Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 9 - CB- Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 1 - Đề thi học kỳ số 9 - CB- Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đặt vào hai đầu của một đoạn mạch X chứa một trong số 3 thiết bị một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số có thể thay đổi được thì thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có độ lớn tỉ lệ nghịch với tần số của mạch hỏi mạch điện đó chứa Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000kW có điện áp hiệu dụng 50kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cosφ = 0,8. Muốn cho năng lượng hao phí trên đường dây nhỏ hơn 20% năng lượng cần truyền thì điện trở của đường dây có giá trị Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10π cm/s. Chu kì dao động của vật nhỏ là Một dây đàn có chiều dài 80 cm được giữ cố định ở hai đầu. Âm do dây đàn phát ra có bước sóng dài nhất bằng Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì Dòng điện xoay chiều có tần số 60 Hz. Trong 2 s dòng điện đổi chiều: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực đại là 2mWb và biến thiên điều hòa với tần số 50Hz. Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu? Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra, biên độ của dao động cưỡng bức Tần số dao động là Oát kế dùng để đo Cho một đoạn mạch RLC gồm một điện trở thuần R = 40, một cuộn dây có điện trở r = 20, hệ số tự cảm L = 2/(3)H, tụ điện C = 500/6μF, đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 200cos(120t +/6)V . Tính công suất tiêu thụ của cuộn dây Dòng điện xoay chiều là Sóng biển có bước sóng 2,5m. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha là? Chu kì một dao động điều hoà  của con lắc đơn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Hệ số công suất được xác định bởi công thức Trong thép, sóng âm lan truyền với vận tốc 5000 m/s. Nếu hai điểm gần nhất, tại đó các pha của sóng khác nhau một góc , cách nhau một khoảng bằng 1 m, thì tần số của sóng đó bằng bao nhiêu? Chọn đáp án đúng? Mạch điện có một điện trở R = 90 (Ω) ghép nối tiếp với một cuộn cảm L = 0,318 (H) và một tụ điện C = 50 (μF), tần số 60 (Hz). Nếu áp vào hai đầu mạch này hiệu điện thế U = 30 (V) thì tổng trở của mạch điện có giá trị gần với số nào sau đây? Phương trình dao động điều hòa của vật là x = 6cos(4πt + 2π/3) , với x tính bằng cm, t tính bằng s. Li độ của vật tại thời điểm t = 1/3s là Một mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, khi chọn pha ban đầu của hiệu điện thế bằng không thì biểu thức của hiệu điện thế có dạng : Tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi theo một thí nghiệm như hình vẽ. Sợi dây có chiều dài l được kéo căng nhờ gia trọng m. Đầu A được nối với âm thoa để tạo dao động. Tăng dần tần số dao động của âm thoa thì trên dây xuất hiện sóng dừng ứng với các tần số f1; f2; f3... Các tần số đó tỉ lệ với nhau theo tỉ lệ Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V thì cảm kháng cuộn cảm là 25 và dung kháng của tụ là 100. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện lên hai lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là Cho mạch điện xoay chiều gồm các phần tử điện R, L, C mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu mạch là (V), điện trở R thay đổi ; cuộn dây có Ro = 30 , H ; . Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của điện trở R đạt giá trị lớn nhất thì R và PR có giá trị là : Khi có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây thì khoảng cách giữa ba nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu? Biết rằng sóng truyền trên sợi dây có bước sóng bằng 2 cm. Một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì dao động T = 2 s trên quỹ đạo dài 24 cm. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ góc α0 có giá trị bằng Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40cm/s, tại vị trí biên gia tốc có độ lớn 200cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và ngược pha nhau như hình vẽ. Điều nào sau đây là đúng khi nói về hai dao động này? Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 không đổi và w thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi ω thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi ω= ω1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi  ω= ω2. Hệ thức đúng là Cho dao động điều hòa có phương trình: x = −8cos(2πt - )(cm). Biên độ, pha ban đầu và tần số góc của dao động là Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp AB dao động với cùng tần số và ngược pha, số đừơng cực đại giao thoa nằm trong trong khoảng AB là Phương trình truyền sóng trong môi trường từ nguồn O đến điểm M cách nguồn d(m) là u = 5cos(6πt − πd). Tốc độ truyền sóng v trong môi trường này có thể là Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B trên dây có Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tần số f = 100 Hz. Trên cùng phương truyền sóng ta thấy 2 điểm cách nhau 15 cm dao động cùng pha nhau. Tính vận tốc truyền sóng, biết vận tốc sóng này nằm trong khoảng từ 2,8 m/s đến 3,4 m/s Đồ thị biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa hoà x= Acos(ωt+φ) theo thời gian như sau.  Biểu thức của li độ x là:  Một vật có khối lượng 400g dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy π2= 10 Phương trình dao động của vật là Một dao động lan truyền trong môi trường liên tục từ điểm M đến điểm N cách M một đoạn 7λ/3(cm). Sóng truyền với biên độ A không đổi. Biết phương trình sóng tại M có dạng uM = 3cos2πt (uM tính bằng cm, t tính bằng giây). Vào thời điểm t1 tốc độ dao động của phần tử M là 6π(cm/s) thì tốc độ dao động của phần tử N là Một chất điểm dao động điều hòa , biết tốc độ cực đại của chất điểm là 20πcm/s , gia tốc cực đại của chất điểm là 8m/s2 (Lấy π2 = 10). Chu kì dao động của chất điểm là: Một lò xo có độ cứng k. Lần lượt treo vào hai vật có khối lượng gấp ba lần nhau thì khi cân bằng, lò xo có chiều dài 22,5 cm và 27,5 cm. Chu kì dao động của con lắc khi treo đồng thời hai vật là: Một con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với chu kỳ T = 2π(s). Khi con lắc đến vị trí biên dương thì một vật có khối lượng m chuyển động cùng phương ngược chiều đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với con lắc. Tốc độ chuyển động của m trước va chạm là 2cm/s và sau va chạm vật m bật ngược trở lại với vận tốc là 1cm/s. Gia tốc của vật nặng của con lắc ngay trước va chạm là – 2cm/s2 . Sau va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thi đổi chiều chuyển động? Tại một nơi trong không khí đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ. Tại đó, nếu đặt đồng hồ quả lắc vào chân không thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm? Tính thời gian chạy sai của đồng hồ sau 1 ngày đêm. Biết rằng nhiệt độ giữa môi trường chân không và không khí là như nhau, khối lượng riêng của vật D = 8450 kg/m3, khối lượng riêng của không khí D0 = 1,4 kg/m3.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.509
Thành viên mới nhất HaLamMin
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.