Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Sóng ánh sáng
Level 3 - Bài số 1 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 40 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi ánh sáng đi từ không khí vào nước thì tần số: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young cách nhau 0,5 mm, ánh sáng có bước sóng λ = 5.10-7 m, màn ảnh cách màn chứa hai khe 2 m. Vùng giao thoa trên màn rộng 17 mm đối xứng qua VSTT thì số vân sáng quan sát được là: Tia tử ngoại Chiếu một chùm tia sáng trắng song song có bề rộng 5cm từ không khí đến mặt của của khối thủy tính nằm ngang dưới góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là  và thì tỉ số giữa bề rộng của chùm tia khúc xạ tóm và đỏ trong thủy tinh là  Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, 2 khe S1 vàS2 được chiếu sáng bằng 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 5000A0 và λ2 = 4000A0. Khoảng cách hai khe S1S2 = 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe  đến màn là D = 80 cm. Tại điểm nào sau đây có sự trùng nhau của 2 vân sáng của λ1 và λ2 (x là khoảng cách từ điểm khảo sát đến vân trung tâm). Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp a = 0,2 (mm), khoảng cách từ màn quan sát đến hai khe hẹp D = 1 (m). Nguồn S cách mặt phẳng chứa hai khe hẹp một đoạn d = 10 (cm). Nếu dịch chuyển nguồn S theo phương S1S2 về phía nguồn S2 một khoảng b = 2,5 (mm) thì độ dịch chuyển của hệ thống vân trên màn bằng: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là i1 = 0,48 mm và i2 = 0,64 mm. Xét tại hai điểm A, B trên màn cùng phía vân trung tâm cách nhau một khoảng 6,72 mm. Tại A cả hai hệ vân đều cho vân sáng, còn tại B hệ i1 cho vân sáng hệ i2 cho vân tối. Số vạch sáng trên đoạn AB là: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng bậc k bằng: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = 1 mm. Màn quan sát đặt cách hai khe một khoảng D = 1 m. Chiếu vào khe S hai bức xạ λ1 = 0,4 μm và λ2, với bức xạ thứ hai nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy có bức sóng từ 0,4 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ thứ nhất thấy có một vân sáng của bức xạ thứ hai. Bức xạ thứ hai có bước sóng: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta chiếu ánh sáng trắng(0,38m0,75m) vào hai khe. Hỏi tại vị trí ứng với vân sáng bậc ba của ánh sáng vàng, với bước sóng  = 0,60m, còn có vân sáng của ánh sáng đơn sắc nào ? Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng . Ánh sáng sử dụng gồm 3 bức xạ đỏ, lục , lam có bứơc sóng lần lượt là: λ1 = 0,64μm , λ2 = 0,54μm , λ3 = 0,48μm. Vân sáng đầu tiên kể từ vân sáng trung tâm có cùng màu với vân sáng trung tâm ứng với vân sáng bậc mấy của vân sáng màu lam? Chiếu một tia sáng trắng qua một lăng kính. Tia sáng sẽ tách ra thành chùm tia có màu khác nhau. Hiện tượng này gọi là Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe S1 và S2 được chiếu sáng bởi nguồn sáng S. Cho S1S2 = 0,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 1 m. Biết khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp là 1,5 cm. Bước sóng  của ánh sáng do nguồn S phát ra là Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là 0,7 μm và trong chất lỏng trong suốt là 0,56 μm. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó bằng bao nhiêu? Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng  người ta đặt màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm. Khi khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe lần lượt là  hoặc  thì khoảng vân thu được trên màn tương ứng là và  Nếu khoảng cách từ màn quan sát đến mặt phẳng hai khe là thì khoảng vân trên màn là Trong thí nghiệm Young nguồn là ánh sáng trắng, độ rộng của quang phổ bậc 3 là 1,8 mm thì quang phổ bậc 8 rộng: Bố trí thí nghiệm Y-âng như hình dưới Hai nguồn kết hợp cùng pha S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm. Hình ảnh giao thoa sẽ thay đổi như thế nào nếu ta cho hai nguồn S1 và S2 dịch chuyển lại gần nhau? Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ở phía trên vân trung tâm, khoảng cách từ vân tối thứ nhất đến vân sáng bậc 3 là: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young. cho D = 1,5 m. Nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ. Khoảng cách từ S tới mặt phẳng hai khe là d = 60 cm. Khoảng vân đo được trên màn bằng 3 mm. Cho S dời theo phương song song với S1S2 về phía S2. Hỏi để cường độ sáng tại O chuyển từ cực đại sang cực tiêu thì S phải dịch chuyển một đoạn tối thiểu bằng bao nhiêu? Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe α = 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ = 0,5 µm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i bằng: Một loại thủy tinh có chiết suất đối với ánh sáng đỏ là 1,6444 và chiết suất đối với ánh sáng tím là 1,6852. Chiếu một tia sáng trắng hẹp từ không khí vào khối thuỷ tinh này với góc tới 80° thì góc khúc xạ của các tia lệch nhau lớn nhất một góc bằng bao nhiêu? Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6 mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31 mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là: Ánh sáng trắng là Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng dùng để: Chọn câu trả lời đúng. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ta đo được khoảng  vân là 1,12.103 μm. Xét hai điểm M và N cùng một phía với vân sáng chính giữa O, OM = 0,56.104 μm)và ON = 1,288.10 4 μm. Giữa M, N có Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp S1 và S2 là a = 1,5 mm; màn ảnh (E) cách hai khe là D = 2 m. Nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 µm và λ2 = 0,64 µm. Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa vân sáng trung tâm với vân sáng cùng màu với vân sáng trung tâm: Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp tới mặt nước của một bể nước với góc tới  i = 300. Biết chiết suất của nước với màu đỏ là nđ = 1,329 ; với màu tím là  nt = 1,343. Bể nướcsâu 2m. Bề rộng tối thiểu của chùm tia tới để vệt sáng ở đáy bể có một vạch sáng màu trắng là Chọn câu trả lời đúng. Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn phát ra hai sóng: Hai lăng kính Fres-nen giống hệt nhau có góc chiết quang A = 30', có đáy B chung, được làm bằng thuỷ tinh, chiết suất n = 1,5. Một nguồn sáng điểm S đặt trong mặt phẳng của đáy B cách hai lăng kính một khoảng d1 = 0,25 m phát ánh sáng trắng có bước sóng 0,4 μm < λ < 0,75 μm. Một màn E cách hai lăng kính một khoảng d2 = 0,6 m. Xác định vị trí vân sáng bậc 5 của ánh sáng màu vàng bước sóng λv = 0,59 μm và số bức xạ cho vân tối tại đó? Phát biểu nào sau đây sai? Trong thí nghiệm giao thoa, nếu làm cho hai nguồn kết hợp lệch pha nhau thì vân sáng chính giữa sẽ Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Young. Cho biết S1S2 = a = 1 mm, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn E là 2 m, bước sóng ánh sáng là λ = 0,5 µm ; x là khoảng cách từ điểm M trên màn đến vân sáng chính giữa (vân sáng trung tâm).Để M nằm tại vân tối thứ 4 thì phải có: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, tại vị trí vân tối: Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2 mm, D = 1,2 m, nguồn điểm phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 660 nm và λ2 = 550 nm. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân sáng đầu tiên cùng màu với nó là Trong thí nghiệm giao thoa dùng khe Young có khoảng cách từ màn ảnh đến hai khe D = 2,5 m, khoảng cách giữa hai khe là α = 2,5 mm. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 µm; λ2 = 0,64 µm thì vân sáng cùng màu với vân trung tâm và gần nhất cách vân trung tâm: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trong môi trường không khí khoảng cách giữa 2 vân sáng bậc 2 ở hai bên vân trung tâm đo được là 3,2 mm. Nếu làm lại thí nghiệm trên trong môi trường nước có chiết suất là  thì khoảng vân là: Trong thí nghiệm Young (Iâng) ánh sáng dùng trong thí nghiệm là đơn sắc có bước sóng λ = 0,4 µm, khoảng cách giữa 2 khe a = 0,4 mm. Để trên màn tại vị trí cách vân trung tâm 2,5 mm ta có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn là: Trong các nguồn sáng gồm. 1. Dây tóc vônfram nóng sáng nằm trong bóng thuỷ tinh đã rút không khí đến áp suất rất thấp 2. Hơi natri (Na) với áp suất thấp. 3. Đèn hơi thuỷ ngân có ấp suất vài atmotphe (đèn cao áp) dùng làm đèn đường. Những nguồn sáng cho quang phổ vạch là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.626
Thành viên mới nhất Buithanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.