Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dòng điện xoay chiều
Level 3 - Bài số 2 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 80 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Người ta đặt vào giữa hai bản tụ điện một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt – ). Điện áp đạt giá trị cực đại tại các thời điểm: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó tụ điện C có thể thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch và thay đổi C để điện áp trên hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của điện áp trên hai đầu tụ điện bằng ** Cho mạch điện như hình vẽ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có dạng: uAB = 100sin(100πt) (V). Số chỉ của các vôn kế V1 và V2 lần lượt là U1 = 100 (V) và U2 = 50 (V). Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là P = 100 (W). Giá trị điện trở R tham gia trong mạch là Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết N2A = kN1A; N2B = 2kN1B; k > 1; N1A + N2A + N1B + N2B = 3100 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là Đối với các máy phát điện xoay chiều công suất lớn, người ta cấu tạo chúng sao cho Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch được cung cấp bởi máy phát điện xoay chiều một pha. Khi trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là 50 Hz. Tính số vòng quay được của rôto của máy phát điện trong một phút? Biết rằng phần cảm của máy phát điện xoay chiều một pha có 2 cặp cực? Đặt điện áp u = cost vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng không thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S = 100 cm2 gồm 200 vòng dây đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ  vuông góc trục quay của khung và có độ lớn B = 0,005T. Từ thông cực đại gửi qua khung là Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, R thay đổi được, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u=60cos 100πt(V). Khi R1=9Ω hoặc R2=16Ω thì công suất trong mạch như nhau. Hỏi với giá trị nào của R thì công suất mạch cực đại, giá trị cực đại đó? Trong một mạch R, L, C mắc nối tiếp với R = 10,0 (Ω), ZL = 8,0 (Ω), ZC = 6 (Ω); khi tần số là f thì tổng trở tương ứng với tần số đó là: Trong giờ học thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R=352Ω rồi mắc hai đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V. Biết quạt điện này hoạt động ở chế độ định mức với điện áp định mức đặt vào quạt là 220V và khi ấy thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là φ, với cosφ = 0,8. Hãy xác định công suất định mức của quạt điện? Tổng trở của một mạch mắc song song R, L, C khi cộng hưởng thì Một tụ điện có dung kháng 300 (Ω) mắc nối tiếp với một cảm kháng 200 (Ω) khi có dòng điện có tần số 50 (Hz), cường độ hiệu dụng 1 (A) thì công suất trung bình tiêu thụ bởi tụ điện và cuộn cảm bằng Mạch xoay chiều R1; L1; C1 mắc nối tiếp có tần số cộng hưởng f1. Mạch xoay chiều R2; L2; C2 mắc nối tiếp có tần số cộng hưởng f2. Biết C1 = 2C2 và f2 = 2f1. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng là Trong một giờ thực hành, một học sinh muốn một quạt điện loại 180 V- 120 W hoạt động bình thường dưới điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V, nên mắc quạt nối tiếp với một biến trở. Ban đầu học sinh đó để biến trở có giá trị 70 Ω thì đo thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,75 A và công suất của quạt điện đạt 92,8%. Muốn quạt hoạt động bình thường thì phải điều chỉnh biến trở như thế nào? Đặt vào hai đầu cuộn cảm L=1/π(H) một hiệu điện thế xoay chiều 220V-50Hz. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là Một đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, tụ điện và điện trở R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì dung kháng gấp bốn lần cảm kháng. Nếu chỉ tăng tần số dòng điện k lần thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R là U. Giá trị k bằng Biểu thức xác định công suất trung bình có dạng: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một điện trở R có thể thay đổi được, tụ điện C = μF và cuộn dây thuần cảm L =  H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 150cos100πt (V). Thay đổi R để công suất tiêu thụ trong mạch bằng 90 W. Khi đó, R có hai giá trị R1 và R2 bằng Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây. Xác định biểu thức của dòng điện.   Cho dòng điện xoay chiều i = I0cosωt chạy qua điện trở thuần R. Biểu thức nào sau đây biểu diễn công suất toả nhiệt tức thời trên điện trở R là sai? Từ thông xuyên qua một khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hoà theo thời gian theo quy luật làm cho trong khung dây xuất hiện một số suất điện động cảm ứng  . Hiệu số  nhận giá trị nào? Cho đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch U = 127 V. Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là , điện trở thuần bằng 50 Ω. Công suất của dòng điện qua đoạn mạch là Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 200Ω, , . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức: , có tần số thay đổi được. Khi tần số góc  thì công suất của mạch là 32W. Để công suất vẫn là 32W thì  bằng Người ta cần truyền một công suất điện một pha 10000kW có điện áp hiệu dụng 50kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cosφ = 0,8. Muốn cho năng lượng hao phí trên đường dây nhỏ hơn 20% năng lượng cần truyền thì điện trở của đường dây có giá trị Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức ,  tính bằng giây (s). Trong khoảng thời gian từ 0 (s) đến 0,01 (s), cường độ tức thời của dòng điện có giá trị bằng cường độ hiệu dụng vào những thời điểm Một mạch điện RLC cho dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 2cos(100t –/2) A. Số lần đổi chiều trong một giây đầu tiên là So với hiệu điện thế, dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ gồm cuộn cảm sẽ dao động điều hoà và Khi một vòng dây quay trong một từ trường, chiều của dòng điện cảm ứng thay đổi khi vòng dây quay được đúng Cuộn dây sơ cấp của máy biến thế lí tưởng là 200 vòng và cuộn dây thứ cấp có 300 vòng. Nếu công suất máy là 60 (W) thì công suất ra là Khi chế tạo máy tăng áp, nên dùng dây của cuộn thứ cấp là loại dây có đường kính so với cuộn sơ cấp là: Cho đoạn mạch xoay chiều LRC mắc nối tiếp như hình vẽ, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = U0cos(ωt) (V), R = 100 Ω, C =  F. Thay đổi L để AN ┴ MB. Xác định giá trị của L? Trong cuộn thứ cấp của máy biến thế có số vòng bằng 1000 xuất hiện suất điện động bằng 600 (V). Nếu máy biến thế được nối vào mạng với hiệu điện thế U = 120 (V) thì số vòng trong cuộn sơ cấp sẽ là Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V vào cuộn sơ cấp của một máy giảm áp. Tại cuộn thứ cấp, điện áp hiệu dụng là 12 V và có số vòng dây là 30 vòng. Số vòng dây của cuộn sơ cấp là Đoạn mạch chỉ có tụ điện thì Một tụ điện 2,0 (μF), một cuộn cảm 5,0 (mH) và một điện trở 30,0 (Ω) được mắc nối tiếp với một nguồn điện 100V - 1,0kHz. Cường độ dòng điện trong mạch đó là Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V). Thay đổi C để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại của công suất tiêu thụ bằng Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 1000 vòng, của cuộn thứ cấp là 100 vòng. Điện áp và cường độ hiệu dụng ở mạch thứ cấp là 24 V và 10 A. Điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp là: Một dòng điện xoay chiều có biên độ I0 = 10 A chạy qua điện trở R trong thời gian là 30 phút thì nhiệt lượng toả ra trên điện trở là 9.105 J. Điện trở R có giá trị là

Thành viên đã làm bài (3)
464665900578795 thanhmai34 nguyen-hong-khanh
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.496
Thành viên mới nhất vhson2905
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.