Ghi nhớ bài học |
Bài số 1 - Chuyên đề 7
Vật lý 12
Hạt nhân nguyên tử
Level 3 - Bài số 1 - Chuyên đề 7
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khối lượng các nguyên tử H, Al, nơtron lần lượt là 1,007825u ; 25,986982u ; 1,008665u ;   1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  A1326l là Cho phản ứng T13+D12→H24e+n01+17,6MeV. Biết NA=6,02.1023 hạt/mol. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng  này khi tổng hợp được 1g He là Một khúc xương chứa 500 g C14 (đồng vị cacbon phóng xạ) có độ phóng xạ là 4000 phân rã/phút. Biết rằng độ phóng xạ của cơ thể sổng bằng 15 phân rã/phút tính trên 1g cacbon. Tính tuổi của khúc xương: Để đo chu kì bán rã của một chất phóng xạ người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t1 = 2h máy đếm được n xung, đến thời điểm t2 = 6h, máy đếm được 2,3 xung. Xác định chu kì bán rã của chất phóng xạ này: Một hạt có khối lượng nghỉ m0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là Một phản ứng hạt nhân có phương trình: + 17,6 MeV                                                                Biết các độ hụt khối ΔmD = 0,0029u, ΔmT = 0,0087u và lu = Độ hụt khối của hạt nhân Heli là: Hạt nhân  đứng yên, phân rã α biến thành hạt nhân X: P84210o →H24e + XZA. Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là mPo= 209,982876u, mHe= 4,002603u, mX = 205,974468u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Vận tốc của hạt α  bay ra xấp xỉ bằng   Dùng hạt Prôtôn có động năng  = 5,45 MeV bắn vào hạt nhân Beri đứng yên tạo nên phản ứng:  +    + . Hê li sinh ra bay theo phương vuông góc với phương chuyển động của Prôtôn. Biết động năng của Hêli là  = 4MeV và khối lượng các hạt tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Động năng hạt nhân Liti có giá trị:   Hạt nhân Be có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn =1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mp = 1,0073u, lu = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Be là: Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, vì sao cần có điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ: Hạt nhân pôlôni ( Po ) phóng ra hạt α và biến thành hạt nhân chì (Pb) bền, có chu kỳ bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất. Hỏi sau bao lâu số hạt nhân chì được tạo ra trong mẫu lớn gấp ba số hạt nhân pôlôni còn lại: Người ta dùng máy để đếm số hạt nhân bị phân rã của một nguồn phóng xạ trong các khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau Dt. Tỉ số hạt mà máy đếm được trong khoảng thời gian này là Hạt nhân H24e có độ hụt khối bằng 0,0304 u; 1uc2=931,5 MeV. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân H24e là Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một nơtron chậm là: Trong sự phân hạch của hạt nhân  , gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng: Phản ứng tổng hợp các hạt nhân nhẹ xảy ra: Năng lượng nghỉ của một electron là 0,511MeV. Electron được tăng tốc từ nghỉ đến khi đạt tốc độ 0,65c (c là tốc độ của ánh sáng trong chân không ) thì nó có năng lượng : Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ nguyên chất X (số khối Ax) với chu kì bán rã T. Cứ một hạt nhân X sau khi phóng xạ tạo thành một hạt nhân Y (số khối Ay). Nếu hiện nay trong mẫu chất đó tỉ lệ khối lượng của chất Y và chất X là k thì tuổi của mẫu chất được xác định theo công thức: Trong các tia sau, tia nào là dòng các hạt không mang điện tích: Để tăng độ phóng xạ, người ta làm cách nào: Mức năng lượng của ng tử hidro có biểu thức En= -13.6/n2 eV. Khi kích thích ng tử hidro từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo n bằng năng lượng 2.55eV, thấy bán kính quỹ đạo tăng 4 lần .bước sóng nhỏ nhất mà ng tử hidro có thể phát ra là Chọn câu phát biểu không đúng Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, vì sao cần có điều kiện mật độ hạt nhân phải đủ lớn: Đồng vị  sau một Chuỗi phóng xạ α và β- biển đổi thành . Số phóng xạ α và β- trong chuỗi là: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu: Chu kì bán rã của Co60 bằng gần 5 năm. Sau 10 năm, từ một nguồn Co60 có khối lượng 1g sẽ còn lại bao nhiêu gam ? Năng lượng tỏa ra của 10g nhiên liệu trong phản ứng + →+ +17,6MeV là E1 và của 10g nhiên liệu trong phản ứng +  →+ +2 +210 MeV là E2.Ta có Urani phân rã thành hạt nhân X theo chuỗi phóng xạ sau: α    β-    β-    α     α   Th  Pa   U  Th X Trong đó Z, A có giá trị là: Hạt nhân đứng yên phân rã ra hạt α và biến thành hạt nhân X. Biết rằng phản ứng toả ra năng lượng 3,6 (MeV) và coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của chúng. Động năng của hạt X sinh ra sau phản ứng bằng: Sản phẩm phóng xạ β của đồng vị helium  là: Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền  ta thu được đồng vị phóng xạ . Đồng vị phóng xạ  có chu trì bán rã T = 2,5h và phát xạ ra tia –. Sau quá trình bắn phá  bằng nơtron kết thúc người ta thấy trong mẫu trên tỉ số giữa số nguyên tử  và số lượng nguyên tử  = 10-10. Sau 10 giờ tiếp đó thì tỉ số giữa nguyên tử của hai loại hạt trên là Chùm tia β+. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân (MeV/nuclôn). Tính khối lượng mO của hạt nhân này? Cho một phản ứng hạt nhân là phóng xạ β+:  + Y. Kết luận nào sau đây là đúng? Sản phẩm nào sẽ nhận được sau đây khi đồng vị  phân rã ba hạt α và một hạt β. Khối lượng của hạt nhân  là 10,0113u, khối lượng của notron là mn = 1,0086u, khối lượng của proton là mp = 1,0072u và 1u = 931 (MeV/c2). Năng lượng liên kết của hạt nhân  là: Cho phản ứng hạt nhân:  T + α + 4,8 MeV. Năng lượng toả ra khi phân tích hoàn toàn 1g Li là: Cho phản ứng hạt nhân sau:. Biết độ hụt khối khi tạo thành các hạt nhân  lần lượt là: ΔmD = 0,0024u; ΔmT = 0,0087u; ΔmHe = 0,0305u. Cho u = 931 (MeV/c2). Năng lượng toả ra của phản ứng là: Do kết quả bắn phá của chùm hạt đơteri lên đồng vị natri  đã xuất hiện đồng vị phóng xạ . Phương trình nào dưới đây mô tả đúng phản ứng hạt nhân trong quá trình bắn phá trên? Điều nào sau đây sai khi nói về tia

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.498
Thành viên mới nhất hoang-ngoc
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.