Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 2 - NC - Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 2 - Đề thi học kỳ số 2 - NC - Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái của vật dao động điều hòa lặp lại như cũ là Cho đoạn mạch gồm tụ điện C, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, và biến trở R, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=120cos120πt V. Khi để biến trở ở giá trị R1= 8Ω hoặc R2=18Ω thì công suất tiêu thụ trên mạch điện là như nhau. Xác định R để công suất tiêu thụ trên mạch là lớn nhất? Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2 kV và công suất 150 kW . Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau 360 kWh. Hiệu suất của quá tŕnh truyền tải điện là Một con lắc lò xo gồm vật m và lò xo có độ cứng k dao động điều hoà với tần số f và biên độ dao động là A. Cơ năng của con lắc lò xo là Động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động được nhờ Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng cùng pha, cùng biên độ a. Các điểm trên mặt nước, nằm trên đường trung trực của hai nguồn dao động với biên độ bằng Dao động cơ học là Câu phát biểu nào sau đây SAI? Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L1 = (H) và khi L2 = (H) thì điện áp hiệu dụng trên tụ có giá trị bằng nhau. Cho biết tần số dòng điện là f = 50 Hz. Dung kháng của mạch điện là Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi C để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất tiêu thụ bằng Dung kháng của một tụ điện có điện dung C = 5,0 (μF) trong một mạch điện xoay chiều có tần số 20 (kHz) thì bằng Trong cấu tạo của máy phát xoay chiều một pha thì Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acos(ωt). Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật khi có li độ x = 3 cm là      Một dao động truyền sóng từ S tới M với vận tốc 60cm/s. Phương trình dao động tại M cách S một khoảng 2cm ở thời điểm t là cm. Phương trình dao động tại S là Một vật dao động điều hòa theo phương trình : x=3cosπ3t+π3 cm. Tính chu kì dao động và li độ của vật lúc t = 0? Một vật dao động điều hoà với chu kì T = 3 s và biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x =  đến x =  là Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hòa là a0 và v0. Biên độ dao động là Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T = 2s.Biết rằng khoảng thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí biên dương về tới vị trí có li độ 3cm là 5/6s. Chiều dài quỹ đạo của vật là Tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi theo một thí nghiệm như hình vẽ. Sợi dây có chiều dài l được có đầu B, được để tự do. Đầu A được nối với âm thoa để tạo dao động. Tăng dần tần số dao động của âm thoa thì trên dây xuất hiện sóng dừng ứng với các tần số f1; f2; f3... Các tần số đó tỉ lệ với nhau theo tỉ lệ Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 100 và độ tự cảm L = 0,191 H, tụ điện có điện dung C = 1/4π(mF), điện trở R có giá trị thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch u = 200cos(100πt) V. Thay đổi giá trị của R để công suất tiêu thụ trong mạch đạt cực đại. Xác định giá trị cực đại của công suất trong mạch? Một đoạn mạch điện xoay chiều như hình bên. Hộp đen X1, X2 gồm một linh kiện trong số các linh kiện R, L, C. Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu A và B thì điện áp hai đầu hộp đen X1 lệch pha so với điện áp hai đầu hộp đen X2 một góc φ = . Khi đặt điện áp một chiều vào hai đầu A và B thì ampe kế chỉ số không. Hộp X1 và X2 chứa các phần tử lần lượt là Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Điện dung C của tụ điện thay đổi được. Với hai giá trị của điện dung C1 = 3mF và C2 = 4mF mạch có cùng công suất. Tìm C để mạch có công suất cực đại Pmax? Một âm có tần số xác định truyền lần lượt trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. Nhận định nào sau đây đúng?  Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số f = 100 Hz gây ra các sóng có biên độ a = 0,4 cm. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi (bụng sóng) liên tiếp là 3 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là Một sóng ngang truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ 1m/s, có đồ thị như hình vẽ. Xét trên phương truyền sóng Ox, vào một thời điểm nào đó điểm M nằm tại đỉnh sóng thì ở sau M theo chiều truyền sóng, cách M một khoảng 25cm có điểm N đang dao động như thế nào, và tần số dao động bao nhiêu? Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó tụ điện C có thể thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi C để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của điện áp trên hai đầu tụ điện bằng Một con lắc đơn gồm hòn bi khối lượng m = 10 g treo vào một sợi dây mảnh và có chiều dài l = 25 cm. Tích điện cho hòn bi một điện tích q = 10-4 C rồi đặt nó vào giữa hai bản kim loại thẳng đứng, song song và cách nhau d = 22 cm. Đặt vào hai bản kim loại hiệu điện thế một chiều U = 88 V rồi cho con lắc dao động bé. Lấy g = 10 m/s2: Chu kì dao động của con lắc là Đồ thị của một vật dao động điều hoà hoà  có dạng như hình vẽ.   Biên độ, chu kì và pha ban đầu lần lượt là  Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước S1, S2 dao động với phương trình: u1=asinωt, u2=acosωt . Biết O là trung điểm S1S2 và S1S2=9λ. Điểm M trên trung trực của S1S2 gần O nhất dao động cùng pha với S1 cách S1 bao nhiêu? Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB = 2a với chu kì T = 2 (s). Chọn gốc thời gian lúc t = 0, khi chất điểm nằm ở li độ x =  và vận tốc có giá trị âm. Phương trình dao động của chất điểm có dạng: Trên một sợi dây đàn hồi mảnh, sóng tới truyền đến điểm cố định B của sợi dây có phương trình là uB = Acos2πft. Điểm M trên sợi dây cách đầu B một đoạn bằng một bước sóng có biên độ dao động là Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k=25N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g=π2=10m/s2. Biết trục OX thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với VTCB. Biết giá trị đại số của lực đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ thị. Viết phương trình dao động của vật? Một vật dao động điều hoà có độ thi vận tốc - thời gian như hình vẽ. Phương trình dao động của vật là? Trong dao động điều hoà của một vật thì tập hợp ba đại lượng nào sau đây là không thay đổi theo thời gian? Tại mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B phát song kết hợp, AB = 8(cm). Gọi M,N là hai điểm thuộc mặt chất lỏng sao cho MN = 4(cm) và ABMN là hình thang cân (AB // MN). Bước sóng trên mặt chất lỏng do các phần tử phát ra là 1cm. Để trong đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là: Một vật nhỏ có khối lượng M = 0,9 (kg), gắn trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25(N/m) đầu dưới của lò xo cố định. Một vật nhỏ có khối lượng m=0,1 (kg) chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ 0,2m/s đến va chạm mềm với M. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lấy gia tốc trọng trường g=10m/s2. Biên độ dao động là Đặt một điện áp xoay chiều u vào hai đầu của một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Điện áp tứ thời hai đầu điện trở R có biểu thức . Vào một thời điểm t nào đó điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở có giá trị  và . Xác định điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện? Gắn một vật vào lò xo độ cứng k1 thì vật dao động với chu kỳ T1. Gắn vật đó vào lò xo độ cứng k2 thì vật dao động với chu kỳ T2. Nếu gắn vật đó vào hệ hai lò xo k1, k2 mắc nối tiếp thì vật sẽ dao động với chu kỳ Tnt bằng bao nhiêu?

Thành viên đã làm bài (3)
nguyen-hong-khanh 115695909409183265370 396567544097064
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.063
Thành viên mới nhất mimmim258
Thành viên VIP mới nhất ngocthanh11VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.