Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 3 - CB- Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 1 - Đề thi học kỳ số 3 - CB- Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đặt một điện áp xoay chiều u = 220sin(100ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở thuần R = 100 Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là Một vật dao động điều hoà phương trình có dạng x(t) = Acos(ωt + φ) (dao động biên độ nhỏ và Fms = 0) sẽ có động năng và thế năng là Một khung dây dẫn quay đều quanh trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc trục quay của khung với vận tốc 150 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10/p (Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung là Chọn phát biểu đúng? Một sợi dây đàn hồi 2 đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là L. Chiều dài của dây là Nếu tăng số vòng dây của cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng dây của cuộn sơ cấp thì điện áp trên cuộn thứ cấp so với điện áp trên cuộn sơ cấp Khi hiệu điện thế và dòng điện cùng pha trong một mạch điện thì   Chọn đáp án đúng? Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm được hình thành dựa vào các đặc tính của âm là Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ học với hai nguồn kết hợp A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là Một sóng trên mặt nước có chu kì T = 0,2 (s). Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp nhau là 5 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng Một dòng điện xoay chiều có biên độ là 2 A và một dòng điện không đổi có cường độ I chạy qua các điện trở giống nhau trong cùng một khoảng thời gian dài làm nhiệt tỏa ra như nhau. Giá trị của I là Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 500g, lò xo có độ cứng k dao động điều hoà với chu kì T = 2s. Khi thay m bằng m‘= 100 g thì chu kì của con lắc là bao nhiêu? Công thức xác định cảm kháng của cuộn cảm L đối với tần số f là Cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần i = 10cos(100πt – ) (A). Biết rằng độ tự cảm của cuộn cảm là L = 0,2 H. Biểu thức điện áp ở hai đầu cuộn cảm là Một con lắc lò xo dao động dao động điều hoà có phương trình dao động x = Acos(ωt + φ). Nếu kích thích để biên độ dao động của nó tăng lên 2 lần thì cơ năng của nó Đoạn mạch chỉ có tụ điện thì Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ? Biên độ một dao động điều hoà bằng 0,5 (m). Trong thời gian 5 chu kì dao động, vật đi được quãng đường bằng Dao động của điểm M trên mặt nước là tổng hợp của hai dao động được truyền đến từ hai nguồn giống hệt nhau có phương trình dao động u = cos2πt (cm). Điểm M dao động với biên độ cực đại bằng Điều nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học? Một lò xo khối lượng không đáng kể, đầu trên được giữ cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ khối lượng m. Kích thích cho quả cầu dao động với phương trình x = 8sin (cm) thì trong quá trình dao động, tỉ số của giữa lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu là . Phương trình dao động của quả cầu là Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là u = 3cos t(cm).Vận tốc của phần tử vật chất tại điểm M cách O một khoảng 25cm tại thời điểm t = 2,5s là Đồ thị của một vật dao động điều hoà  có dạng như hình 2.   Biên độ và pha ban đầu lần lượt là    Dao động của điểm M trên mặt nước là tổng hợp của hai dao động được truyền đến từ hai nguồn giống hệt nhau có phương trình dao động u = 2cos2πt (cm). Sóng do hai nguồn phát ra có bước sóng 20 cm. Khoảng cách từ hai nguồn đến điểm M thoả mãn biểu thức d2 - d1 = 30 cm. Biên độ dao động của điểm M bằng Đồ thị biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa hoà x= Acos(ωt+φ) theo thời gian như sau. Biểu thức của li độ x là Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, điện trở thuần của mạch R = 50. Khi xảy ra cộng hưởng ở tần số f1 thì cường độ dòng điện bằng 1A. Chỉ tăng tần số của mạch điện lên gấp đôi thì cường độ hiệu dụng trong mạch là 0,8 A. Cảm kháng của cuộn dây khi còn ở tần số f1 là Cho mạch điện như hình vẽ. Cuộn dây thuần cảm; điện dung của tụ điện C = 15,9 μF. Điện áp giữa hai đầu mạch có biểu thức UAB = 200cos(100πt) (V). Tìm R, L? Biết điện áp giữa hai bản tụ là uC = 200cos(100πt – ) (V). Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 2200 vòng mắc vào mạng điện 110 V. Để có thể thắp sáng bình thường bóng đèn 3 V thì số vòng của cuộn thứ cấp phải là:  Một sợi dây đàn hồi dài 130cm, có đầu A cố định, đầu B tự do dao động với tần số 100Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 40m/s. Trên dây có bao nhiêu nút và bụng sóng? Một con lắc đơn được thả không vận tốc ban đầu từ biên độ góc α0. Cơ năng của con lắc là Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng d1 = 16cm và d2 = 20cm, sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Đặt vào hai đầu đoạn mạch RL một điện áp xoay chiều u = Ucos (ωt+ φ). Tăng dần R từ O đến ωL . Khi đó công suất trên đoạn mạch sẽ thay đổi thế nào? Một vật khối lượng m = 100gam tham gia hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có đồ thị dao động như hình vẽ. Biết cơ năng dao động của vật bằng 8mJ. Phương trình dao động tổng hợp của vật là Một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0= 20 N/m được cắt thành ba đoạn bằng nhau. Lấy một trong ba đoạn rồi móc vào vật nặng khối lượng m = 0,6 kg. Chu kì dao động của vật là: Một chất điểm dao động điều hòa có vận tốc phụ thuộc thời gian theo hàm cosin như mô tả trên đồ thị. Phương trình dao động của chất điểm là   Người ta định đầu tư một phòng hát Karaoke hình hộp chữ nhật có diện tích sàn khoảng 18 m2, cao 3 m. Dàn âm thanh gồm 4 loa có công suất như nhau đặt tại các góc dưới A, B và các góc A’, B’ ngay trên A, B, màn hình gắn trên tường ABB’A’. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Phòng có thiết kế để công suất đến tai người ngồi hát tại trung điểm M của CD đối diện cạnh AB là lớn nhất. Tai người chịu được cường độ âm tối đa bằng 10 W/m2. Công suất lớn nhất của mỗi loa mà tai người còn chịu đựng được xấp xỉ Phương trình vi phân x'' + ω2x (với ω = hằng số) có nghiệm là những hàm nào kể sau: 1) x = A1sin(ωt + φ) với A1, ω, φ là các hằng số. 2) x = A2sinωt với A2, ω là các hằng số. 3) x = –x3mcos(ωt + φ') với x3m, ω, φ' là các hằng số. 4) x = x4mcos(ωt + φ'') với x4m, ω, φ'' là các hằng số. Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí có toạ độ x1 = 8 cm thì vật có vận tốc v1 = 12 cm/s, khi đi qua qua vị trí có tọa độ x2 = –6 cm thì vật có vận tốc v2 = 16 cm/s. Chu kì và biên độ dao động của vật có giá trị bằng: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp phát ra hai dao động  u1 = acosωt  u2 = asinωt. Khoảng cách giữa hai nguồn là S1S2 = 3,25λ. Hỏi trên đoạn S1S2 có mấy điểm cực đại dao động cùng pha với nguồn. Chọn đáp số đúng?   Một sóng ngang tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với vận tốc 60 m/s. M và N là hai điểm trên dây cách nhau 0,15 m và sóng truyền theo chiều từ M đến N. Chọn trục biểu diễn li độ cho các điểm có chiều dương hướng lên trên. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi xuống. Tại thời điểm đó N sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.178
Thành viên mới nhất ut-tuyen
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.