Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Điện tích, điện trường
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đặt 2 điện tích điểm q1 = -4.10-6C, q2 = 10-6C tại 2 điểm A, B cách nhau 8cm. Xác định vị trí điểm M tại đó cường độ điện trường bằng 0. Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4N. Độ lớn của điện tích đó là Tại ba đỉnh của tam giác đều, cạnh a = 10cm có ba điện tích bằng nhau và bằng 10nC. Hãỵ xác định cường độ điện trường tại trung điểm của cạnh tam giác. Một hệ cô lập gồm hai vật trung hòa điện. Ta có thể làm cho chúng nhiễm điện bằng cách Cho một vật tích điện tích q1 = 2.10-5 (C) tiếp xúc một vật tích điện tích q2 = −2.10-6 (C). Điện tích của hai vật sau khi cân bằng là Hai quả cầu nhỏ điện tích 10-7C và 4.10-7C tác dụng vào nhau một lực 0,1N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC),đặt trong dầu (ε= 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là Một thanh nhiễm điện dương đưa gần, nhưng không chạm vào quả cầu của một tĩnh điện kế (điện nghiệm) chưa tích điện. Các lá điện nghiệm sẽ xòe ra vì * Ba tụ điện có điện dung C1 = 60 (μF), C2 = 40 (μF), C3 = 20 (μF) được mắc với nhau thành bộ như hình.                Điện dung của đoạn mạch là Một quả cầu nhỏ khối lượng m, có điện tích q = 0,1 μC được treo bởi một dây mảnh trong một điện trường đều có véctơ cường độ điện trường nằm ngang, cường độ điện trường E = 1,2.106 V/m. Khi quả câu cân bằng, dây treo hợp với phương năm ngang một góc 60°, lẩy g = 10m/s2. Khối lượng quả cầu là Biểu thức nào dưới đây là biểu thức của mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện? Bốn điện tích điểm có cùng độ lớn q đặt ở 4 đỉnh của 1 hình vuông cạnh a. Dấu của điện tích lần lượt là: +, -, +, - cường độ điện trường tại tâm hình vuông có độ lớn là Cho đường sức của điện trường như hình vẽ. Điện tích dương q đặt tại A sẽ di chuyển theo hướng                            Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí Trong mặt phẳng tọa độ xOy có ba điện tích điểm (Hình vẽ). Điện tích q1 = + 4μC được giữ tại gốc tọa độ O. Điện tích q2 = -3μC đặt cố định tại M trên trục Ox, = +5 cm. Điện tích q3 = -6μC đặt cố định tại N trên trục Oy, =+10 cm. Bỏ lực giữ để điện tích q1 chuyển động. Sau khi được giải phóng thì điện tích q1 có gia tốc bằng (Cho biết hạt mang điện tích q1 có khối lượng m = 5g) Hai vật nhỏ mang điện tích, đặt cách nhau một khoảng R = 2cm, đẩy nhau một lực F = 1N. Độ lớn điện tích tổng cộng của 2 vật bằng 5.10-5 C. Điện tích của mỗi vật là Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật A và B. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật A và B. Nhận dịnh nào sau đây là sai? Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không tương tác với nhau một lực F. Người ta giảm mỗi điện tích đi một nửa, và khoảng cách cũng giảm một nửa thì lực tương tác giữa chúng sẽ Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 100 (V). Hai bản tụ điện cách nhau d = 2 (mm). Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện bằng: Có ba vật dẫn, A nhiễm điện đương, B và C không nhiễm điện. Làm thế nào để hai vật dẫn B, C nhiễm điện trái dấu nhau và có độ lớn bằng nhau? Một êlectrôn chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều: Cường độ điện trường E = 200V/m. Vận tốc ban đầu của êlectrôn là 3.105m/s, khối lượng của êlectrôn là 9,1.10-31 kg. Tại lúc vận tốc cùa êlectrôn bằng không thì nó đã đi được đoạn đường là Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có điện tích Q1 và Q2, ở khoảng cách r đẩy nhau với lực F0. Sau khi cho chúng tiếp xúc, đặt lại ở khoảng cách r chúng sẽ Một quả cầu nhỏ mang điện tích q = 10-9C đặt trong dầu có hằng sổ điện môi bằng 2. Cường độ điện trường tại một điểm cách quả cầu 3cm là Phát biểu nào sau đây  về tụ điện  là không đúng? Hai quả cầu nhỏ mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 10 cm trong chân không thì đẩy nhau một lực F = 9.10-3N. Độ lớn điện tích là Tại điểm nào dưới đây sẽ không có điện trường? Hai điện tích q1 = -10-6C, q2 = 10-6C đặt tại hai điểm A, B cách nhau 40cm trong chân không. Cường độ điện trường tại điểm M cách A 20cm và cách B 60cm có độ lớn là Hai quả cầu có khối lượng m1 > m2 treo vào hai dây mảnh và được tích điện như nhau. Chúng đẩy nhau và dây treo bị lệch theo hình  *Một điện tích Q gây ra điện trường có độ lớn E0 tại điểm cách nó một khoảng r trong chân không. Khi Q tăng 2 lần và khoảng cách cũng tăng 2 lần thì cường độ điện trường tại điểm đó có độ lớn là Phát biểu nào sau đây đúng? * Hai điện tích q1 = −q2 = q đặt tại hai đỉnh A, B của tam giác đều. Cường độ điện trường tạo bởi mỗi điện tích tại C có độ lớn E0.                                            Cường độ điện trường tại C là có hướng  Cho 3 điểm trong điện trường đều. Biết UMN = 2 (V); UNP = 3 (V); MN = 3 (cm); NP = 5 (cm). Cường độ điện trường tại các điểm M, N, P là EM, EN, EP có mối liên hệ  Ba tụ điện giống hệt nhau, mỗi tụ có điện dung C = 60 (μF), được mắc nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ bằng Đem hai quả cầu nhỏ bằng kim loại có kích thước giống nhau, mang điện tích lúc đầu khác nhau, cho tiếp xúc với nhau rồi đem đặt trong chân không cách nhau 5cm. Lực tương tác điện giữa 2 quả cầu khi điện tích lúc ban đầu của 2 quả cầu là q1 = 3.10-6C, q2 = 10-6C bằng Quả cầu A có điện tích +12 (μC) và quả cầu B giống hệt nhưng trung hòa điện. Sau khi quả cầu A và B rời ra, đồ thị nào sau đây diễn tả lực tương tác giữa chúng theo khoảng cách giữa chúng ? Ba điện tích điểm dương bằng nhau đặt ở 3 đỉnh của tam giác đều. Khi thả chúng tự do, chúng sẽ                             Tại điểm P có điện trường. Đặt điện tích thử q1 tại P ta thấy có lực điện . Thay q1 bằng q2 thì có lực điện  tác dụng lên q2.   khác   về hướng và độ lớn. Sở dĩ như vậy vì  Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào Hai điện tích điểm bàng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó vào trong dầu và đưa chúng cách nhau 8cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10N. Độ lớn của các điện tích và hằng số điện môi của dầu bằng Hai quả cầu nhỏ giống nhau, có điện tích Q1 và Q2, ở khoảng cách R đẩy nhau với lực F0. Sau khi cho chúng tiếp xúc, đặt lại ở khoảng cách R chúng sẽ

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.420
Thành viên mới nhất ty-chu
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.