Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 1 - NC - Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 2 - Đề thi học kỳ số 1 - NC - Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cường độ dòng điện .....của dòng điện xoay chiều là cường độ dòng điện không đổi khi đi qua cùng vật dẫn trong cùng khoảng thời gian đủ dài tỏa ra nhiệt lượng như nhau. Chọn một trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa: Hãy chọn câu đúng? Sóng dừng hay xảy ra trên dây đàn hồi có hai đầu cố định khi Một sóng cơ lan truyền trên dây ở một thời điểm nào đó có dạng như hình bên. Tốc độ lan truyền của sóng là 2 m/s. Tần số dao động của dây? Khi nguồn phát âm chuyển động laị gần người nghe đang đứng yên thì người này sẽ nghe thấy một âm có Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình , gia tốc của vật tại thời điểm t =10s là   Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện C = μF và cuộn dây thuần cảm L =  H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 150cos100πt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất tiêu thụ bằng Chuyển động dao động là Một trạm phát điện truyền đi một công suất 100 kW trên dây dẫn có điện trở R = 8 Ω. Điện áp từ trạm phát điện là U = 1000 V, coi hệ số công suất là 1.  Hiệu suất tải điện là Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của sóng? Chọn câu sai trong các câu sau? Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, tụ có điện dung thay đổi được. Khi C = C1 hoặc C = C2 thì công suất của đoạn mạch có giá trị bằng nhau. Để công suất trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện dung C bằng bao nhiêu? Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm Vật dao động điều hoà, khi đi từ vị trí cân bằng đến biên thì Khi một vật dao động điều hòa thì Một vật dao động điều hoà với tần số góc  ω= 5rad/s. Lúc t = 0, vật đi qua vị trí có li độ x = -2cm và có tốc độ 10(cm/s) hướng về phía vị trí biên gần nhất. Phương trình dao động của vật là Tại hai điểm O1, O2 cách nhau 48cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1=5cos100πt(mm) và u2=5cos(100πt+p)(mm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 2m/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Trên đoạn O1O2 có số cực đại giao thoa là Mức cường độ âm tại điểm A ở trước một cái loa một khoảng 1,5m là 60dB. Các sóng âm do loa đó phát ra phân bố đều theo mọi hướng. Cho biết cường độ âm chuẩn 10-12 (W/m2). Coi môi trường là hoàn toàn không hấp thụ âm. Hãy tính cường độ âm do loa đó phát ra tại điểm B nằm cách 5m trước loa. Bỏ qua sự hấp thụ âm của không khí và sự phản xạ âm. Có ba phần tử R, cuộn thuần cảm có ZL = R và tụ điện ZC = R. Khi mắc nối tiếp chúng vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số dòng điện không đổi thì công suất của mạch là 200W. Nếu giữ nguyên L và C, thay R bằng điện trở Ro = 2R thì công suất của mạch là bao nhiêu? Con lắc lò xo có k = 100 N/m, m = 1 kg dao động điều hòa. Khi vật có động năng 10 mJ thì vật cách vị trí cân bằng 1 cm. Khi vật có động năng 5 mJ thì thế năng của vật bằng bao nhiêu? Cho mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp như hình bên. Điện áp UAE = 30 V, UDB = 17,5 V, UAD = 50 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng 0,1 A. Cảm kháng có giá trị bằng Một vật thực hiện dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ). Biết rằng trong khoảng thời gian  đầu tiên tính từ thời điểm t = 0, vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí li độ x = theo chiều dương của trục Ox. Tần số góc của vật là Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30 (cm), có độ cứng k0 = 60 (N/m) được cắt thành hai lò xo có chiều dài tự nhiên l1 = 10 (cm) và l2 = 20 (cm). Độ cứng của hai lò xo dài l1, l2 tương ứng là Đặt điện áp xoay chiều u=120cos(100πt+π/3)(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm L, một điện trở R và một tụ điện có C=mF mắc nối tiếp.Biết điện áp hiệu dụng trên cuộn dây L và trên tụ điện C bằng nhau và bằng một nửa trên R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng Một mạch điện xoay chiều gồm R = 30 (Ω) mắc nối tiếp với cuộn dây L (thuần cảm). Điện áp ở giữa hai đầu đoạn mạch u = 120cos100πt (V). Biết UL = 60 (V). Cảm kháng ZL là Một ống được bịt một đầu cho ta một âm cơ bản có tần số bằng f. Sau khi bỏ đầu bịt đi, tần số của âm cơ bản phát ra sẽ Hai mũi nhọn S1S2 cách nhau 8 cm, gắn ở đầu một cầu rung có tần số f = 100 Hz được đặt cho chạm nhẹ vào mặt một chất lỏng. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,8 m/s. Gõ nhẹ cần rung, thì hai điểm S1, S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình dạng: s = acos2πft. Phương trình dao động của điểm M trên mặt chất lỏng cách đều S1, S2 một khoảng d = 8 cm có dạng ** Đầu A của một lò xo dài treo thẳng đứng dao động theo phương thẳng đứng với tần số f = 400 Hz, đầu dưới của lò xo thả tự do. Sau một thời gian, người ta thấy có một số vòng lò xo đứng yên ở các điểm cách đều nhau 40,0 cm còn đầu dưới lò xo dao động rất mạnh. Nếu lò xo có chiều dài tự nhiên là  = 100 cm thì sẽ thấy được bao nhiêu vùng lò xo đứng yên và bao nhiêu vùng dao động mạnh nhất. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau? Cho hai dao động điều hoà, có li độ x1 và x2 như hình vẽ. Tổng tốc độ của hai dao động ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất là ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2cos(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm. Giá trị C tham gia trong mạch là Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T = 2s. Biết rằng trong khoảng thời gian 0,5s vật đi từ vị trí có li độ bằng 3,6cm đến vị trí có li độ là 4,8cm. Tính tốc độ dao động cực đại? Điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn sóng O một đoạn bằng d dao động ngược pha với O khi: Người ta cấp hai nguồn điện như nhau cho hai động cơ điện hoàn toàn giống nhau. Hai động cơ làm việc với hai tải tiêu thụ ngoài khác nhau. Động cơ thứ nhất với tải ngoài cân bằng với mômen lực M1 và động cơ thứ hai cân bằng với mômen lực M2 > M1. So với cường độ dòng điện chạy qua động cơ thứ hai, cường độ dòng điện chạy qua trong động cơ thứ nhất phải có giá trị như thế nào? Cho một đoạn mạch gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung c = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng U ổn định. Thay đổi R, thấy rằng với hai giá trị R1 ≠ R2 thì công suất của đoạn mạch bằng nhau. Tích R1R2 bằng: Sóng cơ là Đặt điện áp xoay chiều (trong đó:  không đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC (cuộn dây thuần cảm). Khi  thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử R, L, C lần lượt là  Khi  thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng  Một máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực tốc độ quay của roto thay đổi được. Nối phần ứng của máy phát điện với một mạch điện RLC không phân nhánh. Khi thay đổi tốc độ quay của roto thì người ta thấy ứng với tốc độ quay là n1 và n2 thì cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch ngoài có giá trị không đổi và với n0 thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Tìm mối quan hệ giữa n1, n2 và n0 ? Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là Hai điểm M và N nằm ở cùng 1 phía của nguồn âm , trên cùng 1 phương truyền âm có LM = 30 dB, LN = 10 dB , nếu nguồn âm đó dặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.512
Thành viên mới nhất hayhayhoc
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.