Ghi nhớ bài học |

Bài 4: Dòng điện trong chân không

(bài nằm trong chương trình giảm tải - đọc thêm)

I. Cách tạo ra dòng điện trong chân không

1. Bản chất của dòng điện trong chân không

+ Chân không là môi trường đã được lấy đi các phân tử khí. Nó không chứa các hạt tải điện nên không dẫn điện.

+ Để chân không dẫn điện ta phải đưa các electron vào trong đó.

+ Dòng điện trong chân không là dòng chuyển dời có hướng của các electron được đưa vào trong khoảng chân không đó.

2.  Thí nghiệm

  Thí nghiệm cho thấy đường đặc tuyến V – A của dòng điện trong chân không

II. Tia catôt

1. Thí nghiệm

+ Khi áp suất trong ống bằng áp suất khí quyển ta không thấy quá trình phóng điện

+ Khi áp suất trong ống đã đủ nhỏ, trong ống có quá trình phóng điện tự lực, trong ống có cột sáng anôt và khoảng tối catôt.

+ Khi áp suất trong ống hạ xuống còn khoảng 10-3mmHg, khoảng tối catôt chiếm toàn bộ ống. Quá trình phóng điện vẫn duy trì và ở phía đối diện với catôt, thành ống thủy tinh phát ánh sáng màu vàng lục.

  Ta gọi tia phát ra từ catôt làm huỳnh quang thủy tinh là tia catôt.

+ Tiếp tục hút khí để đạt chân không tốt hơn nữa thì quá trình phóng điện biến mất.

2. Tính chất của tia catôt

+ Tia catôt phát ra từ catôt theo phương vuông góc với bề mặt catôt. Gặp một vật cản, nó bị chặn lại làm vật đó tích điện âm.

+ Tia catôt nmang năng lượng: nó có thể 

làm đen phim ảnh, làm huỳnh quang một số tinh thể, làm kim loại phát ra tia X, làm nóng các vật mà nó rọi vào và tác dụng lực lên các vật đó

+ Tia catôt bị lệch trong điện tường và từ trường.

3. Bản chất của tia catôt

  Tia catôt thực chất là dòng electron phát ra từ catôt, có năng lượng lớn và bay tự do trong không gian.

4. Ứng dụng

  Ứng dụng phổ biến nhất của tia catôt là để làm ống phóng điện tử và đèn hình.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.593
Thành viên mới nhất 219052025674308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn