Ghi nhớ bài học |

Bài 4: Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

I. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo.

+ Lực đàn hồi xuất hiện ở hai đầu của lò xo và tác dụng vào vật tiếp xúc (hay gắn) với lò xo, làm nó biến dạng.

+ Hướng của mỗi lực đàn hồi ở mỗi đầu của lò xo ngược với hướng của ngoại lực gây biến dạng.

II. Độ của lực đàn hồi của lò xo.

1. Thí nghiệm.

+ Treo quả cân có trọng lượng P vào lò xo thì lò xo giãn ra. Ở vị trí cân bằng ta có :

F = P = mg

+ Treo tiếp 1, 2 quả cân vào lò xo. Ở mỗi lần, ta chiều dài l của lò xo khi có tải rồi tính độ giãn: Δl = l – lo.

Ta có kết quả :

F = P (N)

0

1

2

3

4

 l (m)

0,30

0,32

0,34

0,36

0,38

 Dl (m)

0

0,02

0,04

0.06

0,08

2. Giới hạn đàn hồi của lò xo.

  Mỗi lò xo hay mỗi vật đàn hồi có một giới hạn đàn hồi nhất định.

3. Định luật Húc (Hookes).

  Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Fdh=k.l

trong đó:  l = l - l0 là độ biến dạng của lò xo. Hệ số tỉ lệ k gọi là độ cứng của lò xo (hay hệ số đàn hồi). có đơn vị là N/m.

4. Chú ý.

+ Đối với dây cao su hay dây thép, lực đàn hồi chỉ xuất hiện khi bị ngoại lực kéo dãn. Vì thế lực đàn hồi trong trường hợp này gọi là lực căng.

+ Đối với mặt tiếp xúc bị biến dạn khi bị ép vào nhau thì lực đàn hồi có phương vuông góc với mặt tiếp xúc.

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 274.876
Thành viên mới nhất lyvandiu
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn