Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dòng điện xoay chiều
Level 1 - Bài số 1 - TH
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cường độ dòng điện .....của dòng điện xoay chiều là cường độ dòng điện không đổi khi đi qua cùng vật dẫn trong cùng khoảng thời gian đủ dài tỏa ra nhiệt lượng như nhau. Chọn một trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống cho đúng nghĩa: Vào cùng một thời điểm nào đó, hai dòng điện xoay chiều  và  đều có cùng giá trị tức thời là  nhưng một dòng điện đang giảm, còn một dòng điện đang tăng. Hai dòng điện này lệch pha nhau một góc bằng Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm hai đoạn mạch, đoạn AM chứa cuộn dây thuần cảm L và điện trở , đoạn MB chứa tụ điện . Tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là 50Hz thì điện áp  lệch pha /3 so với . Giá trị của L là Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1, u2 và u3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là i1 = Icos(150πt + ) (A); i2 = Icos(200πt + ) (A) và i3 = Icos(100πt –) (A). Phát biểu nào sau đây là đúng? Khi hiệu điện thế và dòng điện cùng pha trong một mạch điện thì Một khung dây dẫn quay đều quanh một trục vuông góc với đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc trục quay của khung với vận tốc 180 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung dây là  Wb. Suất điện động cực đại trong khung bằng Suất điện động tự cảm trong ống dây có hệ số tự cảm 0,1 (H) khi có dòng điện thay đổi đi qua theo vận tốc 200 (A/s) thì bằng: Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp như hình vẽ, giá trị của L có thể thay đổi được. Biết điện áp giữa hai đầu mạch AB là u = U0cos(100πt) (V). Điện dung của tụ điện c =  F. Khi thay đổi L, thấy có một giá trị làm cho điện áp trên hai đầu tụ điện trễ pha hơn so với điện áp của đoạn mạch một góc , giá trị L đó là Chọn câu đúng. Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có R0 = 50, và tụ điện có điện dung  và điện trở thuần R thay đổi được. Tất cả được mắc nối tiếp với nhau, rồi đặt vào hai đầu đoạn mạch có điện áp xoay chiều . Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị cực đại khi R có giá trị bằng bao nhiêu? ** Cho mạch điện như hình vẽ. Đặt vào hai đầu A và B một hiệu điện thế xoay chiều u = Ucos(100πt) (V), người ta thấy số chỉ của các vôn kế V1, V2 và ampe kế chỉ lần lượt như sau: 80 (V), 120 (V), 2 (A) (coi điện trở các vôn kế là rất lớn và các ampe kế là rất nhỏ). Biết rằng hiệu điện thế hai đầu V3 trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu V1 một góc 30°, hiệu điện thế hai đầu các vôn kế V1 và V2 lệch pha nhau một góc 120°. Giá trị của hiệu điện thế toàn mạch là

Thành viên đã làm bài (323)
nguyen-hong-khanh 2074334122852956 2099929240226931 503544130043768 1906536919673350 hongpac thuynguyenbff sang10052001 107879542383627207230 110793913816081699864 1778785112428874 1988188558177767 642906332773501 337841106742242 520829808276296 167472373907748 2034552820110396 2049129075317090 103628191568211399135 1929167810743765 116982587559562532709 baono2906 dothiloi 115216933411910228707 113325220401153717205 2035999196613986 diemmy2404 101423734576660864119 thuha2006 115828005019865935092 113320380662519724892 may_moon phantanquoc1 thuan123qweasd LinhBN 764790087056862 709053705958082 tienanh0406 115459586644548588927 163058511118098 409741809444650 100211455977524772800 105228125728082370695 560467537623059 vangmipo 1976639189332164 393870051097832 vinhtruong 959239974229809 112091414793264640930 331748497298503 439911916461252 2175765169348454 161464964825769 2028923784006941 1968795976702177 563856453961403 195693344504464 117596901073975470119 nguyet2605 thanhmai34 371111763349484 573763346417802 612568012428548 240907359943055 164685914263896 569193903538184 701666956699107 346962079107613 101610327516969458153 1985451311781319 892563824232874 vananhle 455149838233940 106753012421126641159 208607629751185 354964048303548 2036379063350087 1922493218061463 675238946020585 1789019858073186 1867347186909262 246738299228379 1000749820090144 183601265692675 111150916300521260650 566253183755048 611468022522731 2439413046283875 113340084691388660698 103915473622047851596 512828785758951 1750562291907274 1987915134813373 datnguyen492 115853135828987 702242916822524 1727444124223567 1860125507634897 274595756396491 SongAnh 111763002674461191220 108269042870281806270 2118696528361158 phuc12a3333 582099065476528 386550798448409 388805981576262 103131513237755199458 560816387597016 326854287785926 2094777200808833 2032181020332263 355141378275283 1817257311905691 454705978277115 147346802936162 1982142178715247 991552034567291 1939955786217755 518513298527602 358910737884565 332456153902900 110726411623073329989 811393295700941 185511995518323 117661888385245071065 nguyendung29052001 325514111252878 1001830353313335 1932709123687255 213353542744307 115001075779272661799 585220215161918 1955131401413746 2017128761942976 303052066880108 109518307800399515896 867630236752159 vomylinh333 103439465363782106768 1990760084532998 trandieulinh myduyen682000 thuyslhd123 111113684871105693398 336742580182998 nhoktrenk 135353283789104 315459795602564 anhngocdo zeref2506 106809228150146885700 1847477228885603 489215548144536 thuyuyen01 Diepthuycolen 100504463043578740766 2058003407787244 2110116619301247 101596320096520793506 746833085703796 1893135754311994 116456498333984280752 vu-tan 102669173157091922095 2171454393077327 109307151349937561804 217592548805534 trucnhi 2134974973460667 116568575291160872711 2120628364890815 2079138339078267 honghanh67 284679725484947 2027260747538516 111707149213467257100 quanglinhvnvn hungbomvt123 115002618213580694788 464034574018006 tfboys06082013 111111925597214675489 trongchuong 104693736760350513017 kien1234321 104787069375682998452 thanhtan255 153752388566089 486715705038063 184709088777146 lengoc1410 515906642135675 104733666909137591747 114981666633682598002 1974961889443096 1964233263794234 104469538386372943451 105496897806303453795 353357665088866 132130104185845 sangdeptrai 350497775401599 Nhulolemyeu 512814689084959 2085996125019671 541733119559475 106271091412646238745 411252166004942 411193829297442 590681997974147 786201645060984 2115082118765892 102882678350917639448 190512448175317 100838433817754521023 lemanha1k64 2350375778566335 526674641091779 520385241755869 786857828328150 906148926248424 155661455178424 phuc210 realddd 275879126235302 2017898728443045 117739671981136384220 151707705581420 trangbil 174460583388662 minhchau123tuan 1946535342264737 409414292923563 145314576403441 322844231862960 393103791124760 thanhqui2018 482468062210487 199649574344923 1994660334191871 559123941098485 210116766223153 518191191875794 Thaovy3112 106891156140859637964 2030366257241670 1963946207221764 111332911186816361119 107978276029543875093 397535460715800 538149849899177 378363435918855 1821281804831308 1749934968632372 1977271372366605 619988758347979 914470152035655 395643147565265 107409374586221101380 404278903324214 113549516846837534747 568091496976775 492426261264092 1800600923570549 198051400742516 101609382548518952710 115289256020386416305 292028117970048 533925700286186 377649706326100 1974695546144155 tamnhu2001 464665900578795 1739617636343818 451237478670232 539614876374114 424017301676174 441217876255617 Gazweu trieuhuyentrang 106225147216876233704 1940733342881859 2024933051111028 Xienglangkhoi2802 117504791731481293023 vyvy06082 nhungtuyetlai phucanh789 2093663734239114 597919283712039 1851613341834543 1967979726822937 116155288745934761330 329450974204409 526382174519286 568695726795375 546555432361905 105214418607170784579 550255102026810 2127293970833417 tuanhiep 1967790523476606 107068145499699995426 2058539187735643 maymay 1983153211940980 0981199470 103306208548431733232 2012566165684840 553679308317171 380816165712296 776549825876979 137059696979583 10211246523871014 421527798260610 2007802669471419 353394555232877 jin3003 116342300440864344208 583195165447334 2118544225124889
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.250
Thành viên mới nhất minhphuong2004pc
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.