Ghi nhớ bài học |

Bài 4: Ghép các nguồn điện thành bộ

I. Đoạn mạch có chứa nguồn điện(giảm tải)

  Đoạn mạch có chứa nguồn điện, dòng điện có chiều đi tới cực âm và đi ra từ cực dương.

               UAB = E – I(r + R)

 hay      I=E-UABr+R=E-UABRAB

II. Ghép các nguồn thành bộ

1. Bộ nguồn ghép nối tiếp

   Eb = E1 + E2 + … + En

  Rb = r1 + r2 + … + rn

 - Trường hợp riêng, nếu có n nguồn có suất điện động e và điện trở trong r ghép nối tiếp thì : Eb = ne ; rb = nr.

2. Bộ nguồn song song 

Nếu có m nguồn giống nhau mỗi cái có suất điện động e và điện trở trong r ghép song song thì :

Eb = E ; rbrm

3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng(giảm tải)

Nếu có m dãy, mỗi dãy có n nguồn mỗi nguồn có suất điện động e, điện trở trong r ghép nối tiếp  thì :

Eb = nE ; rbnrm.

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.310
Thành viên mới nhất cu-dem
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn