Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Lượng tử ánh sáng
Level 3 - Bài số 2 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, f là tần số, λ là bước sóng ánh sáng, h là hằng số Plăng, phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết phôtôn ánh sáng)? Có 3 mức năng lượng EK, EL, và EM của nguyên tử hiđrô. Một phôton có năng lượng bằng EM − EK bay đến gặp nguyên tử này, nguyên tử sẽ: Khi chiếu vào catốt của một tế bào quang điện một bức xạ điện từ có bước sóng λ = 0,1854 μm thì hiệu điện thế hãm là UAK = -2 V. Cho biết vận tốc ánh sáng trong chân không c =3.108 m/s; hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; điện tích electron e = -1,6.10-19 C. Nếu chiếu vào catốt  của tế bào quang điện đó một  và vẫn duy trì hiệu điện thế giữa anốt và catốt là UAk = -2 V thì động năng cực đại của các quang electron khi bay sang đến anốt là bao nhiêu? Cho tế bào quang điện có công thoát electron của kim loại làm tế bào quang điện là 3,50eV. Đặt vào hai đầu anốt và catốt của tế bào quang điện nói trên điện áp xoay chiều . Chiếu vào catốt của tế bào quang điện bức xạ có bước sóng 0,248μm. Trong khoảng thời gian Δt = 3,25T tính từ thời điểm t = 0 (T là chu kì dao động của điện áp),  thời gian mà dòng điện không chạy qua tế bào quang điện là Sự huỳnh quang là sự phát quang. Biết hai bước sóng dài nhất trong hai dãy Laiman và Banme của quang phổ nguyên tử Hiđrô tương ứng là λ1 = 0,1215/μm và λ2 = 0,6563μm . Có thể tính được bước sóng của một vạch quang phổ nữa có giá trị là Khi các phôtôn có năng lượng hf chiếu vào một tấm nhôm (có công thoát electron là A) các electron quang điện được phóng ra có động năng cực đại là K. Nếu tần số của bức xạ chiếu tới tăng gấp đôi thì động năng cực đại của các electron quang điện là: Công thoát electron ra khỏi kim loại là 3.10−19 (J). Chiếu một bức xạ điện từ có bước sóng bằng 0,533 (μm) vào tấm kim loại nói trên. Các electron bứt ra được đưa vào một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ có phương vuông góc với vận tốc của electron và có độ lớn là B. Bán kính cực đại của quỹ đạo tròn của các electron quang điện trong trường hợp này bằng 22,75 (mm). Độ lớn của cảm ứng từ B là: Trong nguyên tử hiđro, bán kính quỹ đạo bohr thứ ba (quỹ đạo M) là 4,77. Bán kính bằng 19,08 là bán kính quỹ đạo Bohr thứ Động năng của electron trong ống Rơn-ghen khi đến đối catôt, phần lớn: Hiệu điện thế hãm: Mức năng lượng của nguyên tử hiđrô có biểu thức: En = –  (với n = 1, 2, 3, …). Kích thích nguyên tử hiđrô từ quỹ đạo dừng m lên quỹ đạo dừng n bằng phôtôn có năng lượng 2,55eV, thấy bán kính quỹ đạo dừng tăng lên 4 lần. Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên từ hiđrô đó có thể phát ra là bao nhiêu? Biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s; tốc độ ánh sáng c = 3.108m/s; điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C. Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của: ** Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,405 (μm) vào bề mặt catốt của một tế bào quang điện, ta thu được dòng quang điện bão hoà có cường độ ibh. Có thể làm triệt tiêu dòng quang điện này bằng một hiệu điện thế hãm có độ lớn bằng 1,26 (V). Vận tốc ban đầu cực đại của êlectron quang điện trong thí nghiệm là: Khi có hiện tượng quang điện xảy ra trong tế bào quang điện, phát biểu nào sau đây là sai? Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f1, f2 (với f1 < f2) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V1, V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là: Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng λ vào bề mặt một tấm nhôm có giới hạn quang điện 0,36 (μm). Hiện tượng quang điện không xảy ra nếu λ bằng: Photon ánh sáng được bức xạ khi: Chọn đáp án đúng. Khái niệm nào nêu ra dưới đây là cần thiết cho việc giải thích hiện tượng quang điện và hiện tượng phát xạ nhiệt electrôn ? Cho hằng số Planck h = 6,625.10−34 (Js); tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.108 (m/s); độ lớn điện tích của electron e = 1,6.10−19 (C). Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35 (μm). Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về hiện tượng quang - phát quang? Khi chiếu hai bức xạ có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,25 μm vào một tấm kim loại thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron bứt ra khỏi kim loại là v1 = 7,35.505 m/s. Chiếu bức xạ có bước sóng λ2 vào tấm kim loại nói trên được cô lập về điện thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 3 V. Tìm bước sóng λ2?  Khi nói về quang điện, phát biểu nào sau đây sai?  Chọn câu trả lời đúng. Cho h = 6,625.10−34 (J.s); c = 3.108 (m/s); e = 1,6.10−16 (C). Khi chiếu sáng ánh sáng có bước sóng 0,3 (μm) lên tấm kim loại hiện tượng quang điện xảy ra. Để triệt tiêu dòng quang điện phải đặt hiệu thế hãm 1,4 (V). Công thoát của kim loại này là: Huỳnh quang là sự phát quang: Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện? Trong quang phổ của Hidro, các vạch trong vùng tử ngoại nằm trong dãy: Chiếu lần lượt 2 bức xạ có bước sóng λ1 = 0,25 (μm); λ2 = 0,5 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của elcctron quang điện là v1 và v2 = v1. Bước sóng giới hạn quang điện là ** Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống Rơnghen là U = 10 (kV). Nếu cường độ dòng điện qua ống là I = 0,5 (mA) thì nhiệt lượng nhận được ở đối cực trong 1 phút là: Chọn câu trả lời đúng. Khi chiếu 2 ánh sáng có tần số f1 = 1015 (Hz) và f2 = 1,5.1015 (Hz) vào một kim loại làm catốt của một tế bào quang điện, người ta thấy tỉ số các động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là bằng 3. Tần số giới hạn của kim loại đó là Hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện ? Cho biết hằng số Plang h = 6,625.10−34 (Js), tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 (m/s). Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 (μm). Công suất của nguồn là 24 (V). Số photon mà ánh sáng phát ra trong mỗi giây là Phát biểu nào sau đây sai khi nói về hiện tượng quang dẫn? Tính chất nào sau đây không phải tính chất của tia laze?  Gọi năng lượng của phôton ánh sáng đỏ và tím là εd và εt thì hệ thức nào sau đây đúng: Chiếu một bức xạ có bước sóng 0,18 (μm) vào catốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,3 (μm). Để cho không có electron nào đến được anốt thì hiệu điện thế UAK phải thoả mãn điều kiện nào? Cho điện tích của electron e = -1,6. 10−16 (C), hằng số Flăng h = 6,625. 10−34 (Js), c = 3. 108 (m/s). Trong hiện tượng quang điện, động năng ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện: Vật có màu đen là những vật: Động năng ban đầu của các electron quang điện sẽ có giá trị cực đại khi: Giới hạn quang điện của một kim loại là λ0 = 540 nm. Khi chiếu vào bề mặt kim loại này một loại ánh sáng có bước sóng 4.10-7 m thì vận tốc cực đại của electron thoát ra bằng.

Thành viên đã làm bài (1)
thanhmai34
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.830
Thành viên mới nhất oh-selu-xiao-hunhan
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.