Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 4 - NC - Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 2 - Đề thi học kỳ số 4 - NC - Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Đặt một điện áp xoay chiều u = Ucos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi tần số f để điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị điện áp cực đại trên hai đầu cuộn cảm bằng Một dòng điện xoay chiều có biên độ I0 = 10 A chạy qua điện trở R trong thời gian là 30 phút thì nhiệt lượng toả ra trên điện trở là 9.105 J. Điện trở R có giá trị là Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là Δl. Chu kì dao động của con lắc được tính bằng biểu thức Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó tụ điện C có thể thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều u = ucosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch. Thay đổi C để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị của dung kháng bằng Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 10 cm. Quãng đường vật đi được trong một chu kì dao động bằng  Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang với li độ được xác định bởi x = 0,04sin2πt (m). Vận tốc của quả cầu tại thời điểm t =  (s) là Vật có khối lượng m = 0,5 kg gắn vào một lò xo . Con lắc này dao động với tần số f = 2,0Hz . Lấy . Tính độ cứng của lò xo? Phương trình dao động điều hòa của vật là x = 6cos(4πt + π/3) , với x tính bằng cm, t tính bằng s. Giá trị cực đại của gia tốc là (lấy π2=10 ) Một con lắc đơn có chiều dài l được treo trong toa tàu ở ngay vị trí phía trên trục bánh xe. Chiều dài mỗi thanh ray là L = 12,5m. Khi vận tốc đoàn tàu bằng 11,38m/s thì con lắc dao động mạnh nhất. Cho g = 9,8m/s2. Chiều dài của con lắc đơn  Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về các hiện tượng sóng dừng? Sóng dừng chỉ xảy ra Một nguồn sóng O truyền trên mặt nước. Điểm M trên mặt nước và cách O một khoảng 10cm. Chọn gốc thời gian để pha ban đầu của nguồn O bằng 0 thì pha dao động của M vào thời điểm t là . Vận tốc truyền sóng và bước sóng có giá trị lần lượt là Trong các nhạc cụ, hộp đàn, than kèn, sáo có tác dụng Trong môi trường, sóng truyền từ nguồn đến điểm M cách nguồn một đoạn x là uM = a.cos() (cm). Phương trình sóng tại nguồn là Khi đi vào một ngõ hẹp, ta nghe tiếng bước chân vọng lại đó là Cho mạch điện RLC : cuộn dây có L = H, r = 30; tụ điện có C = 31,8 μF ; R thay đổi được, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 100cos100πt(V). Xác định giá trị của R để công suất tiêu thụ của mạch là cực đại. Tìm giá trị cực đại đó? Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương truyền sóng tại nguồn O là: u0 = Acos(t -π2(cm). Một điểm M cách nguồn O bằng  bước sóng ở thời điểm t =  chu kì có độ dịch chuyển uM= 2 cm. Biên độ sóng là Trên một sợi dây có sóng dừng , quan sát trên dây ta thấy khoảng cách giữa điểm dao động mạnh nhất và điểm không dao động liên tiếp nhau là 10 cm . Khoảng thời gian giữa hai thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,1 s .Vận tốc truyền sóng trên dây là Cho một mạch điện nối tiếp gồm tụ điện có điện dung C=, điện trở thuần R có giá trị thay đổi được, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=(điện trở R xen giữa tụ C và cuộn cảm L). Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều. Xác định R để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chứa tụ C và điện trở vuông pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch chứa điện trở và cuộn cảm L? ** Trên bề mặt của một chất lỏng có hai nguồn phát sóng O1 và O2 thực hiện các dao động điều hòa cùng tần số f, cùng biên độ a và cùng pha ban đầu bằng 0, theo phương vuông góc với chất lỏng. Coi biên độ của các nguồn O1 và O2 gửi tới một điểm bất kì trên mặt chất lỏng đều bằng biên độ dao động a của nguồn. Biết d1 = 2,45 cm; d2 = 2,61 cm và biên độ dao động tại hai nguồn O1O2 là a = 2 mm và λ = 0,24 cm. Biên độ, pha ban đầu tại điểm M2 ? Một người nhìn thấy một chiếc phao trên mặt biển nhô cao lên 5 lần trong 8 s. Tốc độ truyền sóng biển bằng 0,1 m/s. Khoảng cách giữa hai ngọn sóng biển kề nhau là Cho đồ thị vận tốc như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là Một người đứng cách một bức tường 500 m nghe một tiếng súng nổ. Vị trí đặt súng cách tường 165 m. Người và súng  cùng trên đường thẳng vuông góc với tường. Sau khi nghe tiếng nổ, người này lại nghe tiếng nổ do âm thanh phản xạ trên bức tường. Tốc độ âm thanh trong không khí là 330 m/s. Khoảng thời gian giữa hai tiếng nổ là Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120cos(100πt + )V thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha π/2 so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40 (cm). Khi ở li độ x = 10 (cm), vật có vận tốc 200π (cm/s). Chu kì đao động của vật là Một vật dao động điều hoà trong một chu kì dao động vật đi được 40cm và thực hiện được 120 dao động trong 1 phút. Khi t = 0, vật đi qua vị trí có li độ 5cm và đang theo chiều hướng về vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật đó có dạng là Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40Ω và độ tự cảm L = H, tụ điện có điện dung C=μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u =cos(100πt)V. Thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó giá trị Pmax bằng bao nhiêu?  Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinwt vào hai đầu đoạn mạch chỉ điện trở thuần một hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên lạc nào sau đây không đúng? Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng Cắt một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0 thành các đoạn lò xo có chiều dài l1, l2và có độ cứng tương ứng k1, k2. Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa l1; l2; k1; k2? Phương trình dao động có dạng : x = Acosωt. Gốc thời gian là lúc vật : Một con lắc đơn chiều dài l. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc α0 rồi thả nhẹ. Bỏ qua mọi ma sát. Vận tốc của vật và lực căng của dây treo tác dụng vào vật khi dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α là: Một đèn ống huỳnh quang được đặt vào điện áp xoay chiều có giá trị cực đại 127 V và tần số 50 Hz. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp tức thời đặt vào đèn có độ lớn không nhỏ hơn 90 V. Thời gian đèn sáng trong mỗi phút là: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?   Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos(100t –/6 ) V (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch thì thấy cương độ dòng điện trong mạch có biểu thức i =Icos(100t – /2) Trong một chu kỳ, khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch bằng Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là  ; ;.  Tại thời điểm  các giá trị li độ cm ,, cm. Tại thời điểm  các giá trị li độ = −20cm, = 0cm, = 60cm. Biên độ dao động tổng hợp là Một sóng truyền trên mặt nước với tần số f = 10 Hz,  tại một thời điểm nào đó các phần tử mặt nước có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ VTCB của A đến vị trí cân bằng của D là 75 cm và điểm C đang đi xuống qua VTCB. Chiều truyền và vận tốc truyền sóng là   Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau , công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này bằng

Thành viên đã làm bài (2)
nguyen-hong-khanh dangkhoaest
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 363.027
Thành viên mới nhất Loennn
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.