Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 6 - CB- Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 1 - Đề thi học kỳ số 6 - CB- Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A và B dao động với cùng tần số, cùng biên độ A và cùng pha ban đầu, các điểm nằm trên đường trung trực của AB ** Một khung dây có 1000 (vòng), diện tích mỗi vòng là 200 (cm2), đặt trong từ trường đều B = 0,1T (B vuông góc với trục quay Δ). Khung quay đều với tốc độ 300 (vòng/phút). Từ thông cực đại qua khung là Trên một sợi dây đàn hồi 1,2m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz và tốc độ truyền sóng 80m/s. Số bụng sóng trên dây là Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + ϕ). Gọi v, a lần lượt là vận tốc, gia tốc của vật ở thời điểm t bất kì. Hệ thức đúng là Một dây đàn hồi có chiều dài L, một đầu cố định, một đầu tự do. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x=6cos(10πt +π) (cm;s) .Các đơn vị sử dụng là centimet và giây. Li độ của vật khi pha dao động bằng -π6 là Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng? ** Một dây đàn có chiều dài  = 0,5 m, biết vận tốc truyền sóng trên dây là v = 435 m/s. Tần số âm cơ bản mà dây đàn phát ra là Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 2cos(20πt – πx/3) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng m, t là thời gian được tính bằng s. Bước sóng là Một vật khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động với biên độ 3cm thì chu kì dao động của nó  là T=0,6s. Nếu kích thích cho vật dao động với biên độ 6cm thì chu kì dao động của nó là Gắn một vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng, khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn ra 6,4cm. Lấy g = 10m/s2, chu kì dao động của vật nặng là Tạo ra hệ sóng dừng giữa hai nguồn điểm cố định kết hợp trong một môi trường thì khoảng cách giữa hai nguồn đó phải bằng Khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì Đầu A của một sợi dây đàn hồi dao động theo phương thẳng đứng với chu kỳ 4s. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là 0,2m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động ngược pha là?  Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(50πt + ) (A). Kết luận nào sau đây là sai? Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn với tốc độ 4rad/s, bán kính R = 5cm. Gọi P là hình chiếu của M xuống một trục bất kỳ nằm trong mặt quỹ đạo. Tốc độ dao động cực đại của vật là  Hai dao động điều hòa x1 = A1cos(ωt + φ1 ) và x2 = A2cos(ωt + φ2 ). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi Khi xuất hiện hiện tượng cộng hưởng thì biên độ của dao động cưỡng bức Một sóng cơ học có tần số f=1000Hz lan truyền trong không khí. Sóng đó được gọi là Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là Chọn đáp án đúng. Trên đoạn nối hai nguồn sóng, ngược pha Cho hai con lắc lò xo: con lắc 1 gồm vật m và lò xo có độ cứng k, con lắc 2 gồm vật 2m và lò xo có độ cứng k. Hai con lắc dao động với cùng cơ năng E thì tỉ số biên độ  của hai con lắc là Một máy biến áp có số vòng dây ở cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 1200 vòng và 60 vòng. Cuộn thứ cấp có điện trở của dây là 1 Ω. Máy biến áp được dùng ở điện áp 120 V để thắp sáng bóng đèn 6 V - 6 W. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ sáng của bóng đèn? Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai? Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 8 kV và công suất 200 kW. Điện trở đường dây tải điện là 16. Coi dòng điện cùng pha với điện áp. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là Tỉ số cường độ hai dòng điện trên hai cuộn dây của máy biến thế không phụ thuộc vào Giá trị của điện áp hiệu dụng trong mạng điện dân dụng ở nước ta Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng ngược pha, cùng biên độ a. Các điểm trên mặt nước, nằm trên đường trung trực của hai nguồn dao động với biên độ bằng Dòng điện do một máy phát điện xoay chiều phát ra sau khi tăng áp được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 10 Ω. Coi hệ số công suất bằng 1, điện áp đưa lên đường dây là 35 kV, công suất của máy phát là 1400 kW. Công suất điện hao phí trên đường dây là Một sóng biên độ A giao thoa với một sóng cùng loại khác tần số nhưng cùng biên độ A. Sóng tổng hợp sẽ có Khi có sóng dừng trên một dây AB hai đầu cố định với tần số là 42Hz thì thấy trên dây có 7 nút. Muốn trên dây AB có 5 nút thì tần số phải là Cho 4 Điểm O, M, N, và P nằm trong môi trường truyền âm. Trong đó, M và N trên nữa đường thẳng xuất phát từ O, tam giác MNP là tam giác đều. Tại O, đặt một nguồn âm điểm có công suất không đổi, phát âm đẵng hướng ra môi trường. Coi môi trường không hấp thụ âm. Biết mức cường độ âm tại M và N lần lượt là 50dB và 40dB. Mức cường độ âm tại P là  Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ A và ngược pha nhau như hình vẽ. Điều nào sau đây là đúng khi nói về hai dao động này Trên dây đàn hồi có sóng dừng xảy ra. Phương trình độ dời của dây theo tọa độ x và thời gian t cho bởi: u = 5cos(0,05πx + π/2 )cos(8πt – π/2) (mm), trong đó t tính bằng s, x tính bằng cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là? Tại A và B cách nhau 20 cm người ta gây ra hai nguồn dao động cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số f = 50 Hz. Vận tốc truyền sóng bằng 3 m/s. Số điểm có biên độ cực đại và đứng yên trên đoạn AB là Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây. Tốc độ truyền sóng trên dây là 4 m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn luôn dao động lệch pha so với A một góc Δφ = (k + 0,5)π với k là số nguyên. Tính tần số? biết tần số f có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc 1 m/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là u0 = 3cosπt (cm). Phương trình sóng tại đỉểm M sau O và cách O 25 cm là Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết N2A = kN1A; N2B = 2kN1B; k > 1; N1A + N2A + N1B + N2B = 3100 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68 dB Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80 dB Số ca sĩ có trong ban hợp ca là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.102
Thành viên mới nhất 319727688924112
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.