Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 7 - CB - Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 1 - Đề thi học kỳ số 7 - CB - Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã Điều nào sau đây là sai khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha? Công thức xác định dung kháng của tụ điện C đối với tần số f là   Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây không đúng? Đối với các dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động của vật lặp lại như cũ, được gọi là Một vật thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình là x1 = 4sin2πt (cm) và x2 = 4cos2πt (cm). Kết luận nào sau đây là sai? Cho mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp, với R là biến trở, L và C không đổi. Điện áp hai đầu đoạn mạch AB là uAB = 100cos 100 pt (V). Gọi R0 là giá trị của biến trở để công suất cực đại. Gọi R1, R2 là 2 giá trị khác nhau của biến trở sao cho công suất của mạch là như nhau. Mối liên hệ giữa hai đại lượng này là Câu nào không đúng đối với vật dao động điều hòa có phương trình x = A.cos(ωt + φ)? Một con lắc gồm lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k, một đầu gắn vật nhỏ có khối lượng m, đầu còn lại được treo vào một điểm cố định. Con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc là Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm : biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không đổi theo thời gian là Vật nặng trong con lắc lò xo có m = 100 gam, khi vật đang ở vị trí cân bằng người ta truyền cho nó một vận tốc ban đầu 2 m/s. Do ma sát nên vật dao động tắt dần. Nhiệt lượng toả ra môi trường khi dao động tắt hẳn là Sóng dừng được hình thành bởi Phát biểu nào sau đây không đúng ? Vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số thì phương trình x1 = 4sin(πt +α) (cm) và x2 = 4cos (πt) (cm). Biên dộ dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại khi Cho đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng bằng giả trị của điện trở thuần. Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là Hai dao động x1 = Acosωt và x2 = Acos(ωt + ) là Sóng dừng trên một sợi dây do sự chòng chất của hai sóng truyền theo chiều ngược nhau:   và . Biểu thức biểu thị sóng dừng trên dây là Đặt vào hai đầu cuộn cảm L=1/π (H) một hiệu điện thế xoay chiều . Cảm kháng của cuộn cảm là Một vật đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình: x1 = A1cos(ωt + φ1 ) và x2 = A1cos(ωt + φ2).Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định bởi Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn với đường kính 16cm. Gọi P là hình chiếu của M xuống một trục bất kỳ trùng với đường kính của quỹ đạo. Biên độ dao động của M là Sóng truyền trong môi trường đàn hồi với vận tốc 360 m/s. Ban đầu tần số sóng là 180 Hz. Để có bước sóng 0,5 m thì cần tăng hay giảm tần số sóng một lượng bao nhiêu? Dây AB dài  = 90 cm có sóng truyền với vận tốc v = 40 m/s từ nguồn được kích thích bằng tần số f = 200 Hz. Cho rằng hai đầu dây đều cố định. Số bụng sóng dừng trên dây sẽ là Một dao động có phương trình u = sin40πt. Sau thời gian 1,7 s thì sóng tạo bởi dao động này sẽ truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng? Đồ thị của một vật dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ) có dạng như hình vẽ: Biên độ và pha ban đầu lần lượt là      Cho một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C = 10 -2 (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó hiệu điện thế xoay chiều u = 5cos(100πt) (V). Biết chỉ số của vôn kế ở hai đầu điện trở R là 4 (V). Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị là Một tụ điện có dung kháng 300 (Ω) mắc nối tiếp với một cảm kháng 200 (Ω) khi có dòng điện có tần số 50 (Hz), cường độ hiệu dụng 1 (A) thì công suất trung bình tiêu thụ bởi tụ điện và cuộn cảm bằng Một chất điểm dao động điều hòa theo quy luật: x=22cosπ2t+π4 (cm) . Dao động điều hòa ứng với một chuyển động tròn đều có đặc điểm nào sau đây? Có hai dao động được mô tả trong đồ thị sau. Dựa vào đồ thị, phát biểu nào sau đây là đúng? Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn dây có điện trở thuần r = 30Ω, độ tự cảm L = H, tụ điện có điện dung C = mF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz. Để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại thì giá trị của biến trở phải bằng bao nhiêu? ** Một khung dây có 1000 (vòng), diện tích mỗi vòng là 200 (cm2), đặt trong từ trường đều B = 0,1T (B vuông góc với trục quay Δ). Khung quay đều với f = 300 (vòng/phút). Biết lúc t = 0 thì  vuông góc với . Biểu thức của suất điện động xoay chiều là Một người đứng cách nguồn âm một khoảng d thì cường độ âm là I. Khi người đó tiến ra xa nguồn âm thêm một đoạn d thì cường độ âm bằng bao nhiêu? Một khung dây phẳng diện tích S=600cm2 và có 200 vòng dây quay đều trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn B = 4,5.10-2(T). Dòng điện sinh ra có tần số 50Hz. Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến khung cùng hướng với đường sức từ. Biểu thức suất điện động e sinh ra có dạng Một mạch điện RLC cho dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 2cos(100t –/2) A. Hãy xác định các thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng giá trị hiệu dụng Lúc t = 0 một vật dao động điều hòa có gia tốc và đang chuyển động theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật được biểu diễn là Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm t = 0, vận tốc của vật đạt giá trị cực đại lần thứ hai tại thời điểm:  Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f1 = 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ là 1A. Để cường độ dòng điện hiệu dụng là 4A thì tần số dòng điện là f2 bằng Cho một mạch điện RLC. Điện áp xoay chiều ở hai đầu đoạn mạch có dạng u = U0 cost. Cho R = 150. Với ω thay đổi được. Khi ω1 = 200(rad/ s) và ω2 = 50(rad/s) thì dòng điện qua mạch có cường độ qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Tần số góc ω để cường độ hiệu dụng đạt cực đại là? ** Cho mạch điện xoay chiều như hình bên. Giá trị hiệu dụng của các hiệu điện thế UAN = 150 (V) và UMB = 200 (V). Biết uAN và uMB lệch pha nhau 1 góc . Biểu thức dòng điện qua mạch: i = 2cos(120πt – ) (A), cuộn dây thuần cảm. Cho biết Giá trị R tham gia trong mạch là: R = 60 Ω. Công suất tiêu thụ của mạch điện là Trong một giờ thực hành, một học sinh muốn một quạt điện loại 180 V- 120 W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc quạt nối tiếp với một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70 Ω thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75 A và công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Ba vật A, B, C có khối lượng lần lượt là 400g, 500g, và 700g được móc nối tiếp vào một lò xo (A nối với lò xo, B nối với A và C nối với B). khi bỏ C đi thì hệ dao động với chu kì 3s. chu kì dao động của hệ khi chưa bỏ C và khi bỏ cả C và B lần lượt là

Thành viên đã làm bài (3)
nguyen-hong-khanh 1837726439865477 102487838969541114551
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.983
Thành viên mới nhất 2130394650584174
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.