Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Dòng điện không đổi
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho mạch điện như hình vẽ.                                              Trường hợp nào sau đây có số chỉ của ampe kế là lớn nhất ? Cho mạch điện như hình vẽ. Biết 1 = 4V; 3= 8V; r1 = r2 = r3 = 1Ω; R = 9Ω:                 Đảo cực nguồn 2, ampe kế chỉ  Một máy thu điện có suất điện động  = 24V và điện trở trong r = 1Ω, cung cấp điện cho một động cơ có điện trở trong r’ = 1,1Ω và dòng điện qua động cơ bằng 2A. Hiệu suất của động cơ bằng * Cho mạch điện như hình vẽ. = 6V, r = 1Ω R là biến trở. Để công suất ở mạch ngoài bằng 8W thì R có giá trị  Suất điện động của pin Vôn-ta được tạo thành do: Điện tích riêng (điện tích trên một đơn vị khối lượng) của ion Zn2+ là 2,9.106C/kg. Một pin khô với anôt bằng kẽm có suất điện động1,53V. Khi pin truyền dòng điện trong một mạch kín, kẽm được phóng thích từ anôt. Thừa nhận sự chuyển hóa năng lượng trong hệ là hoàn toàn thì điện năng sinh ra bởi 1kg kẽm là  Trong nguồn điện hóa học có sự chuyển hóa Xét hai đoạn dây đồng, mỗi đoạn có dòng điện 3A đi qua. Chúng có chiều dài bằng nhau nhưng đường kính dây 1 gấp hai lần dây 2. Gọi U1 là hiệu điện thế hai đầu dây 1, U2 là hiệu điện thế hai đầu dây 2, ta sẽ có *Cho mạch điện như hình vẽ.  Biết R2 = R3 = 2R1.Ampe kế chỉ 2A, vôn kế chỉ  24V.               Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó các ắc quy có suất điện động 1 = 12V; 2 = 3V               và có điện trở tương ứng r1 = 1Ω, r2 = 1Ω. Các điện trở R1 = 3Ω; R2 = 10Ω. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn