Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 7 - NC - Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 2 - Đề thi học kỳ số 7 - NC - Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tốc độ quay của rôto trong động cơ điện 3 pha không đồng bộ Thí nghiệm được bố trí như hình vẽ. Quay nam châm chữ U quanh trục quay với vận tốc góc ω0. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự chuyển động động của kim nam châm khi nam châm chữ U đã quay ổn định? Cho đoạn mạch xoay chiều LRC mắc nối tiếp như hình vẽ, giá trị điện dung C có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = U0cos(ωt) (V), R = 100 Ω, L =  H. Thay đổi C để AN ┴ MB. Giá trị của C là Một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm L. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và cuộn cảm L là UR = 40 (V) và UL = 30 (V). Hiệu điện thế hiệu dụng U ở hai đầu đoạn mạch trên có giá trị là Cường độ dòng điện luôn luôn trễ pha hơn điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi đoạn mạch Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4πt) cm , tần số dao động của vật là Đặt vào hai đầu một bàn là 200V – 1000W một hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos(100πt) (V). Độ tự cảm của bàn là không đáng kể. Biểu thức mô tả cường độ dòng điện chạy qua bàn là có dạng Trong dao động điều hòa x=Acos(ωt + φ) gia tốc biến đổi điều hòa theo phương trình         Một con lắc đơn có dây treo dài 1m và vật có khối lượng m = 1kg dao động với biên độ góc 0,1rad. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10m/s2. Cơ năng của con lắc là Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều là: u = 100cos(100t)(V) và cường độ dũng điện qua mạch là i = 4sin (100t)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha với nhau gọi là Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì công suất (hoặc dòng điện hoặc độ lệch pha) của mạch có giá trị như nhau. Hỏi với giá trị nào của L thì công suất của mạch có giá trị cực đại? Một dòng điện 0,5 (A) chạy vào một nam châm điện có điện trở không đáng kể, khi nó nối với một nguồn điện xoay chiều 120V - 60Hz (cảm kháng) của nam châm là: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Trong đó R = 100Ω, L = 1/π(H), C = 2.10-4/π(F) Đoạn mạch được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có tần số f = 50(Hz). Mắc thêm C’ với C thì thấy hiệu điện thế trên bộ tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị và cách mắc C’ là? Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa bằng không khi vật có Chỉ ra câu sai.  Âm LA của một cái đàn ghita và của một cái kèn có thể có cùng Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 20 cm với đầu B cố định, bước sóng bằng 8 cm. Trên dây có Một vật dao động điều hòa với biên độ 3 (cm), chu kì T = 2 (s), lấy π2 = 10. Lúc vật ở một trong hai vị trí biên thì gia tốc của vật có độ lớn là Một vật thực hiện hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số và có biên độ bằng nhau. Dao động tổng hợp có biên độ A và độ lệch pha ban đầu là φ. Kết luận nào sau đây là đúng? Vật dao động trên quỹ đạo dài 8 cm, tần số dao động của vật là f = 10 Hz. Xác định phương trình dao động của vật biết rằng tại t = 0 vật đi qua vị trí x = - 2cm theo chiều âm? Một đèn điện có ghi 110 V – 75 W được dùng với dòng điện xoay chiều có tần số . Cho biết bóng đèn sáng bình thường. Điện áp cực đại giữa hai đầu của dây tóc bóng đèn là Đồ thị biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa theo thời gian như sau. Tại thời điểm t = T/2 vật có vận tốc và gia tốc là Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,5s.Khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng tới vị trí động năng bằng thế năng là Một dđđh có đồ thị li độ như hình vẽ PT của dao động có dạng nào sau đây? Một vật dao động điều hoà có pt là: x=Acosωt . Gốc thời gian t = 0 đã được chọn lúc vật ở vị trí nào dưới đây? Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở thuần r =30 và độ tự cảm L=H, tụ điện C=F và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định. Để công suất tiêu thụ trên R cực đại thì R phải có giá trị nào sau đây? Sóng ngang truyền được trong các môi trường Đồ thị biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa theo thời gian như sau. Tại thời điểm t = 3T/4 vật có vận tốc và gia tốc là  Khi biên độ dao động tăng gấp đôi thì đại lượng nào sau đây cũng tăng gấp đôi? Hai dao động điều hòa cùng phương x1 =A1 cos(wt + φ1) và x2 = A2 cos(wt + φ2), trên hình vẽ đường đồ thị (I)biểu diễn dao động thứ nhất đường đồ thị (II) biểu diễn dao động tổng hợp của hai dao động. Phương trình dao động thứ hai là Cho mạch điện như hình vẽ. R là biến trở, tụ điện C có điện dung là (F), X là một đoạn mạch gồm 2 trong 3 phần tử R0, L0, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu A, B một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng UAB không đổi. Khi R = R1 = 90 Ω thì uAM = 180cos(100πt – ) (V); uMB = 60(100πt) (V). Xác định các phần tử của X và giá trị của chúng? Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V). Tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần  = n. Thay đổi f để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm? Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1, UR1 và coscφ1; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2, UR2 và cosφ1. Biết UC1 = 2UC2, UR2 = 2UR1. Giá trị của cosφ1 và cosφ2 là Phát biểu nào sau đây là không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hoà: Hai lò xo có độ cứng k1, k2 được ghép nối tiếp thì độ cứng của hệ lò xo là: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω. Biểu thức nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc của vật dao động khi động năng bằng thế năng? Sóng dừng trên dây có tần số f = 20Hz và truyền đi với tốc độ 1,6m/s. Gọi N là vị trí của một nút sóng ; C và D là hai vị trí cân bằng của hai phần tử trên dây cách N lần lượt là 9 cm và 32/3 cm và ở hai bên của N. Tại thời điểm  li độ của phần tử tại điểm D là – cm. Xác định li độ của phần tử tại điểm C vào thời điểm  Trên mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương trình uA=uB=acos20πt (cm), biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm C, D là hai điểm trên cùng một elip nhận A,B làm tiêu điểm. Biết AC – BC = 9 (cm), BD-AD = 56/3 (cm). Tại thời điểm li độ của C là -2cm thì li độ của D là Một lò xo có độ cứng k = 20 N/m được treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 100g được treo vào sợi dây không dãn và treo vào đầu dưới của lò xo. Lấy g = 10 m/s .Để vật dao động điều hoà thì biên độ dao động của vật phải thoả mãn điều kiện Sóng dừng tạo trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài l. Người ta thấy trên dây có những điểm dao động cách nhau l1 thì dao động với biên độ 4 cm, người ta lại thấy những điểm cứ cách nhau một khoảng l2 () thì các điểm đó có cùng biên độ a. Giá trị của a là

Thành viên đã làm bài (2)
109411873214300174476 nguyen-hong-khanh
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.509
Thành viên mới nhất HaLamMin
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.