Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

vật lý 11
Mắt và các dụng cụ quang học
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

* Mắt của quan sát viên có điểm cực cận cách mắt 0,1 (m) và điểm cực viễn cách mắt 0,5 (m). Muốn nhìn rõ vật ở cách mắt 40 (cm) mà không điều tiết, quan sát viên phải đeo kính (kính đeo sát mắt) Lăng kính có góc chiết quang A và chiết suất n = 2. Khi ở trong 4 chất lỏng có chiết suất n' = thì góc lệch có giá trị cực tiểu Dmin = A. Góc đỉnh A của lăng kính xấp xỉ bằng: Một thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có chiết  suất n = 1,5 giới hạn bởi một mặt cầu lồi và một mặt cầu lõm mà bán kính mặt này gấp đôi bán kính mặt kia. Thấu kính có tiêu cự 20 (cm). Bán kính của các mặt cầu là: Đối với thấu kính mỏng: nếu biết chiết suất n của thấu kính đối với môi trường đặt thấu kính và bán kính của các mặt cầu ta có thể tính tiêu cự hay độ tụ bằng công thức: Trong công thức tính số bôi giác G = , ta có tan α0 ≈ a0 = (với AB là chiều cao vật cần quan sát, Đ là khoảng nhìn rõ ngắn nhất) được sử dụng cho: I. Kính lúp II. Kính hiển vi III. Kính thiên văn Một chùm sáng song song chiếu đến thấu kính hội tụ, tiêu cự f1 = 10 (cm). Cần đặt thấu kính hội tụ có tiêu cự f2 và cách nó bao nhiêu để chùm ló ra khỏi hệ là chùm song song, có bệ rộng gấp đôi chùm sáng tới? Một vật AB cao 2 (cm) đặt trước một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 20 (cm). Dùng một màn ảnh M, ta hứng được một ảnh A'B' cao 4 (cm). Màn cách vật một khoảng là Chọn câu đúng trong các câu sau? * Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự 4mm và thị kính có tiêu cự 4cm. Hai kính cách nhau 17 cm. Cho Đ = 25cm. Độ dài quang học của kính hiển vi là Khi mắt điều tiết tối đa thì ảnh của điểm cực viễn Cv được tạo ra sẽ ở

Thành viên đã làm bài (2)
ngoc-luong duong-nhan
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 292.471
Thành viên mới nhất le-nhan-phuc-hau
Thành viên VIP mới nhất nguyen-hong-khanhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn