Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 5 - NC - Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 2 - Đề thi học kỳ số 5 - NC - Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sóng dừng được hình thành bởi Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng. Xét hai điểm M, N trên dây không trùng với vị trí của nút sóng, độ lệch pha giữa M và N không thể nhận giá trị nào sau đây? Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều là: u = 100cos(100t – /6)(V) và cường độ dòng điện qua mạch là i = 4cos(100t – /2)(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đó là Áp một hiệu điện thế xoay chiều U = 110 (V), f = 50 (Hz) vào hai đầu một cuộn dây có điện trở R = 30 (Ω). Dòng điện trễ φ = 30° so với điện thế. Công suất trung bình trong mạch là Tốc độ truyền sóng trong một môi trường Sau 24s, con lắc lòxo có độ cứng k = 40N/m thực hiện được 48 dao động toàn phần.. Tính khối lượng của vật? Các đặc tính sinh lí của âm là Hiện tượng giao thoa là hiện tượng Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A và  tần số  f. Cơ năng dao động của con lắc lò xo là  Một sóng cơ lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 1m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là (cm;s). Phương trình sóng tại một điểm M nằm sau và cách O một khoảng 25cm là? Để hai sóng phát từ hai nguồn cùng pha, khi gặp nhau tại một điểm trong một môi trường có tác dụng tăng cường nhau thì hiệu quang trình của chúng phải bằng Cường độ âm là Cho đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=H và điện trở thuần R có giá trị thay đổi được, đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u=220cos(100pt)V. Thay đổi R đến khi công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại. Tính hệ số công suất của mạch? Một con lắc đơn dao động với biên độ góc  = 0,1 rad có chu kì dao động T = 1s. Chọn gốc tọa độ là vị trí cân bằng, khi vật bắt đầu chuyển động vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của con lắc là Một máy phát điện xoay chiều có một cặp cực phát ra dòng điện xoay chiều tần số 50 (Hz). Nếu máy có 6 cặp cực cùng phát ra dòng điện xoay chiều tần số 50 (Hz) thì trong một phút rôto quay được bao nhiêu vòng? Đối với các máy phát điện xoay chiều công suất lớn, người ta cấu tạo chúng sao cho Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,5s.Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp động năng bằng thế năng là Trên mặt nước nằm ngang, tại hai điểm S1, S2 cách nhau 8,2cm, người ta đặt hai nguồn sóng cơ kết hợp, dao động diều hoà theo phương thẳng đứng có tần số 15Hz và luôn dao động cùng pha. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S1S2 là Một tấm ván bắc qua một con mương có tần số dao động riêng băng 0,5 Hz. Một người đi qua tấm ván với bao nhiêu bước trong 12 giây thì tấm ván bị rung lên mạnh nhất? Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, biết R = 100; điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch có dạng , mạch có L biến đổi được. Khi L = (H) thì ULC = U/2 và mạch có tính dung kháng. Để ULC = 0 thì độ tự cảm có giá trị bằng bao nhiêu? Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=6cos(4πt) cm, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là     Một lò xo có độ cứng k, treo thẳng đứng, chiều dài tự nhiên 0 = 20 cm. Khi vật cân bằng, chiều dài lò xo là l= 22 cm. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 1 cm. Trong quá trình dao động, lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào điểm treo có cường độ 2 N. Lấy g = 10 m/s2. Khối lượng m của vật là Chọn phát biểu sai về sóng âm?   Một vật dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng nó có vận tốc 50 (cm/s). Khi ở biên nó có gia tốc 5 (m/s2). Biên độ A của dao động là Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm với f = 10Hz. Lúc t = 0 vật qua VTCB theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là  Sóng âm (có thể gây ra cảm giác âm trong tai người) được định nghĩa là những sóng cơ học có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz. Cho biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s. Âm phát ra từ nguồn có tần số 680 Hz. Xét 2 điểm cách nguồn âm những khoảng 6,1 m và 6,35 m trên cùng một phương truyền, độ lệch pha của sóng âm tại hai điểm đó là: Cho dao động điều hòa có phương trình: x = −6cos−πt + (cm). Biên độ, pha ban đầu và tần số góc của dao động là Cách làm nào trong các cách sau đây không tạo ra được suất điện động cảm ứng trong khung dây dẫn kín? Cho dao động điều hoà có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là Sóng dọc   Hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều là u = 310sin(100πt) (V). Thời điểm gần nhất sau đó là bao nhiêu để hiệu điện thế tức thời đạt giá trị 155 (V)? Một sợi dây thép có chiều dài 1m và có hai đầu cố định. Kích thích cho sợi dây dao động nhờ một nam châm điện. Dòng điện xoay chiều qua nam châm có tần số f = 50 Hz. Trên dây xuất hiện sóng dừng và có 3 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là ** Một viên bi buộc vào một sợi dây mảnh không giãn ở điểm cố định ở cách tâm bi 1,6 (m). Dùng búa gõ nhẹ theo phương nằm ngang vào bi thì thấy bi di chuyển đến độ cao h, lúc đó dây treo nghiêng so với phương thẳng đứng một góc lớn nhất là αM = 0,05 (rad).Lấy g = 9,8 m/s2.Phương trình li độ dài của viên bi khi lấy thời điểm gốc là lúc bi bắt đầu dao động từ vị trí cân bằng theo chiều dương là Trong TNGT với hai nguồn phát song giống nhau taị A B trên mặt nước .Khoảng cách hai nguồn AB=16cm .Hai song truyền đi có bước sóng 4cm. Trên đường thẳng XX’ song song với Ab, cách AB một khoảng 8 cm , gọi C là giao điểm của XX’ với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên XX’ là Cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 (W/m2). Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm I0 = 10-2 (W/m2). Mức cường độ âm tại điểm đó bằng: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Thay đổi tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch sao cho cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là: Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm M trên dây là Đặt điện áp: u = 400cos100t (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 2A. Tại thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là 400V.Tại thời điểm (t + 1/400) (s) cường độ dòng điện tức thời qua mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch X là Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân bằng thì giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300 (g), lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thì vật m = 200 (g) từ độ cao h = 3,75 (cm) so với M rơi xuống, va chạm với M (coi ma sát không  đáng kể, lấy g = 10 (m/s2), va chạm mềm). Vận tốc của m ngay trước khi va chạm là

Thành viên đã làm bài (1)
nguyen-hong-khanh
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.191
Thành viên mới nhất anh-trung-nguyen-phu
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.