Ghi nhớ bài học |
Vật lý 10
Các định luật bảo toàn
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một vật khối lượng m được kéo lên dốc dài l nghiêng một góc α với phương ngang. Lực ma sát trung  bình tác dụng lên vật là Fms. Ban đầu vật có vận tốc bằng 0.Nếu vật đó được đẩy từ đỉnh dốc với vận tốc đầu v và trượt xuống dốc. Động năng của vật ở cuối dốc là Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất? Hai vật một vật được thả rơi tự do, một vật được ném ngang ở cùng độ cao. Kết luận nào sau đây là sai? Lực nào sau đây không làm vật thay đổi động năng ? * Một xe monorail (trong công viên) chạy trên     đường như hình. Cho m = 100kg; hA = 20m; hB = 3m; hC = hE = 15m hD = 10m; g = 10 m/s2  Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Trọng lực thực hiện công như nhau khi xe di chuyển Một vật khối lượng 0,2kg được ném thẳng đứng lên với vận tốc 50 m/s. Sau đó một giây động năng và thế năng của vật lần lượt bằng Động năng của một vệ tinh nhân tạo chuyển động quay tự do bằng bao nhiêu? (công nhận thế năng hấp dẫn của Trái Đất tại vô cùng bằng không):   Một vật có khối lượng 1kg rơi tự do. Sau 2s, kể từ khi bắt đầu rơi, động lượng của vật đó bằng Một vật khối lượng m = 10kg được kéo đều trên sàn bằng một lực F = 20N hợp với phương ngang         1 góc α = 300. Khi vật di chuyển 2m trên sàn, lực đó thực hiện được công là :  J Nếu vật di chuyển quãng đường trên trong thời gian 4s thì công suất của lực là  Một vật rơi tự do từ độ cao h = 30m. Do thế năng của vật giảm, tại thời điểm rơi xuống đất vật thu được một vận tốc cuối bằng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.727
Thành viên mới nhất niheo13
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn