Ghi nhớ bài học |
Vật lý 11
Điện tích, điện trường
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường E = l000V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2N. Độ lớn của điện tích là Quả cầu kim loại thứ nhất có điện tích +16 (μC) và quả cầu thứ hai giống hệt có điện tích -4 (μC). Sau khi cho hai quả cầu tiếp xúc thì điện tích của mỗi quả cầu là Người ta treo hai quả cầu nhỏ có khối lượng bằng nhau m = 0,01g bằng những sợi dây có độ dài l = 50cm (có khối lượng không đáng kể). Khi hai quả cầu nhiễm điện bằng nhau về độ lớn và cùng dấu, chúng đẩy nhau và cách nhau R = 6cm. Điện tích của mồi quả cầu là Hai điện tích điểm q1 = -9 μC, q2 = 4 μC nằm cách nhau 20cm. Tìm vị trí mà tại đó điện trường bằng không. Một điện tích q = 10-7 đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 3.10-3N. Tính cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q và tìm độ lớn của điện tích Q. Biết rằng hai điện tích đặt cách nhau một khoảng r = 30 cm trong chân không. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 4 cm. Lực đẩy giữa chúng là F1= 9.10-5N. Để lực tác dụng giữa chúng là F2 = 1,6.10-4N thì khoảng cách r2 giữa các điện tích đó phải bằng Đơn vị của điện dung trong hệ SI là Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2cm. Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 N. Để lực tác dụng là F2 = 2,5.6. 10-4N thì khoảng cách r2 giữa chúng bằng  Một nguyên tử trở thành ion dương do nó Hai điện tích q1 = q2 đứng yên trong chân không tương tác với nhau bằng lực F. Nếu đặt chính giữa chúng một điện tích q3 thì lực tương tác giữa q1 và q2 có giá trị F’. Ta có

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 280.383
Thành viên mới nhất tranchitran
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn