Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 8 - CB - Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 1 - Đề thi học kỳ số 8 - CB - Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một tụ điện có điện dung C = 5,3 μF mắc nối tiếp với điện trở R = 300 Ω. Đoạn mạch được đặt vào mạng điện xoay chiều 220 V - 50 Hz. Hệ số công suất của đoạn mạch là Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt + φi). Gía trị của φi bằng Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm? Từ thông xuyên qua một khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hoà theo thời gian theo quy luật làm cho trong khung dây xuất hiện một số suất điện động cảm ứng  . Hiệu số  nhận giá trị nào? Trong các nhạc cụ, hộp đàn có tác dụng Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây? Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai? Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị 60 và 30 mạch tiêu thụ cùng một công suất P=40W. Xác định U lúc này? Dao động nào sau đây không phải là dao động tuần hoàn ? Biên độ của vật dao động điều hoà là Một máy tăng thế gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Bỏ qua hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với một điện áp u = 100cos(100πt – )V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp bằng Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi L để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, độ tự cảm L bằng Mũi nhọn S chạm vào mặt nước dao động điều hòa với tần số 20Hz. Thấy rằng 2 điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau 10cm luôn dao động ngược pha. Tính vận tốc truyền sóng biết vận tốc vào cỡ 0,7m/s đến 1m/s? Một con lắc có khối lượng m = 0,5 (g), chu kì T = . Biết rằng khi t = 0 con lắc ở vị trí biên độ góc α0 (có cosα0 = 0,99). Sức căng dây ở vị trí biên và vị trí cân bằng của con lắc là Cho đoạn mạch RL nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng thì biểu thức dòng điện qua mạch là . Tìm R,L? Cho đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), trong đó có L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi L để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó, điện áp đặt vào hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch có U=100V, f=50Hz. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị 30 và 20 mạch tiêu thụ cùng một công suất P. Xác định P lúc này? Để tăng dung kháng của tụ điện, ta cần Cuộn sơ cấp của một máy biến áp có 200 vòng, hiệu điện thế hiệu dụng U1 = 120 (V). Hiệu điện thế U2 của cuộn thứ cấp là bao nhiêu khi cuộn thứ cấp của máy biến áp có 400 vòng? Một cuộn cảm L =  H được đặt vào hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha có 2 cặp cực và số vòng quay của rôto của máy phát điện là 25 vòng/giây. Cảm kháng của cuộn dây là Ngưỡng nghe của tai con người bằng cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Ngưỡng đau của tai con người bằng 10 W/m2. Với các âm nghe được, mức cường độ âm thay đổi trong khoảng nào? Cho đồ thị của một dao động điều hòa: Viết PTDĐ? Con lắc lò xo dao động điều hoà. Đồ thị biểu diễn sự biến đổi động năng và thế năng theo thời gian cho ở hình vẽ. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm liên tiếp động năng bằng thế năng là 0,2s. Chu kì dao động của con lắc là Điện thế chậm pha so với dòng điện là chu kì trong đoạn mạch có Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 10 (Ω) và tụ điện có điện dung C =  (F) mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch có biểu thức: i = 2cos(100πt + ) (A). Mắc thêm một điện trở thuần R vào mạch bằng bao nhiêu để: Z = ZL + ZC? Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi được 50cm. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 1s. Nước trong xô sóng sánh mạnh nhất khi người đó đi với vận tốc Một con lắc đơn có dộ dài l = 16 cm được treo trong toa tàu ở ngay vị trí phía trên của trục bánh xe. Con lắc dao động mạnh nhất khi vận tốc của đoàn tàu bằng 15 m/s. Lấy g = 10 m/s2 và π2 =10, coi tàu chuyển động thẳng đều. Chiều dài mỗi thanh ray bằng Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 5000 vòng và thứ cấp là 1000 vòng. Bỏ qua mọi hao phí qua máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị cực đại là Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68 dB Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80 dB Số ca sĩ có trong ban hợp ca là  Một em bé xách một xô nước đi trên đường. Quan sát nước trong xô, thấy có những lúc nước trong xô sóng sánh mạnh nhất, thậm chí đổ ra ngoài. Điều giải thích nào sau đây là đúng nhất ? Một động cơ không đồng bộ 3 pha hoạt động dưới điện áp xoay chiều có UP = 200 V, khi đó công suất củađộng cơ là 3,6 kW, hệ số công suất là cosφ= 0,8 và điện trở thuần của mỗi cuộn là 2. Biết ba cuộn dây của động cơ mắc hình sao vào mạng điện hình sao. Coi năng lượng vô ích chỉ do tỏa nhiệt trong các cuộn dây của stato. Hiệu suất của động cơ là Phương trình dao động điều hòa của vật là x = 6cos(4πt + π/3) , với x tính bằng cm, t tính bằng s. Tần số dao động của vật là Biểu thức li độ của dao động điều hoà là x = Acos(ωt + ϕ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là Môt vật dao động điều hòa với phương trình x = 3cos(2πt +2π3)+ 3cos(2πt+π6) (cm,s), pha ban đầu của dao động là     ** Trong thí nghiệm của Men - Đơ, đoạn dây AP = 60 cm có khối lượng 6 g được căng bằng một lực 2,25 N. Vận tốc truyền sóng trên dây là: Một vật dao động điều hoà theo phương nằm ngang. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng có độ lớn là vmax = 62,8 (cm/s), gia tốc cực đại có độ lớn là amax = 4 (m/s2). Lấy π2 = 10. Biên độ và chu kì dao động: Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f=5Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O,M,N,P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M,N thuộc đoạn OP) . Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M,N lần lượt là 1/20 và 1/15s. Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đầu A cố định. Trên dây đang có sóng dừng ổn định. Gọi B là điểm bụng thứ hai tính từ A, C là điểm nằm giữa A và B. Biết AB = 30 cm, AC =  cm, tốc độ truyền sóng trên dây là v = 50 cm/s. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử tại C là Đặt điện áp(trong đó U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm R và C mắc nối tiếp. Khi tần số là  hoặc  thì hệ số công suất tương ứng của đoạn mạch là cosφ1 và cosφ2với cosφ2=2cosφ1. Khi tần số là  hệ số công suất của đoạn mạch cosφ3 bằng

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.496
Thành viên mới nhất vhson2905
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.