Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 4 - CB - Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 1 - Đề thi học kỳ số 4 - CB - Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dòng điện xoay chiều có biểu thức ,  tính bằng giây (s), có cường độ hiệu dụng là Trong môi trường có vận tốc truyền sóng là v, sóng truyền từ nguồn có phương trình là: u = a.cos() (cm). Một điểm M trong môi trường cách nguồn một đoạn x có pha ban đầu  là Âm sắc là Công suất truyền đi của một trạm phát điện là 200 kW. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau một ngày đêm lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất tải điện là: Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu của vận tốc là Công thức tính bước sóng theo vận tốc truyền sóng v và chu kì T hay tần số f là Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình sóng là . Biên độ sóng, bước sóng và tần số sóng là Trong các nhạc cụ, hộp đàn có tác dụng gì? Năng lượng của một vật dao động điều hòa Trở kháng của một cuộn dây có độ tự cảm L = 1,0 (mH) trong một mạch điện có tần số 5,0 (kHz) thì bằng Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức u = 220cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là: Cách phát biểu nào sau đây là không đúng? Trong môi trường, sóng truyền từ nguồn là u = a.cos() (cm). Một điểm M trong môi trường cách nguồn 1 đoạn x có phương trình Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều ba pha? Một lắc lò xo gồm một vật m = 1 kg, lò xo có hệ số cứng k = 100 N/m. Con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì là Một màng kim loại dao động với tần số f = 150 Hz, tạo ra trong nước một sóng âm có bước sóng λ = 9,56 m. Vận tốc truyền sóng là Câu trả lời đúng khi nói về lực căng của dây treo con lắc đơn? Hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ là hai hiện tượng đặc trưng cho Tìm giá trị cực đại của cường độ dòng điện xoay chiều biết rằng khi cho nó qua một điện trở R = 10 Ω thì sau khoảng thời gian 1 giờ tỏa ra một nhiệt lượng là 72 kJ. Trên một đường thẳng PQ, sóng truyền từ điểm P đến điểm Q cách nhau 112m với vận tốc 224m/s. Tần số sóng là  Hz. Hiệu pha giữa P và Q là? ** Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1S2 cách nhau 10 cm, dao động với bước sóng λ = 2 cm.Số điểm dao động cực tiểu quan sát được trên mặt chất lỏng là Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0. Con lắc có động năng bằng n lần thế năng tại vị trí có li độ góc là Một vật dao động với biên độ 6(cm). Lúc t = 0, con lắc qua vị trí có li độ theo chiều dương với gia tốc có độ lớn   (cm/s2). Phương trình dao động của con lắc là Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc  chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này? Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động là x=5cos2πt+π3 , ( x tính bằng cm, t tính bằng 3 s; lấy π2≈10, π≈3,14 ). Gia tốc của vật khi có ly độ  x = 3 cm là Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là Tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi theo một thí nghiệm như hình vẽ. Sợi dây có chiều dài l được có đầu B được để tự do. Đầu A được nối với âm thoa để tạo dao động. Gọi v là vận tốc truyền sóng trên dây. Để có sóng dừng trên dây thì tần số dao động do âm thoa bằng Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi được, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u=60cos 100πt(V). Khi R1=9Ω hoặc R2=16Ω thì công suất trong mạch như nhau. Hỏi với giá trị nào của R thì công suất mạch cực đại, giá trị cực đại đó? Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức ,  tính bằng giây (s). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của đoạn mạch này là Một người làm thí nghiệm với một chất lỏng và một cần rung có tần số 20 Hz. Giữa hai điểm S1, S2 người đó đếm được 12 hypebol (quỹ tích của các điểm đứng yên). Khoảng cách giữa đỉnh của hai hypebol ngoài cùng là 22 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng sẽ là Một sóng cơ học phát ra từ một nguồn O lan truyền trên mặt nước với vận tốc v = 2 m/s. Người ta thấy hai điểm M, N gần nhau nhất trên mặt nước nằm trên cùng đường thẳng qua O và cách nhau 40 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng đó là Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa  hai đầu mạch AB là u = 170cos(100πt) (V), R = 80 Ω, c =  F. Khi thay đổi L, thấy có hai giá trị của L để công suất tiêu thụ của mạch là 80 W. Hai giá trị đó là Trên mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 20cm dao động điều hòa cùng pha, tạo ra sóng có bước sóng 3 cm. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm M nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách xa đường trung trực của AB nhất một khoảng là: Một đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp. Điện trở R có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại khi: Phát biểu nào sau đây là đúng? Sóng dọc Sóng dừng được tạo ra từ: Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t=1,5s vật qua li độ   theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là?   Hai nguồn sóng kết hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm dao động theo phương trình u = acos(ωt) trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng λ = 3 cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, dao động cùng pha với các nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là   Trên một sợi dây AB dài 1,2 m đang có sóng dừng với 3 bụng sóng, biên độ bụng sóng .Tốc độ truyền sóng trên dây v=80 cm/s. Biết hai đầu A, B là các nút sóng. Ở thời điểm phần tử tại điểm M trên dây cách A 30 cm có li độ 2 cm thì phần tử tại điểm N trên dây cách B 50 cm có tốc độ là Trên một sợ dây có ba điểm theo đúng thứ tự M, N, và P khi sóng lan truyền đến thì N là trung điểm của đoạn MP, khi sóng truyền từ M đến P với biên độ không đổi thì vào thời điểm t1 điểm M và P là hai điểm gần nhau nhất có li độ tương ứng là -6 mm và 6 mm. Vào thời điểm kế tiếp gần nhất t2 = t1 + 0,75 s thì li độ phần tử tại M và P đều là 4,5 mm. Tốc độ dao động của N vào thời điểm t1 gần giá trị nào nhất sau đây?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.279
Thành viên mới nhất le-tuan-minh
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.