Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Sóng ánh sáng
Level 3 - Bài số 2 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chiếu chùm tia sáng trắng hẹp song song từ không khí tới mặt bên AB của một lăng kính thủy tinh, chùm tia khúc xạ vào trong lăng kính (thuộc một tiết diện thẳng của lăng kính) truyền tới mặt bên AC, nó khúc xạ tại mặt AC rồi ló ra ngoài không khí. Chùm tia ló bị lệch về phía đáy của lăng kính so với chùm tia tới và tách ra thành một dải nhiều màu khác nhau (như màu cầu vồng), tia tím bị lệch nhiều nhất, tia đỏ bị lệch ít nhất. Hiện tượng đó là Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm là 4,8 mm. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ nhất và vân tối thứ tư bằng: Trong thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn 2,5 m.Chiếu vào khe S đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 và λ2= λ1+0,1 µm.Khoảng cách gần nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm là 7,5mm. Xác định λ1 Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng 0,38m  0,76m. Tại vị trí của vân sáng đỏ bậc 4 của ánh sáng đỏ  = 0,75m có số vạch sáng của ánh sáng đơn sắc nằm trùng vị trí là Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng được thực hiện trong không khí, 2 khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng vân đo được là 1,2 mm. Nếu thí  nghiệm được thực hiện trong một chất lỏng thì khoảng vân là 1 mm. Chiết suất của chất lỏng là: Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A = 5° ( được coi là góc nhỏ). Chiết suất của thuỷ tinh làm lăng kính đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,643 và nt = 1,658. Chiếu một chùm sáng hẹp rọi vào mặt bên của lăng kính dưới góc tới i nhỏ. Quang phổ cho bởi lăng kính có độ rộng góc: Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Young S1S2 với S1S2 = 0,5 mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D = 1 m: 2. Tại một điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S1S2 một khoảng x = 3,5 mm có vân loại gì? Bậc (thứ) mấy? Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc  , màn quan sát cách mặt phẳng chứa hai khe một đoạn không đổi D, khoảng cách giữa hai khe có thể thay đổi được( nhưng S1; S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách  một lượng  thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách  một lượng thì tại M là Ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng tổng hợp từ bao nhiêu ánh sáng đơn sắc khác nhau? Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng: Gọi Dđ, fđ, Dt, ft lần lượt là độ tụ và tiêu cự của cùng một thấu kính thủy tinh đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím, do nđ < nt nên: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,42μm, λ2 = 0,56μm và λ3 = 0,63μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm thì ta quan sát được bao nhiêu vân sáng? Coi rằng, hai bức xạ trùng nhau chỉ tính là một vân sáng. Các sóng ánh sáng giao thoa bị triệt tiêu lẫn nhau (xuất hiện vân tối) tại vị trí cố định trong môi trường, nếu tại vị trí này Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 được chiếu sáng bởi khe hẹp S phát ánh sáng có bước sóng λ (với 0,38 µm ≤ λ ≤ 0,76 µm). Khoảng cách S1S1 = a = 0,76 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1,6 m. Bước sóng của những bức xạ đơn sắc có vân sáng trùng với vân sáng bậc 5 của ánh sáng tím (có λt = 0,38 µm): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe hẹp a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát D = 4 m. Quan sát được 9 vân sáng trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 7,2 mm. Ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng bằng: Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ hai khe Y-âng; khoảng cách giữa hai khe hẹp S1 và S2 là a; nguồn sáng S rọi vào hai khe bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Màn ảnh (E) cách hai khe là D. Người ta xác định được vị trí vân trung tâm O trên màn quan sát. Nếu đặt thêm bản song song dày e, chiết suất n trước khe S1, thì số vân sáng di chuyển qua O là: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm; màn E cách hai khe là D = 2 m, nguồn sáng đơn sắc S phát bức xạ có bước sóng λ = 0,460 µm. Miền giao thoa đối xứng qua VSTT rộng 4,2 cm. Số vân sáng trên miền giao thoa là: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng đối với ánh sáng đơn sắc. Trên màn, trong khoảng rộng 5 mm người ta đếm được 5 vân sáng (ở hai rìa khoảng rộng là hai vân tối). Tại điểm M cách vân trung tâm 20 mm là vân gì? bậc mấy: Chọn câu trả lời đúng. Khoảng vân được định nghĩa là: Trong thí nghiệm với hai khe lâng, hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng 1,2 mm, các vân quan sát qua kính lúp, tiêu cự f =  4 cm, đặt cách mặt phẳng của hai khe một khoảng L = 40 cm. Trong kính lúp người ta đếm được 15 vân sáng. Khoảng cách giữa tâm của hai vân sáng ngoài cùng đo được là 2,1 mm. Bước sóng của bức xạ là Phát biểu nào sau đây là sai khi đề cập về chiết suất của môi trường Góc chiết quang của lăng kính bằng 6°, chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang của lăng kính và cách mặt này 2 m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nd = 1,5 và đối với tia tím là nt = 1,58. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát bằng: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe S1 và S2 là a = 4 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh (E) là D = 2 m. Trên màn quan sát thấy hai vân sáng bậc 5 ở hai bên vân sáng trung tâm cách nhau 3 mm. Khoảng cách từ vân sách bậc 4 đến vân tối thứ tư bằng:  Khi chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một lăng kính Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S1 và S2 phát ra ánh sáng chứa hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,3 μm và λ2 =0,5 μm. Khoảng cách giữa hai nguồn sáng S1 và S2 là a = 1,5 mm. Khoảng cách giữa nguồn sáng S1 và S2 đến màn quan sát là 2 m. Vị trí của hai bức xạ trên có vân sáng trùng nhau gần vân trung tâm nhất, cách vân trung tâm một khoảng Câu phát biểu nào sau đây về hiện tượng tán sắc là sai? Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là sự phụ thuộc của chiết suất môi trường vào Trong thí nghiệm Young ta có a = 0,2 mm, D = 1,2 m. Nguồn gồm hai bức xạ có λ1 = 0,45 µm và λ2 = 0,75 µm. Công thức xác định vị trí hai vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trên là: Một học sinh thực hiện phép đo khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe ; khoảng cách từ hai khe đến màn . Và bước sóng dùng cho thí nghiệm là . Sai số tương đối của phép đo là Cho sóng ánh sáng có bước sóng λ = 0,55 (μm). Ánh sáng này thuộc Một khe hẹp F phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 640 nm chiếu sáng hai khe F1, F2 song song với F và cách nhau 2 mm. Vân giao thoa được quan sát trên một màn M song song với mặt phẳng chứa F1, F2 và cách nó 2 m. Vân tối thứ 3 cách vân trung tâm một khoảng: Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng: Khoảng vân sẽ tăng 2 lần nếu như: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng, nguồn phát ra hai bức xạ đơn sắc có các bước sóng lần lượt là λ1 = 0,5 µm và λ2. Vân sáng bậc 12 của λ1 trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Bước sóng λ2 là: Tia Rơnghen có bước sóng Trong thí nghiệm Young với nguồn ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,45 µm. Cho biết khoảng cách giữa hai khe sáng là a = 3 mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vân là D = 1 m. Tính khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 50 cm, bán kính chu vi thấu kính R = 2 cm. Thấu kính được cưa dọc theo một đường kính thẳng đứng thành hai nửa. Hai nửa này được tách ra, tạo thành một khe hở thẳng đứng song song với một khe sáng S và có bề rộng e = 1 mm. Khe S cách thấu kính một đoạn d = 1 m và được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Đặt màn E cách thấu kính một khoảng L = 3 m thì độ rộng của trường giao thoa l và khoảng vân giao thoa bằng bao nhiêu? Quang phổ vạch phát xạ là Câu phát biểu nào sau đây đúng ? Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm chiếu vào hai khe hẹp cách nhau 1 mm. Màn quan sát đặt cách hai khe 2 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp bằng 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.547
Thành viên mới nhất 113905775556028661449
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.