Ghi nhớ bài học |

Bài 3: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

I. Lực hấp dẫn.

  Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực, gọi là lực hấp dẫn.

  Lực hấp dẫn giữa Mặt Trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời.

  Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật.

II. Định luật vạn vật hấp dẫn.

1. Định luật :  

  Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2. Hệ thức :

 Fhd=Gm1m2r2; G = 6,67Nm/kg2

Trong đó :m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm, r là khoảng cách giữa chúng, hệ số tỉ lệ G được gọi là hằng số hấp dẫn.                       

III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn.

  Trọng lực tác dụng lên một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó.

  Trọng lực đặt vào một điểm đặc biệt của vật, gọi là trọng tâm của vật.

  Độ lớn của trọng lực (trọng lượng) :

P=Gm.M(R+h)2

- Gia tốc rơi tự do: 

g=G.M(R+h)2

-Nếu ở gần mặt đất (h << R) :

P=Gm.MR2 ; g=GMR2

 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 274.885
Thành viên mới nhất ngoc-lan
Thành viên VIP mới nhất koewokikaseteVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn