Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Điện tích, điện trường
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 18/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thả một prôton tự do trong điện trường do hai diện tích điểm gây ra. Prôton đó sẽ chuyển động Hai điện tích q1 = 2nC và q2 = -0,018μC được đặt tại hai điểm A,B cáchnhau l0cm. Đặt một điện tích điểm q0 tại một điểm trên đường AB thì ta thấy q0 đứng yên.Vị trí và dấu của q0 là Cho một hình thoi tâm O và bốn diện tích cùng độ lớn đặt tại bốn đỉnh. Cường độ điện trường tại O khác 0 khi Hai điện tích điểm q1 = 10-9C và q2 = -2.10-9C hút nhau bằng lực có độ lớn 10-5N khi đặt trong không khí. Khoảng cách giữa chúng là Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B nhiễm điện  Dấu của các điện tích q1; q2 trên hình là             Hai vật dẫn mang điện đặt cách nhau một khoảng r trong không khí. Dịch chuyển để khoảng cách giữa hai vật đó giảm đi hai lần nhưng vẫn giữ nguyên độ lớn điện tích của chúng và đổ đầy vào giữa chúng một chất điện môi lỏng có ε = 4. Khi đó lực tương tác giữa hai vật là  Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn của cường độ điện trường * C1 và C2 là hai tụ phẳng có cùng điện tích. Giữa các bản là các chất điện môi giống nhau có bề dày d và 2d. Điện dung của tụ C1 là 0,12 (μF). Điện dung của bộ tụ C1 và C2 ghép song song là Hai quả cầu giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 gam được treo vào 1 điểm O bằng 2 sợi dây không dãn dài 10 cm, 2 quả cầu tiếp xúc nhau. Tích điện cho 1 quả cầu thì thấy 2 quả cầu đẩy nhau cho đến khi 2 dây treo hợp với nhau 1 góc 60°. Điện tích mà ta đã truyền cho quả cầu là Một bản điện môi nằm giữa 2 bản song song của một tụ điện. P là một điểm trong điện môi và Q là một điểm trong chân không giữa hai bản tụ. Bỏ qua hiệu ứng bờ, điện trường tại P khi tụ tích điện                 Phát biểu nào sau đây về đường sức điện là không đúng? Hai điện tích q1 = 4.10-8C, q2 = - 4.10-8C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng a = 8cm trong không khí. Lực tác dụng lên điện tích q3 = 2.10-9C đặt tại điểm M sao cho AM = 4cm, BM = 4 cm có độ lớn là Hai điện tích điểm q1= 6.10-6C và q2 = 6.10-6C đặt tại hai điểm A, B trong chân không cách nhau một khoảng 2a = 6cm. Một điện tích q = 2.10-6C đặt tại điểm M trên đường trung trực của đoạn AB cách đoạn AB một khoảng bằng a. Lực tác dụng lên điện tích q có độ lớn bằng Một nguyên tử trở thành ion âm do nó Hai quả cầu kim loại cùng kích thước nhưng cho tích điện trái dấu và có độ lớn khác nhau. Sau khi cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra thì chúng sẽ Lực tương tác giữa hai điện tích 10−9 (C) khi cách nhau 10 (cm) trong không khí là Hai điện tích q1 = q2 đặt cách nhau một khoảng r = 10 (cm) trong chân không thì đẩy nhau bằng một lực F0 = 10−4 (N). Tăng mỗi điện tích lên gấp đôi, đồng thời nhúng hệ thống vào dầu có ε = 2 thì lực đẩy bây giờ là: * Cho một quả cầu bé tích điện giữa hai bản kim loại như hình vẽ, U = 4.103 (V), d = 2.10−3 (m).                                     Cường độ điện trường giữa hai bản tích điện là  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vectơ cường độ điện trường  do một điện tích điểm Q > 0 gây ra? Đặt điện tích thử q1 tại P trong điện trường ta thấy có lực điện 1. Thay q1 bằng q2 thì có lực điện 2 tác dụng lên q2. 2 khác 1 về hướng và độ lớn. Giải thích nào sau đây hợp lí nhất ? Cho hai điểm A và B nằm trên một đường thẳng trong một điện trường đều có cường độ điện trường là 9.103 V/m. Tại A người ta đặt điện tích q = 10-8C. Biết AB = 10cm và đoạn thẳng AB vuông góc với véctơ cường độ điện trường đều đó. Cường độ điện trường tại điểm B là Đặt ba điện tích điểm q1 = 2.10-8C; q2 = 10-8C; q3 = 10-8C lần lượt tại ba đỉnh A, B, C của một tam giác vuông ABC (góc A = 90°). Biết AB = 3cm; AC = 4cm. Lực điện tác dụng lên điện tích q1 là * Cho một quả cầu bé tích điện giữa hai bản kim loại như hình vẽ, U = 4.103 (V), d = 2.10−3 (m).                                     Quả cầu di chuyển từ bản âm đến bản dương, lực diện tác dụng lên quả cầu sẽ Một thanh kim loại mang điện tích -2,5.10-6C. Sau đó nó lại được nhiễm điện để có điện tích 5,5 μC. Cho biết điện tích của êlectrôn là -1,6.10-19C. Khi đó các êlectrôn di chuyển là  Một êletron di chuyển được một đoạn đường 1cm, dọc theo đường sức, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000V/m. Công của lực điện có giá trị Đưa quả cầu nhiễm điện dương lại gần thanh kim loại trung hòa điện thì thanh kim loại sẽ Điện trường xung quanh một điện tích điểm là Đưa quả cầu A có điện tích dương lại gần quả cầu kim loại B trung hòa điện. Chúng sẽ hút nhau do Tại 3 đỉnh của 1 hình vuông cạnh a = 40cm, Người ta đặt 3 điện tích điểm dương bằng nhau q1= q2 = q3 = 5.10-9C. Véctơ cường độ điện trường tại đỉnh thứ 4 của hình vuông có độ lớn bằng Nếu tăng đồng thời khoảng cách giữa hai điện tích điểm và độ lớn của mỗi điện tích điểm lên 4 lần thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng sẽ Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB là ( Cho biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức) Nếu truyền cho một quả cầu trung hòa điện 109 êlectron thì quả cầu sẽ mang một điện tích là Hai điện tích điểm Q1, Q2 đặt tại hai điểm A, B. Kết quả cho thấy điểm C nằm trên đoạn AB, gần B hơn có cường độ điện trường bằng không. Có thể kết luận về các điện tích * Cho các đường sức điện trường như hình vẽ.     Hình nào mô tả đường sức của điện trường đều? *Cho các điện sức điện trường như hình vẽ.   Hình nào mô tả đường sức của điện trường tạo nên bởi điện tích điểm âm? Phát biểu nào sau đây là đúng? Có hai điện tích q đặt tại điểm A, B cách nhau một khoảng AB = 2d. Một điện tích q1 = q đặt trên đường trung trực của AB cách AB một khoảng x. Lực điện tác dụng lên q1 với q = 2.10-6C, d = 3cm, x = 4cm là Hai điện tích điểm đều bằng +Q đặt cách xa nhau 5 (cm) thì đẩy nhau bằng một lực có độ lớn 10-6 (N). Nếu một điện tích được thay bằng -Q, và khoảng cách giữa chúng bằng 2,5 (cm) thì lực tương tác Coulomb bây giờ là Hai điện tích hút nhau bằng một lực 9.10-6 (N). Khi chúng rời xa nhau thêm 2 (cm) thì lực hút là 10-6 (N). Khoảng cách ban đầu giữa chúng là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 508.415
Thành viên mới nhất ngan-quach
Thành viên VIP mới nhất boboiboy268VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.