Ghi nhớ bài học |
Vật lý 10
Chất khí
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nếu thể tích và áp suất của chất khí lí tưởng đều tăng gấp 2 lần, thì vận tốc trung bình của phân tử chất khí đó: Phát biểu nào sau đây không đúng? Một lượng khí hidrô đựng trong bình có thể tích 2 (l) ở áp suất 1,5 (at), nhiệt độ 270C. Đun nóng khí đến 1270C. Do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra. Áp suất khí trong bình bây giờ là? Đối với một lượng khí xác định quá trình đẳng áp là quá trình Một quả bóng có thể tích 2 (l), chứa khí ở 270C có áp suất 1 (at). Người ta nung nóng quả bóng đến nhiệt độ 570C đồng thời giảm thể tích còn 1 (l). Áp suất khí trong quả bóng lúc này là Khi làm dãn nở khí đẳng nhiệt thì Các đồ thị cho trên hình vẽ bên diễn tả định luật: Khi định nghĩa nhiệt độ tuyệt đối T là một đại lượng cơ bản trong hệ đơn vị quốc tế SI và đo bằng nhiệt kế khi thể tích không đổi, ta đã quy ước T tỉ lệ với p và đơn vị là K (Kenvin). Nếu đo nhiệt độ bằng K, ta tìm ra được phương trình trạng thái của khí:  = const. Phương trình trạng thái này là tổng hợp của các định luật thực nghiệm nào? * Bình kín đựng khí hêli chứa N = 1,505.1023 nguyên tử hêli ở 0°C và áp suất trong bình là 1 atm (1,03.105 (Pa)). Khối lượng He có trong bình là? * Bình kín đựng khí hêli chứa N = 1,505.1023 nguyên tử hêli ở 0°C và áp suất trong bình là 1 atm (1,03.105 (Pa)). Thể tích của bình đựng khí trên là?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn