Ghi nhớ bài học |

Bài 3: Định luật Ôm đối với toàn mạch

I. Thí nghiệm( giảm tải)

II. Định luật Ôm đối với toàn mạch

       I =ERN+r                   

  Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó.

III. Nhận xét

1. Hiện tượng đoản mạch

  Cường độ dòng điện trong mạch kín đạt giá trị lớn nhất khi RN = 0. Khi đó ta nói rằng nguồn điện bị đoản mạch và 

     I=Er    

2. Định luật Ôm đối với toàn mạch và định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

  Công của nguồn điện sản ra trong thời gian t :

A = E It       (1)

  Nhiệt lượng toả ra trên toàn mạch :

Q = (RN + r)I2t  (2)

  Theo định luật bảo toàn năng lượng thì A = Q, do đó từ (1) và (2) ta suy ra 

I=ERN+r

Như vậy định luật Ôm đối với toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

3. Hiệu suất nguồn điện

Hiệu suất cho phép ta đánh giá khả năng chuyển hóa năng lượng điện thành năng lượng có ích của thiết bị điện.

H=Acó íchA=UNItE.I.t=UNE

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.370
Thành viên mới nhất love-begin
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn