Ghi nhớ bài học |
Vật lý 10
Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một người nặng 70kg đứng trên mặt đất, dùng một ròng rọc đơn kéo một vật có khối lượng 40kg lên khỏi mặt đất theo chuyển động đều. Trong thời gian kéo vật lên, lực tác dụng của người đó lên mặt đất bằng Điều kiện nào sau đây là đủ để hệ ba lực tác dụng lên vật rắn cân bằng? ** Cho lực 1 song song 2. Gọi  là hợp lực giữa 1 và 2; d1 là khoảng cách giữa giá của 1 và ; d2 là khoảng cách giữa giá của 2 và . Hệ thức nào sau đây là đúng khi 1 cùng chiều 2? Ba lực có độ lớn lần lượt: F1 = 3.102 N; F2 = 4.102 N; F3 = 5.102 N. Các lực không nằm trên cùng một mặt phẳng và cùng nhau tạo thành những góc vuông (hình vẽ). Hợp lực của chúng có độ lớn bằng ** Thanh AB dài l có trọng lượng P = 100N được giữ nhờ dây AC như hình vẽ. Biết trọng tâm G nằm ở giữa thanh. Phản lực  có độ lớn bằng Một vật nằm cân bằng trên mặt phẳng nghiêng có ma sát. Hình vẽ nào sau đây là đúng nhất? Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác? Vật cân bằng, tổng mômen lực đối với một điểm bằng 0. Điểm ấy Vật trọng lượng P = 200N được treo bằng hai dây OA, OB như hình. Khi cân bằng, lực căng hai dây OA và OB là  Một tấm gỗ nằm cân bằng trên mặt phẳng nằm ngang. Nếu cần có lực 20N để làm cho vật bắt đầu chuyển động thì lực để vật chuyển động đều có độ lớn:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 279.725
Thành viên mới nhất kn-vo-lap
Thành viên VIP mới nhất bau-conVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn