Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

vật lý 11
Từ trường
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Một chùm êlectron đi vào giữa hai bản tụ đã tích điện và từ trường từ trong ra ngoài như hình vẽ. Nếu lực điện trường và lực từ trường tác dụng lên mỗi êlectron là như nhau, hình vẽ nào sau đây biểu diễn vectơ lực tổng hợp lên mỗi êlectron? Để quan sát từ phổ của từ trường do một nam châm tạo nên ta có thể dùng vật liệu nào sau đây? Chiều của đường sức từ trong hình nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là không đúng? Momen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều sẽ X và Y là hai dây dẫn giống hệt nhau được mắc cố định vào hai điểm P và Q. Các đầu dưới của dẫn nằm trong các đĩa dẫn điện, tiếp xúc tại R và S. Khi cho dòng điện 2I qua dây X từ R đến P và dòng I qua dây dẫn Y từ Q đến S, hình vẽ nào sau đây thể hiện gần đúng trạng thái của hai dây dẫn trên? Hãy chọn phát biểu đúng? Đường sức từ của từ trường gây ra bởi Bốn dây dẫn thẳng dài vô hạn, song song, có bốn dòng điện cường độ bằng nhau I = 6 (A) chạy qua. Giao điểm của bốn dây với một mặt phẳng vuông góc là bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông cạnh a = 12 (cm). Dòng điện trong dây A và B cùng chiều, dòng điện qua dây C và D có chiều ngược lại. Cảm ứng từ tổng hợp  tại tâm của hình vuông là * Cho một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong không khí. Cảm ứng từ B1 tại điểm M1 cách dây dẫn một khoảng r1 = 5 (cm) là Hai dây dẫn dài X và Y đặt gần nhau tạo nên mặt phẳng vuông góc với từ trường Trái Đất. Khi cho dòng điện I qua mỗi dây, lực từ tác dụng lên dây X của từ trường Trái Đất và dòng điện Y là và . Nếu dòng điện tăng lên gấp đôi trong cả hai dây dẫn thì hợp lực tác dụng lên dây X là Chiều của đường sức từ của một ống dây mang dòng điện sẽ

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn