Ghi nhớ bài học |

Tụ điện

A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

* Vật dẫn trong điện trường: Đặt vật dẫn trong điện trường thì các điện sẽ phân bố ra ngoài tập trung vào phần nhọn

* Điện môi trong điện trường: Xảy ra hiện tượng phân cực (Nếu điện trường đủ lớn sẽ xảy ra hiện tượng điện môi bị thủng)

1. Cấu tạo và hoạt động của tụ điện

- Khái niệm: Tụ điện là một hệ gồm hai vật dẫn đặt gần nhau, khoảng giữa hai bản tụ là một chất điện môi nào đó (mỗi vật dẫn là một bản tụ).

- Kí hiệu:

- Tụ điện phẳng: Hai bản của tụ điện là hai tấm kim loại phẳng có kích thước lớn (lớn hơn rất nhiều so với khoảng cách giữa chúng) được đặt song sóng với nhau.

- Hoạt động của tụ

+ Quá trình tích điện: Nối hai bản tụ với hai cực của một nguồn điện 1 chiều thì hai bản sẽ nhiễm điện trái dấu /Q1 /= / Q2 /= Q => Điện tích của tụ điện

+ Quá trình phóng điện: Sau khi tích điện nối hai bản tụ điện với nhau bằng một điện trở (dây dẫn) thì điện tích sẽ chạy từ bản này sang bản kia=> Điện tích của bản giảm dần

2. Điện dung của tụ điện

- Khái niệm: Điện dung của tụ điện được đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện

 (Fara = F)

- Công thức tính điện tích của một tụ điện có điện dung là C đặt vào hiệu điện thế U

Q = C.U

- Công thức tính điện dung của tụ phẳng:

C =  

Trong đó : e là hằng số điện môi

                S là diện tích mặt đối diện giữa hai bản (m2)

                d là khỏang cách hai bản tụ (m) k = 9.109 Nm2/C2

3. Công thức ghép tụ điện chưa tích điện

    Cách ghép

Ghép nối tiếp

Ghép song song

Điện tích

Hiệu điện thế

Điện dung

Q= Q= Q=…= Qn

U= U+ U+…+ Un

Q= Q+ Q+…+ Qn

U= U= U=…= Un

C= C+ C+…+ Cn

Nhận xét

C< C1, C2, …

C> C1, C2, …

  

B. BÀI TẬP

 DẠNG : BÀI TẬP VỀ BỘ TỤ CHƯA TÍCH ĐIỆN

1. Các công thức về nối tiếp về song song

 

Cách ghép

Ghép nối tiếp

Ghép song song

Điện tích

Hiệu điện thế

Điện dung

Q= Q= Q=…= Qn

U= U+ U+…+ Un

Q= Q+ Q+…+ Qn

U= U= U=…= Un

C= C+ C+…+ Cn

Nhận xét

C< C1, C2, …

C> C1, C2, …

 

2. Chú ý về cách ghép

Loại 1: Tụ xoay

- Có số bản di động và số bản cố định chênh nhau 1

- Số tụ thành phần bằng: Tổng số bản tụ ( cả 2 loại) – 1, và các tụ thành phần ghép song song nhau.

 

 

Loại 2: Cho thêm tấm kim loại hay thủy tinh vào giữa hai bản tụ

- Đặt vào giữa hai bản một tấm điện môi có chiều dài l

- Đặt vào hai bản tụ một tấm kim loại

 

 

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 286.593
Thành viên mới nhất 219052025674308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn