Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 3 - NC - Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 2 - Đề thi học kỳ số 3 - NC - Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói vềđiện áp dao động điều hoà (gọi tắt là điện áp xoay chiều) ? Một vật đang dao động cơ học, khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về công suất tức thời của dòng điện xoay chiều? Một hiệu điện thế xoay chiều 30 (V) có tần số 60 (Hz) được áp vào hai cực của một mạch điện mắc nối tiếp gồm một điện trở R = 134 (Ω), tụ điện C = 50 (μF) và cuộn cảm L = 0,318 (H). Góc lệch pha của dòng điện i và điện thế là φ với tanφ có trị số bằng Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? Điều nào sau đây là đúng khi nói về sóng dọc? Trong cùng một môi trường, sóng âm tần số 300 Hz có bước sóng λ, sóng âm tần số 600 Hz có bước sóng λ' thì Một con lắc đơn gồm hòn bi khối lượng m = 10 g treo vào một sợi dây mảnh và có chiều dài l = 25 cm. Tích điện cho hòn bi một điện tích q = 10-4 C rồi đặt nó vào giữa hai bản kim loại thẳng đứng, song song và cách nhau d = 22 cm. Đặt vào hai bản kim loại hiệu điện thế một chiều U = 88 V rồi cho con lắc dao động bé. Lấy g = 10 m/s2: Chu kì dao động của con lắc là Nhận định nào dưới đây về dao động cưỡng bức là không đúng ? Máy biến áp biến đổi điện áp xoay chiều mà không làm thay đổi Phát biểu nào sau đây đúng? Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB = l. Đầu A nối với nguồn dao động, đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là Trên sợi dây đàn hồi khi có sóng dừng thì Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = A.cos (ωt + φ). Vận tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức Dung kháng của tụ điện được xác định bằng biểu thức nào sau đây? Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50 Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 1 A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 4 A thì tần số của dòng điện phải bằng Trong không khí, sóng âm lan truyền như thế nào và các phần tử không khí chuyển động ra sao? Chọn kết luận đúng? Một con lắc đơn có dây treo dài 1 m và vật có khối lượng 1 kg dao động với biên độ góc 0,1 rad. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng của vật, lấy g = 10 m/s2. Thế năng cực đại của con lắc là Một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Điện trở R có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất tiêu thụ bằng Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 40Ω và độ tự cảm L = H, tụ điện có điện dung C=μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u=cos(100πt)V. Thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại Pmax bằng bao nhiêu? Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số f = 120Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6mm, biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị 40 và 90 mạch tiêu thụ cùng một công suất. Xác định R0 để mạch tiêu thụ công suất cực đại? Một vật dao động điều hoà trên trục Ox với tần số f = 4 Hz, biết toạ độ ban đầu của vật là x = 3 cm và sau đó 1/24 s thì vật lại trở về toạ độ ban đầu. Phương trình dao động của vật là Một sóng cơ lan truyền trong môi trường. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 2m. Tốc độ truyền sóng gấp 4 lần tốc độ dao động cực đại của mỗi phần tử môi trường. Lấy 2 = 10. Biên độ sóng bằng Các dụng cụ sau đây được kí hiệu I. Điện trở thuần túy.                      II. Cuộn cảm thuần túy. III. Tụ điện thuần túy.                    IV. Ống dây có tự cảm và điện trở. Trong các dụng cụ đó, dụng cụ không tiêu thụ điện năng là: Khi cường độ âm tăng lên gấp 10 lần thì mức cường độ âm là 10 dB. Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm là Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều  và  đều có cùng giá trị tức thời là  nhưng một dòng điện đang giảm, còn một dòng điện đang tăng. Kết luận nào sau đây là đúng ? Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 2s và biên độ 10cm. Tại thời điểm t, lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F = 0,148N và động lượng của vật lúc đó p = 0,0628 kgm/s. Tính khối lượng của vật nặng? Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, gồm điện trở thuần R = 100, cuộn cảm có độ tự cảm L = (H) và tụ điện có điện dung C = (). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = 100cost, tần số dòng điện thay đổi được. Điều chỉnh tần số để điện áp hiệu dụng trên tụ điện đạt cực đại, giá trị cực đại đó bằng Cho một sóng ngang lan truyền trên một sợi dây có phương trình sóng u=5cos10πt-πx24 (u đo bằng cm, t đo bằng s, x đo bằng cm). Hai điểm M,N trên dây có vị trí cân bằng cách nhau 12cm. Khi sóng đang truyền thì khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M và N bằng Giản đồ nào là giản đồ Fres-nen cho đoạn mạch chỉ có điện trở thuần? Một lò xo có độ cứng k treo vào một điểm cố định, đầu dưới móc vào một vật có khối lượng m. Kích thích cho vật dao động điều hòa và vận tốc của vật tại vị trí cân bằng là 60 cm/s. Lấy một lò xo giống hệt như lò xo trên và ghép nối tiếp hai lò xo rồi treo vật m vào hệ hai lò xo. Kích thích cho vật m dao động với cơ năng bằng với cơ năng khi có một lò xo. Vận tốc cực đại của vật khi được móc vào hệ lò xo nối tiếp là Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương có phương trình:  x1= A1cos(ωt) (cm); x2 =A2cos (cm) và x3 = A3cos (cm). Pha của dao động tổng hợp được xác định bằng biểu thức  Mắc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,2 H vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều 220 V - 50 Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là: Con lắc thứ nhất có chu kì T1 = 2 (s), con lắc thứ 2 có chu kì có giá trị gần bằng nhưng nhỏ hơn T1 một chút. Hai con lắc trùng nhau hai lần liên tiếp 100 (s). Chu kì dao động của con lắc thứ 2 là Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt và uB = 2cos(40πt + ) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BN là Một cái đĩa nằm ngang có khối lượng M, được gắn vào đầu trên của một lò xo thẳng đứng có độ cứng k. Đầu dưới của lò xo được giữ cố định. Đĩa có thể chuyển động theo phương thắng đứng. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí. Ban đầu đĩa ở vị trí cân bằng, ấn đĩa xuống một đoạn A = 4cm, rồi thả cho đĩa tự do. Chọn trục tọa độ hướng lên trên, gốc thời gian lúc thả tay ra khỏi đĩa, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Phương trình dao động của đĩa là Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8cm có phương trình dao động lần lượt là us1 = 2cos(10πt - ) (mm) và us2 = 2cos(10πt + ) (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 10cm/s. Xem biên độ của sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách S1 khoảng S1M=10cm  và S2 khoảng S2M = 6cm. Điểm dao động cực đại trên S2M xa S2 nhất là

Thành viên đã làm bài (2)
nguyen-hong-khanh 658356831220346
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.063
Thành viên mới nhất mimmim258
Thành viên VIP mới nhất ngocthanh11VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.