Ghi nhớ bài học |

Bài 2: Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Moomen lực

I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Mômen lực.

1. Thí nghiệm.

Nếu không có lực F2 thì lực F1 làm cho đĩa quay theo chiều kim đồng hồ. Ngược lại nếu không có lực  F1 thì lực F2 làm cho đĩa quay ngược chiều kim đồng hồ. Đĩa đứng yên vì tác dụng làm quay của  lực     F1  cân bằng với tác dụng làm quay của lực F2.

2. Mômen lực

  Mômen lực đối với một trục quay là là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

M = F.d

                       Trong đó: M là momen lực,đơn vị là Niu-tơn nhân mét (N.m); 

                   d là khoảng cách từ giá của lực tác dụng đến trục quay, đơn vị là mét (m).

II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định.

1. Quy tắc.

  Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các mômen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các mômen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.

2. Chú ý.

  Qui tắc mômen còn được áp dụng cho cả trường hợp một vật không có trục quay cố định nếu như trong một tình huống cụ thể nào đó ở vật xuất hiện trục quay.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 274.886
Thành viên mới nhất trung368
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn