Ghi nhớ bài học |
Bài số 4 - Chuyên đề 7
Vật lý 12
Hạt nhân nguyên tử
Level 3 - Bài số 4 - Chuyên đề 7
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Pôlôni  Po phóng xạ theo phương trình: Po   X +  Pb. Hạt X là: Sự phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch giống nhau ở những điểm nào sau đây? Cacbon trong thiên nhiên gồm 99% đồng vị C12 và 1% đồng vị C13. Khối lượng nguyên tử (u) của nguyên tố này là:   Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân 73Li đứng yên, để gây ra phản ứng 11P + 73Li → 2a . Biết phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt a có cùng động năng. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u gần bằng số khối của chúng. Góc φ tạo bởi hướng của các hạt a có thể là   Điều kiện để phản ứng hạt nhân nhiệt hạch xảy ra: Trong phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng  của hai hạt nhân A và B tạo thành hạt nhân C và một nơtron, nếu năng lượng liên kết của các hạt nhân A, B và C lần lượt là a, b và c, thì năng lượng tỏa ra trong phản ứng bằng Một mẫu đồng vị phóng xạ nhân tạo được tạo ra và có độ phóng xạ lớn gấp 256 lần độ phóng xạ cho phép đối với nhà nghiên cứu. Sau 48 giờ thì mẫu đạt mức phóng xạ cho phép. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là: Dùng hạt Prôtôn có động năng  = 5,45 MeV bắn vào hạt nhân Beri đứng yên tạo nên phản ứng:  +   + . Hê li sinh ra bay theo phương vuông góc với phương chuyển động của Prôtôn. Biết động năng của Hêli là  = 4MeV và khối lượng các hạt tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Động năng hạt nhân Liti có giá trị Sau 10 năm, một mẫu phóng xạ đồng vị 100 (g) phân rã hết 75 (g). Chu kì bán rã của đồng vị đó là: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy: Phương trình phản ứng hạt nhân nào dưới đây là không đúng: Dùng p có động năng  bắn vào hạt nhân  đứng yên gây ra phản ứng: . Phản ứng này tỏa ra năng lượng bằng . Hạt nhân  và hạt  bay ra với các động năng lần lượt bằng  và . Tính góc giữa các hướng chuyển động của hạt  và hạt p (lấy gần đúng khối lượng các hạt nhân, tính theo đơn vị u, bằng số khối). Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau đây có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng ? Hạt nhân phóng xạ  đứng yên, phóng ra một hạt α và biến thành hạt nhân thori (Th). Động năng của hạt α chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã: Xem rằng ban đầu hạt nhân  đứng yên. Cho biết mC = 12,0000 (u); mα = 4,0015 (u). Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân  thành 3 hạt α là: Phát biểu nào sau đây là sai? Iridi  Ir  phóng xạ với chu kì bán rã là 75 ngày. Vào thời điểm t1, độ phóng xạ của một khối iridi là 1,2.106 Bq. Vào thời điểm t2, độ phóng xạ của khối đó là 4.105 Bq. Số hạt nhân bị phân rã trong thời gian từ t1 đến t2 là: Trong phóng xạ β+ thì hạt nhân con: Gỗ có tính chất phóng xạ β- nhờ C14 với chu kì bán rã 5600 năm. Thực nghiệm cho thấy các khối gỗ khô cùng với khối lượng của các cây mới đẵn đều có độ phóng xạ như nhau ở thời điểm mới đẵn. Tính tuổi của một khối gỗ khô cổ, biết rằng độ phóng xạ cửa nó chỉ bằng 1/8 độ phóng xạ của một khối gỗ khô cùng khối lượng của cây mới đẵn: Đồng vị phóng xạ  chuyển thành  đồng thời phóng ra một: Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 20 phút và 40 phút. Ban đầu hai khối chất A và B có số lượng hạt nhân như nhau. Sau 80 phút tỉ số các hạt nhân A và B còn lại là Chọn phát biểu đúng: Côban Co phóng xạ với chu kì bán rã T = 5,27 năm. Thời gian cần thiết để 75% khối lượng của một khối chất phóng xạ Co bị phân rã là: Hạt nhân có khối lượng là 59,940(u), biết khối lượng proton: 1,0073(u), khối lượng nơtron là 1,0087(u), năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là(1 u = 931MeV/c2): Việc giải phóng năng lượng hạt nhân chỉ có thể xảy ra trong các phản ứng hạt nhân, trong đó: Thời gian bán rã của  là T = 20 năm. Sau 80 năm, số phần trăm hạt nhân còn lại chưa phân rã là: Po đứng yên, phân rã α thành hạt nhân X: Po  He + X. Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là mPo = 209,982876u, mHe = 4,002603u, mx = 205,974468u và lu = 931,5MeV/c2. Vận tốc của hạt α bay ra xấp xỉ bằng bao nhiêu: Để thực hiện phản ứng nhiệt hạch, vì sao cần có điều kiện mật độ hạt nhân đủ lớn ? Dùng prôtôn bắn vào hạt nhân Be đứng yên để gây phản ứng: p + Be  X + Li Biết động năng của các hạt p, X, Li lần lượt là 5,45 MeV; 4,0 MeV và 3,575 MeV. Coi khối lượng các hạt tính theo u gần bằng sổ khối của nó. Góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt p và X gần đúng bằng: Một mẫu chất phóng xạ vào thời điểm t có độ phóng xạ là 548 Bq. Sau thời gian 48 phút, độ phóng xạ giảm xuống còn 213 Bq. Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là: Tại thời điểm ban đầu ta có 1,2 (g) . Radon là chất phóng xạ có chu kì bán rã T = 3,6 ngày. Độ phóng xạ ban đầu của 1,2 (g)  bằng: Hạt nhân  Cu có bán kính 4,8 ƒm (lƒm =10-15 m). Cho lu ≈ 1,66055.10 -27 kg. Khối lượng riêng của hạt nhân đồng là: Quá trình làm chậm các nơtron trong lò phản ứng hạt nhân là do kết quả va chạm của chúng với các hạt nhân của: Tìm câu sai trong số những câu dưới đây: Mô tả đúng cấu tạo hạt nhân của nguyên tử U? Tìm số nguyên tử N0 có trong m0 = 200 (g) chất Iôt phóng xạ : Người ta trộn hai nguồn phóng xạ lẫn nhau. Nguồn thứ nhất có hằng số phóng xạ λ1 lớn gấp hai lần hằng số phóng xạ λ2 của nguồn thứ hai (λ1 = 2λ2). Hằng số phóng xạ của nguồn hỗn hợp sẽ là: Điều nào sau đây là sai khi nói về phản ứng dây chuyền? Cho phản ứng hạt nhân sau: (MeV). Biết độ hụt khối của  là ΔmD = 0,0024u và 1u = 931 (MeV/c2). Năng lượng liên kết của hạt nhân  là: Người ta tiêm vào máu của một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ  Na (có chu kì bán rã bằng 15 giờ) có độ phóng xạ bằng 1,5 μCi. Sau 7,5 giờ, người ta lấy ra 1 cm3 máu của người đó thì thấy độ phóng xạ là 392 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó là:

Thành viên đã làm bài (1)
thanhmai34
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.175
Thành viên mới nhất ng-phuong-thao
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.