Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Lượng tử ánh sáng
Level 3 - Bài số 3 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chọn đáp án sai khi nói về tính chất của tia laze? Cho hằng số Plank h = 6,625.10−34 (Js); tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Khối lượng và độ lớn điện tích của electron lần lượt là: m = 9,1.10−31 (kg) và e = 1,6.10−19 (C). Chiếu một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,300 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện. Công thoát của electron của kim loại dùng làm catôt là A = 2,5 (eV). Vận tốc lớn nhất của electron bắn ra khỏi catôt là: Người ta dùng một laze hoạt động dưới chế độ liên tục để khoan một tấm thép dày  Chùm laze có công suất  và đường kính  Biết nhiệt độ ban đầu, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng, nhiệt dung riêng và nhiệt nóng chảy riêng của thép lần lượt là  Bỏ qua trao đổi nhiệt với phần tấm thép xung quanh và môi trường. Thời gian để khoan thủng tấm thép là Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống tia Rơn-ghen là 200 kV. Coi rằng vận tốc ban đầu của electron bằng không. Tần số lớn nhất của tia Rơn-ghen mà ống đó có thể phát ra là: Cường độ chùm sáng được xác định bằng lượng quang năng mà chùm sáng truyền qua: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ, . Khi chiếu bức xạ có tần số f2vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức En = –  ( E0 là hằng số dương, n= 1, 2, 3…). Tỉ số là Pin quang điện là nguồn điện, trong đó: Hình bên biểu diễn đồ thị phụ thuộc của hiệu điện thế hãm vào tần số của ánh sáng kích thích tác dụng lên catôt của tế bào quang điện. Giá trị của tần số cực tiểu fmin mà hiện tượng quang điện xuất hiện bằng bao nhiêu? Chọn câu trả lời đúng. Chọn h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3,108 (m/s). Cho công thoát electron của kim loại là A = 2 (eV). Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại là: Chọn câu đúng trong các câu sau: Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10-34J.S; e = 3.108m/s, e = 16,10-19C. Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6.10-11 m.Coi như động năng của e khi thoát ra khỏi K bằng 0.  Hiệu điện thế cực đại giữa hai cực của ống là Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng 0,33 (μm) vào catot của một tế bào quang điện thì hiện tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiêu dòng quang điện cần hiệu điện thế hãm là Uh. Để hiệu điện thế hãm giảm đi 1 (V) thì bước sóng của bức xạ chiếu vào catot là Hiện tượng quang điện được Hertz phát hiện bằng cách: Giới hạn quang điện của xêdi là 0,66 (μm), nếu catốt của một tế bào quang điện bằng xêdi, thì muốn có dòng quang điện ta có thể dùng: Chọn đáp án đúng về giới hạn quang điện của mỗi kim loại ? ** Catốt của một tế bào quang điện làm bằng kim loại có công thoát A = 7,23.10–19 (J). Chiếu vào catốt này đồng thời hai bức xạ điện từ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,18 (μm), và λ2 = 0,29 (μm). Cho |e| = 1,6.10–19 (C), h = 6,625.10–34 (J.s). c = 3.108 (m/s). Bức xạ điện từ nào gây ra hiện tượng quang điện? Phát biểu nào dưới đây là đúng ? Vận tốc cực đại của electron quang điện bứt ra khỏi catôt của tế bào quang điện tăng gấp 3 lần. khi tăng tần số của ánh sáng kích thích thì hiệu điện thế hãm: Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng? ** Đặt vào một hiệu điện thế không đổi U = 2.104 (V) giữa hai cực của một ống Rơnghen. Bỏ qua động năng của êlectron khi bứt ra khỏi catốt. Động năng của điện tử khi đến anốt là: Tia X có bước sóng: Khi ánh sáng chiếu thẳng vào một mặt kim loại, động năng ban đầu của êlectron quang điện: Bước sóng giới hạn quang điện đối với một kim loại là 5200. Các electron quang điện sẽ được giải phóng ra nếu kim loại đó được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc phát ra từ: Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s), e = 1,6.10−19 (C). Biết công suất của nguồn sáng có bước sóng 0,3 (μm) là 2,5 (W). Giả thiết hiệu suất lượng tử 100%. Cường độ dòng quang điện bão hoà là Chọn đáp án đúng?  Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến tính chất lượng tử của ánh sáng Catốt của một tế bào quang điện làm bằng xêdi có giới hạn quang điện là 0,657 (μm). Kết quả tính được nào dưới đây là đúng: Nguyên tắc hoạt động của quang trở dựa vào: Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang: Bán kính của quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử Hiđro được xác định bằng công thức nào sau đây? Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có tần số f1, f2 với f1< f2 vào một quả cầu kim loại đặt cô lập về điện thì hiện tượng quang điện đều xảy ra và điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1 và V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ nói trên vào quả cầu đó thì điện thế cực đại mà quả cầu đạt được là: Chọn phát biểu sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen? ** Catốt của một tế bào quang điện được phủ một lớp kim loại có công thoát của êlectron là 1,90 (eV). Khi chiếu sáng cho catốt bằng một chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,56 (μm). Giới hạn quang điện của kim loại này là: Hai điện cực bằng canxi đặt gần nhau trong chân không và được nối với một tụ điện có điện dung C = 8 nF. Chiếu vào một trong hai điện cực với thời gian đủ lâu bằng ánh sáng có tần số f = 1015 Hz cho đến khi dòng quang điện mất hoàn toàn. Công thoát electron ở canxi là A = 4,42.10-19 J. Điện tích trên các bản tụ khi đó là bao nhiêu? Cường độ dòng điện của một tế bào quang điện phụ thuộc vào các yếu tố sau đây: Vật trong suốt có màu là những vật: Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,452 (μm) và 0,243 (μm) vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,5 (μm). Lấy h = 6,625. 10−34 (J.s), c = 3.108 (m/s) và me = 9,1.10−31 (kg). Vận tốc ban đầu cực đại của các electron quang điện lớn nhất bằng: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của động năng cực đại ban đầu của electron quang điện vào năng lượng của photon ánh sáng kích thích chiếu vào bề mặt của một tấm kim loạị?   Chiếu tới bề mặt của một kim loại bức xạ có bước sóng λ, giới hạn quang điện của kim loại đó là λ0. Biết hằng số Plăng là h, vận tốc ánh sáng trong chân không là c. Để có hiện tượng quang điện xảy ra thì: Chiếu một bức xạ điện từ vào một tấm vônfram thì hiện tượng quang điện xảy ra. Cho các electron quang điện bay vào vùng không gian có điện trường đều và từ trường đều có hướng vuông góc với nhau thì thấy rằng electron không bị lệch khi bay. Cường độ điện trường bằng 10 kV/m và cảm ứng từ bằng 10 mT. Công thoát của vônfram A = 7,2.10-19 J. Bước sóng của bức xạ điện từ bằng: Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s); e = 1,6.10−19 (C). Khi chiếu ánh sáng có bước sóng 0,3 (μm) lên tấm kim loại hiện tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt hiệu thế hãm 1,4 (V). Bước sóng giới hạn quang điện của kim loại này là:

Thành viên đã làm bài (1)
thanhmai34
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.503
Thành viên mới nhất nguyen-tu
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.