Ghi nhớ bài học |

Bài 3: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

I. Sự nở dài.

 - Sự tăng độ dài của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở dài vì nhiệt.

-  Độ nở dài Δl của vật rắn hình trụ đồng chất tỉ lệ với độ tăng nhiệt độ Δt và độ dài ban đầu lo của vật đó.

Δl = l – lo = αloΔt

Trong đó:   α là hệ số nở dài của vật rắn, có đơn vị là K-1.

                Δl: độ nở dài (m)

                lo: độ dài ban đầu (m)

                l: độ dài ở nhiệt độ cuối (m)

               Δt = t- t0: độ tăng nhiệt độ ( 0C)

 - Giá trị của α phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn.

II. Sự nở khối.

  - Sự tăng thể tích của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở khối.

 -   Độ nở khối của vật rắn đồng chất đẵng hướng được xác định theo công thức :

ΔV = V – Vo = βloΔt

 Trong đó:  β là hệ số nở khối, β ~3α và cũng có đơn vị là K-1.

                ΔV :độ nở khối (l)

               V0: thể tích ở nhiệt độ đầu (l)

               V: thể tích ở nhiệt độ cuối(l)

               Δt = t- t0: độ tăng nhiệt độ ( 0C)

III. Ứng dụng.

  - Phải tính toán để khắc phục tác dụng có hại của sự nở vì nhiệt.

 -  Lợi dụng sự nở vì nhiệt để lồng ghép đai sắt vào các bánh xe, để chế tạo các băng kép dùng làm rơle đóng ngắt điện tự động, …

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 502.455
Thành viên mới nhất dangnhathao
Thành viên VIP mới nhất smart-workVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.