Ghi nhớ bài học |
Đề thi học kỳ số 1 - CB- Vật lý 12
Vật lý 12
Kiểm tra học kỳ I
Level 1 - Đề thi học kỳ số 1 - CB- Vật lý 12
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, biên độ dao động A1A2 luôn cùng pha nhau khi Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp. Biến thế này có tác dụng nào trong các tác dụng sau? Một đoạn mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở thuần r = 5 (Ω) và độ tự cảm L = 10-2 (H) mắc nối tiếp với điện trở R = 20 (Ω). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều: u =100cos(100πt) (V). Cường độ dòng điện trong mạch có dạng Chu kì dao động là khoảng thời gian Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp,cuộn dây thuần cảm. Biết , , f = 50Hz, hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là . Nếu công suất tiêu thụ của mạch là 400W thì R có những giá trị nào sau đây? Biên độ của một dao động con lắc lò xo không ảnh hưởng đến  Tốc độ truyền sóng của 1 môi trường phụ thuộc vào yếu tố nào? Dòng điện trong đoạn mạch L, R, C sẽ đạt cực đại khi Một vật dao động điều hoà với biên độ A thì cơ năng của vật Hai âm có cùng độ cao thì chúng có cùng Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu một điện trở thuần. Giữ nguyên giá trị hiệu dụng, tăng tần số của điện áp lên gấp hai lần. Công suất tỏa nhiệt trung bình trên điện trở sẽ Một vật dao động chuyển động với phương trình chuyển động là x = 3cos(10t + π/3) (cm;s). Phương  trình vận tốc của vật là Chọn câu sai? Bước sóng  của sóng cơ học là Cho đoạn mạch gồm biến trở R có giá trị thay đổi được từ 0 đến rất lớn, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=, tụ điện có điện dung C=, đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u =cos100πt V. Điều chỉnh R để công suất toàn mạch cực đại. Giá trị của R khi đó là Một vật dao dộng với phương trình x = 3.cos(πt + π/2). Pha dao động của vật tại thời điểm t = 1s là Cơ sở hoạt động của máy biến thế là gì? Biểu thức nào sau đây mô tả chuyện động của vật dao động điều hòa? Một vật dao động điều hòa theo phương trình: trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật có trạng thái chuyển động như thế nào? Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi Xét về tác dụng toả nhiệt trong một thời gian dài thì dòng điện xoay chiều hình sin  tương đương với một dòng điện không đổi có cường độ bằng Sóng ngang truyền trên mặt chất lỏng với tấn số f = 10Hz. Trên cùng phương truyền sóng, ta thấy hai điểm cách nhau 12cm dao động cùng pha với nhau. Tính tốc độ truyền sóng. Biết tốc độ sóng nầy ở trong khoảng từ 50cm/s đến 70cm/s. Một sóng cơ học có vận tốc v = 30 cm/s. Hai điểm trên cùng phương truyền sóng lệch pha dao động  gần nhau nhất thì cách nhau 20 cm. Tần số của sóng bằng Một máy phát điện xoay chiều có phần cảm gồm 2 cặp cực và quay vói vận tốc 1500 vòng/phút. Phần ứng gồm 4 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5 mWb. Suất điện động hiệu dụng do máy tạo ra là 120 V. Số vòng dây của mỗi cuộn dây là Một cuộn dây có độ tự cảm L có cảm kháng là ZL trong một mạch điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng là I. Cuộn dây được chế tạo bằng một vật liệu siêu dẫn nên có không có điện trở. Mức công suất phân tán trong cuộn dây là Trong thí nghiệm giao thoa của sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp tại A và B dao động cùng pha với tần số f = 20 Hz. Người ta thấy tại điểm M sóng có biên độ dao động cực đại và hiệu khoảng cách từ M đến hai nguồn A và B là 2 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Giữa M và đường trung trực của AB còn có bao nhiêu vân giao thoa cực tiểu? Sóng truyền với tốc độ 5 m/s giữa hai điểm O và M nằm trên cùng một phương truyền sóng. Phương trình sóng tại O là u0 = 5cos(5πt - π/6) cm và phương trình sóng tại điểm M là uM = 5cos(5πt + π/3) (cm). Khoảng cách OM và chiều truyền sóng Chọn gốc O của hệ trục tại vị trí cân bằng. Vật nặng trong con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vận tốc khi qua VTCB là 20π (cm/s). Gia tốc cực đại 2(m/s2). Gốc thời gian được chọn là lúc vật qua điểm M0 có x0 = −10 (cm) hướng về vị trí cân bằng. Coi π2 = 10. Phương trình dao động của vật là phương trình nào sau đây? Một vật dao động điều hòa với tấn số f = 2Hz. Tại thời điểm ban đầu vật đang năm ở vị trí cân bằng người ta truyền cho vật vận tốc 20π cm/s theo chiều âm của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là Một vật dao động điều hòa có phương trình x=4cos(10πt+π6) cm. Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu và di chuyển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu? Trên sợi dây đàn dài 65cm sóng ngang truyền với tốc độ 572m/s. Dây đàn phát ra bao nhiêu hoạ âm (kể cả âm cơ bản) trong vùng âm nghe được? Sóng lan truyền dọc theo một sợi dây cao su với vận tốc 2 m/s và tần số 5 Hz. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên sợi dây đồng thời qua vị trí cân bằng và đi ngược chiều nhau bằng Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc  quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông gốc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức . Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng Một chiếc xe chạy trên con đường bê tông, cứ sau 15 m trên đường có một rãnh nhỏ. Biết chu kì dao động riêng của khung xe trên các lò xo giảm xóc là 1,5 s. Xe đi với vận tốc bằng bao nhiêu thì bị xóc mạnh nhất? Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần? Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật có khối lượng m = 250 g và một lò xo nhẹ có k = 100 N/m. Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống dưới một đoạn sao cho là xo giãn 7,5 cm và thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật tại vị trí lò xo không bị biến dạng là Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 100cosωt (V). Điện trở thuần R = 100 Ω. Thay đổi C để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại. Cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại bằng: Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10m/s2, khoảng thời gian mà lò xo bị nén một chu kỳ là   Vị trí của vật dao động điều hòa có vận tốc bằng nửa lần vận tốc cực đại của nó là: Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1/ H, một hiệu điện thế xoay chiều ổn định . Khi hiệu điện thế trị tức thời  V thì cường độ dòng điện tức thời là – A và khi hiệu điện thế trị tức thời  V thì cường độ dòng điện tức thời là  A. Tần số của dòng điện là Cho 3 vật dao động điều hòa cùng biên độ A, với tần số f1, f2, f3. Biết rằng tại mọi thời điểm, li độ và vận tốc của các vật liên hệ bằng biểu thức . Tại thời điểm t, các vật cách vị trí cân bằng của chúng những đoạn lần lượt là 3 cm, 2 cm và 4 cm. Giá trị của biên độ A gần giá trị nào nhất sau đây?

Thành viên đã làm bài (427)
116395574518580213452 phungthanhdat2000 minhhien199 787318134936512 phuong-nhan-nguyen trung-nguyen minh-manh-me 2013833175572848 zeref2506 thao 335685773890989 422984904890502 thang-can 150192972156065 Phamthanhloan Chauthidiem quynh-huong phat-van minh-huynh-duc 1972521726348403 ha 619100688482703 1972069939784345 tinh-acid huyenhuynh1307 115351620250572174350 Hangnt1905 276287679563855 my-dung 137634950561872 tran-son hoang-tuan 116878319940039967538 luong-hoai-huong 102217722353550872051 anhtieudo 1163575607119441 nguyen-thi-bich-phuong 816001298607524 768175180209009 khanh-ngan huynhcongdanh123 nguyen-thi-xuan thuy-hang phuc-pham 250525165659616 115001075779272661799 885958058255005 mai-trang 2023453161317546 anhhai228 kimdung040899 111668743015512131929 113263323797569942266 tam-nhat Vinh_ten tuyen-yuri 2073904836273573 duypk2018 596358994136161 leaivi926 hung-khong 1945169845793035 112203456483786 van-chung 740114396340908 mais-cherrys taolalam2011 Vinhchang89 votoan123 trung-vinh 365192017333662 sktveigar nhatt-trann 174516430215971 Lenhu217 350225175795724 tqhai1102 569450653508431 113325200946140678012 105764398541073140606 113340084691388660698 xang0406 trinhnhuy-trinhnhuy chip123 104920375426772430508 166929604309319 111100887936067899683 104182071589678255131 1804721416495406 115538135638184508547 355894908234902 828921180643831 177380496151233 875294992644819 2037817969767896 dong-ngoc-quynh 142796453134125 Vivian10022000 dohoanglong2x hoangtuyenk97 tien-huynh nguyen-hong-khanh ktrinhhh179 CKA21012001 vy-phuong 558395484510034 khong-quan-tam Chogamme julie-dolly mina-hoang HoangNgocAnh2000 truong-huu-ngoc tran-vinh-khuong han-chu nguyen-timo-thi 2074334122852956 TranDat122 linhlinh1442 426651264418746 nguyenthithanhthaonhien lam-nghien-duan 1898059410446535 287292561980215 352060135619367 573907642970773 550091742117471 nguyen-trung-kien nguyen-nhan 763342720693572 470095813414638 hoang-dung HaVylibra anhtuhtbg huyKzT tuyet-van thinhngo12400 1960255447522708 hai-yen quyen-seven thanh-truc 325448288285765 dong-anh nhu-nguyen 323687375125796 1507739546025755 do-duc-long 100749643874365393009 Tung2000 1875395649441096 506925546346132 135438850761638 Linhstubborn Duyvu minhtam26082001 trangtrang kim-ngan-ng kuty-nguyet vietnam2341 hoahong22 hathixuan nguyen-nhu-quynh my-my ten-khong huongx-surry nhu-nhu-nguyen myhanh159 ntttrang475 leyennhiyyqx anhkhoamocbai dongrua5674 quang-phuc Nhung1004 ka-ka thu-thu nguyenducanhtb 105582415553682114295 voxuanquynh ha-nguyen 2082365725358718 nguyen-vy longbhcr01 Crowck ngoctinh2000 231505804271868 ngan-nho tiepphung22 thi-thi dau-tinh tinn-to su-su 732700300423829 du-toan khakhabon1 chilaminh 109020960082906538910 minh-chau to-khanh-duy 113053205328767818066 113159276843920106411 111389681602312386865 1750562291907274 han-vu thanhbeo309 huynh-van-tuan NguyenTrinh134 Lethikimcuong ngocson0604az 149553349241199 BamBoo nguyenngocthanhthu huynh-quoc 619841985139675 513411915702784 nguyen-hao Diepnguyen32000 tuanngoc0602 Myanh2506 111687355347466000352 xuan-mai diem-quynh myhanh129 tuyet-ha minh-trang-tran uyennhu1807 thanh-nhung tranthianhnhi 365003863937983 namcunganh1 104330630803212065592 ngoi-nguyen-chi phuongheo090909 huy2207 thai-le-nguyen tohka-yatogami phuong-thao 756319534710908 bui-van-dung nguyen-thao tran-van-quang trinh-le-hoang 106606992023849068001 207920576417957 thao1234 quoc-khanh be-mine tai-duong mun-le 103822602896816313055 phanha52 minhkhoa108 pha-tran doiloe1811 Lebao123 xin-loi-nhe nhungoc2110 anh-nga-truong 2048376722155557 hoang-thi-my-linh trieu-quoc-thai 2033722546873312 Thuanbt4000 Tpanh2000 cuongnhat tho-huynh Lypanda 1940648392925755 foolishghost nguyen-thi-duyen le-nguyen-truong-giang tram1662001 tvhl1111 556384808038629 thang1122 minhle123123 pinkly cuong-kaka hau-bich 485114525228793 306974113149401 nhu-huynh Chinha 1339828912812661 2392049101020170 nguyenkebao123 sontran318 pham-trung-anh-dung 121148475572435 nguyen-thanh-nhan Baoga 522834254870137 tuan-ban-cua-barce PhamNgoc1602 Viet1702 ThucQuyen159 380748759338677 bui-thi-thuy anh-thoai huongvi2k duy-madridista nhu-y-xumi 432988667232077 que-anhss ngoc-nguyen Nguyenthithanhhai hung-kulle nguyen-khanh 610989806001352 763253520673116 740050013054273 tong-tran-tran tran-camnam 1817257311905691 trang-pham lili-lala nguyen-tam hoang-thanh saitoh-torido quy-nguyen 564705537321998 1920079401593132 1053530544815778 485251241997606 1189884724518687 102536654131944590392 trucly2223 em-con-heo thaolun911 uyen_nhi 379901999081934 144260073086435 330448474094816 phung-trung-hieu 2095410547396842 hyos-nguyens 551188015232251 thuc-phan-dinh thanh-mai-nguyen dieuhienaddp bi-bi 116677106943330576647 108783918134740381615 ngoctram3201 828954544127882 kenkiller Xienglangkhoi2802 101142963614243979939 vy-vy Tinhacid tuyet-nhi 631302053969237 hong-lun bui-cong-huy hominhthuan2909 kayaba lql87612 543698442644340 105145392007556096639 viet-le nguyen-trung-hau hanhienngth Vucamtu2000 478762795951977 102427023457429178755 137525803700134 xuan-ha 113509299171955013478 598675287243087 110709742448392578048 549596705508228 Ngocanh2602 tang-van-hieu 1872395513074202 daxuagankteam 365563060885092 523537311393616 Nghia240499 pham-tuyen yen-tran 2014966002106201 thaomiumiu lang2018 Thienphuoc997 143324533110767 102365783687717212912 vuachinhntmc 1882959662014667 378810156228057 695277717535310 107930102831797972900 2049430992023260 JK1462 rua-tien 383044345460013 nam-chu vu-trong-duc 938172809693250 Maivy3916 Quynh_map 560467537623059 kien-doan 908715795953330 1920836751568114 107455206838319272231 ngan-nguyen nguyenluyenthi222 tung-nguyen 258205534858819 1971327303140677 duc-ngo nguyen-ngan nguyen-minh-quang ha-viet-luc quyenpham123 352699935459548 rang-bap Duong_Bui_123 dai-nguyen xuan-quang quynh-huong-tran ThaoNguyen19220 139500826932079 117026107569246079677 102099174995059656643 longanh485 344081333013444 101865340656325485158
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.857
Thành viên mới nhất tran-tuan-kiet
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay




Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.