Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 10 - NC - Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 2 - Đề thi học kỳ số 10 - NC - Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dao đông điều hòa đổi chiều khi  Chọn câu sai Sóng ngang là sóng Đặt vào hai đầu của một đoạn mạch X chứa một trong số 3 thiết bị một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số có thể thay đổi được thì thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có độ lớn tỉ lệ thuận với tần số của mach hỏi mạch điện đó chứa Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có biểu thức uAB = 220sin(100πt – ) (V). Biết R = 80 Ω, cuộn dây không thuần cảm L = 0,318 H và r = 20 Ω, tụ điện C = 15,9 μF. Tổng trở của đoạn mạch AB bằng Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = Acos(πt + ) (cm), biết rằng khi qua vị trí cân bằng vận tốc của dao động là 10 (cm/s). Biên độ của dao động là Trong hiện tượng sóng dừng khoảng cách giữa hai bụng sóng, hoặc khoảng cách giữa hai nút sóng là Trong hiện tượng giao thoa cơ học với hai nguồn A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là Một cuộn dây thuần cảm, có độ tự cảm L = (H), mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 31,8 (μF). Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây có dạng u = 100sin(100πt + ) (V). Biểu thức hiệu điện thế hai đầu tụ điện là Chọn phương trình biểu thị cho dao động điều hòa: (Trong đó A, ω, b là những hằng số. Các lượng A(t), φ(t) thay đổi theo thời gian.) Một con lắc lò xo có độ cứng k khi treo vật có khối lượng m thì vật dao động với chu kì T = 0,2s. Hỏi nếu treo thêm một vật có khối lượng 8m thì chu kì dao động là bao nhiêu? Hai phần chính của máy phát điện xoay chiều là gì? Biểu thức nào trong các biểu thức sau không phải biểu thức dùng để xác định giá trị của cảm kháng Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=2cos100πt(A). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là  Cho dòng điện i = I0cos(ωt + φ) (A) chạy qua một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết tần số của dòng điện trong mạch thay đổi được. Khi công suất của mạch đạt cực đại, giá trị của tần số góc là Toạ độ của một vật biến thiên theo thời gian theo định luật : (cm). Tính  li độ  của vật sau khi nó bắt đầu dao động được 5 (s)? Trong dao động điều hoà Đồ thị của một vật dao động điều hoà  có dạng như hình 1.   Biên độ và pha ban đầu lần lượt là Con lắc lò xo đang dao động với phương trình: x = 5cos(6πt + ). Phát biểu nào sau đây là đúng Một sóng cơ lan truyền trên phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là u0= 2cos2πt (cm). Phương trình sóng tại điểm M truớc và cách O 10 (cm) là Đồ thị biểu diễn dao động điều hoà ở hình vẽ bên ứng với phương trình của lực cưỡng bức nào sau đây? Một dây đàn dài  = 0,6 m được kích thích phát ra âm La có tần số f = 220 Hz với 4 nút sóng dừng. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + π/2 ) (cm). Gốc thời gian đã được chọn như thế nào? Cho đồ thị gia tốc của một dđđh.  Lấy π2 = 10 Viết PTDĐ  Trong không khí, loài dơi phát ra âm thanh có bước sóng ngắn nhất bằng 0,33 m. Tần số của sóng này gần bằng Một dây thép dài AB = 60 cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố có tần số f = 50 Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây sẽ là Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kì T = 3,14(s) và biên độ A = 0,1(m). Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì tốc độ của chất điểm là Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm, khi vật có li độ x =  - 3cm thì có vận tốc 4π cm/s. Tần số dao động là Trong máy biến thế thì: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, lực đàn hồi của lò xo khi vật ở vị trí cao nhất có độ lớn bằng một nửa độ lớn lực đàn hồi cực đại. Khi vật đến vị trí lò xo không biến dạng thì lực kéo về có đô lớn là 2N. Biết lò xo có độ cứng k=40 N/m và khi ở vị trí cao nhất lò xo nén. Tính biên độ dao động của vật? Nguồn âm tại O có công suất không đổi. Trên cùng đường thẳng qua O có 3 điểm A, B, C cùng nằm về một phía của O và theo thứ tự ta có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là 20dB , mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 20dB. Biết. Tính tỉ số AB /BC. Đồ thị của một vật dao động điều hoà   có dạng như hình vẽ :   Biên độ và pha ban đầu lần lượt là :    Một vật dao động điều hoà với biên độ A thì cơ năng của vật Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha có 100 vòng dây, điện trở không đáng kể, diện tích mỗi vòng 60 cm2. Stato tạo ra từ trường đều có cảm ứng từ 0,20 T. Nối hai cực của máy vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở thuần R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L = 0,2/π H và tụ điện có điện dung C = 0,3/π mF. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n = 1500 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua R là Đặt điện áp xoay nhiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C =  thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng? Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hoà có dạng là Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M1 một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V.Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp của máy biến áp M2 vào hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của M2 để hở bằng 12,5V. Khi nối hai đầu của cuộn thứ cấp của M2 với hai đầu cuộn thứ cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp của M2 để hở bằng 50V. Bỏ qua mọi hao phí. M1 có tỉ số giữa số vòng dây cuộn so cấp và số vòng cuộn thứ cấp là Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25N/m, vật nặng có khối lượng 400 g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài con lắc thay đổi từ 32cm đến 48cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = g/10. Lấy g =  = 10 m/s2. Biên độ dao động của vật trong trường hợp này là Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 3cos(t - ) và x2 =3cost  (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 li độ của dao động tổng hợp là Con lắc đơn dao động trong môi trường không khí. Kéo con lắc lệch phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Biết lực căn của không khí tác dụng lên con lắc là không đổi và bằng 0,001 lần trọng lượng của vật.coi biên độ giảm đều trong từng chu kỳ. Số lần con lắc qua vị trí cân băng đến lúc dừng lại là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.301
Thành viên mới nhất letankhanh
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.