Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Lượng tử ánh sáng
Level 3 - Bài số 1 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng quang điện bão hòa? Chọn câu trả lời đúng. Cường độ dòng quang điện bão hoà giữa catốt và anốt trong tế bào quang điện là 16 (μA). Cho điện tích của electron e = 1,6.10−19 (C). Số electron đến được anốt trong một giây là Cho biết mức năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro xác định theo công thức En = – . Tí số bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất trong các dãy Laiman, Banme, Pasen của quang phổ Hydro là Nguyên tử Hiđrô bị kích thích và electron chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính 16r0 (r0 là bán kính Bo). Số vạch quang phổ có thể phát ra trong trường hợp này là ** Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi hệ thức En = (với E0 = −13,6 (eV) và n là những số nguyên 1, 2, 3, 4 tương ứng với các quỹ đạo dừng mức K, L, M, N). Nguyên tử hiđrô chỉ có thể tồn tại ở các mức năng lượng: Giới hạn quang điện của Na là λ = 0,50 (μm). Tính công A' cần thiết để tách rời một điện tử ra khỏi lớp kim loại. Biết h = 6,63.10–34 (J.s) và c = 3.108 (m/s). Một nguồn sáng có công suất P=2W, phát ra ánh sáng có bước sóng λ=0,597µm tỏa ra đều theo mọi hướng. Nếu coi đường kính con ngươi của mắt là 4mm và mắt còn có thể cảm nhận được ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong 1s. Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là  Pin quang điện có khả năng biến đổi: Cho: 1 (eV) = 1,6.10−19 (J); h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s). Khi êlectrôn (êlectron) trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng Em = −0,85 (eV) sang quỹ đạo dừng có năng lượng En = −13,60 (eV) thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng Chọn phát biểu đúng. Khi cường độ chùm tia sáng mà không thay đổi bước sóng của nó thì: Nguyên tử hiđro bị kích thích do chiếu xạ và electron của nguyên tử đã chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M. Sau khi ngừng chiếu xạ, nguyên tử hiđro phát xạ thứ cấp. Phổ xạ này gồm: Khi một nguyên tử phát ra phôtôn thì có nghĩa là một trong các êlectron của nó: Theo thuyết lượng tử, trạng thái dừng là trạng thái trong đó: Kết luận nào sau đây là Sai đối với pin quang điện: Nguyên tắc hoạt động của tia laze dựa vào: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng Điều kiện để có dòng quang điện trong tế bào quang điện là: Photon sẽ có năng lượng lớn hơn nếu nó có: Dung dịch của một chất hữu cơ hấp thụ ánh sáng có bước sóng λ = 0,45 (μm) và phát ra ánh sáng có bước sóng λ' = 0,50 (μm). Người ta gọi hiệu suất phát quang là tỉ số giữa năng lượng của ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng hấp thụ trong cùng thời gian. Chọn kết luận đúng: Chọn phát biểu đúng khi nói về thí nghiệm Héc xơ ? Cường độ chùm sáng tương đối  được xác định bằng: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng: ** Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,405 (μm) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện, ta thu được dòng quang điện bão hoà có cường độ ibh. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm có độ lớn bằng 1,26 (V). Công thoát của êlectron với kim loại dùng là catốt tế bào này là: Chọn câu đúng nhất. Sự phát quang đó là: Vật trong suốt không màu là những vật: Bước sóng ngắn nhất của tia Rơn-ghen phát ra từ một ống Rơn-ghen là λ = 2.10-11 m. Coi rằng vận tốc ban đầu của electron bằng không. Động năng cực đại của electron trước khi đập vào đối catôt bằng: Hai vạch quang phổ có bước sóng dài nhất trong dãy Lai-man của quang phổ vạch Hiđro là λ1 và λ2 ( λ1 > λ2 ). Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me được xác định: Giới hạn quang điện của kim loại natri là 0,50 μm. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi chiếu vào kim loại đó: Dòng quang điện có: Chiếu vào Asen kim loại bức xạ điện từ có bước sóng 0,2(μm) với công suất bức xạ bằng 2,5 (mW). Số photon đến bề mặt catot trong thời gian 1 (s) bằng: Ba vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman của quang phổ hiđrô là λ1 = 0,121568 (μm) ; λ2 = 0,10257 (μm); λ3 =0,09754 (μm). Khi nguyên tử hiđrô bị kích thích sao cho êlectron chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phát ra các bức xạ ứng với những vạch trong dãy Banme là: Quang điện trở đựợc chế tạo từ: ** Đặt vào một hiệu điện thế không đổi U = 2.104 (V) giữa hai cực của một ống Rơnghen. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Tần số cực đại của tia Rơnghen trong thí nghiệm này là Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 (μm). Lấy h = 6,625.10−34 (J.s), e = 1,6.10−19 (C) và c = 3.108 (m/s). Năng lượng của phôtôn này bằng Một tế bào quang điện có catôt bằng xedi, giới hạn quang điện của kim loại này là λ0 = 650 nm. Catôt được chiếu sáng với công suất P = 1 mW. Khi đó hiệu điện thế hãm đối với tế bào quang điện là U = 0,07 V. Tính cường độ dòng bão hòa qua tế bào quang điện? Biết rằng cứ mỗi photon đến catôt sẽ giải phóng 1 electron ra khỏi bề mặt catôt? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10−34 (J.s) và vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Năng lượng một phôtôn (lượng tử năng lượng) của ánh sáng có bước sóng λ = 6,625.10−7 (m) là: Chiếu lần lượt 3 bức xạ có bước sóng theo tỷ lệ λ1 : λ2 : λ3 = 1 :  :  vào catốt của một tế bào quang điện thì nhận được các quang điện tử có vận tốc ban đầu cực đại theo tỷ lệ: v1 : v2 : v3 = 1 : 3 : k. Trong đó k bằng:  Động năng ban đầu cực đại của quang electron bắn ra khỏi catot một tế bào quang điện là W = 4.10−19 (J). Muốn dòng quang điện triệt tiêu phải đặt giữa anôt và catôt hiệu điện thế thỏa mãn điều kiện: Hiệu điện thế cực đại đặt vào hai đầu của một ống Rơn-ghen là bao nhiêu để nó có thể phát ra bức xạ có tần số lớn nhất bằng 1018 Hz?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.341
Thành viên mới nhất kriswu0611
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.