Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Sóng cơ và sóng âm
Level 3 - Bài số 2 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm sóng bằng  Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với phương trình u = 1,5cos(50πt - )cm và u = 1,5cos(50πt + )cm. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 1m/s. Tại điểm M trên mặt nước cách S1 một đoạn d1=10cm và cách S2 một đoạn d2= 17cm sẽ có biên độ sóng tổng hợp bằng Trên hình biểu diễn một sóng ngang truyền trên một sợi dây, theo chiều từ trái sang phải. Tại thời điểm t  điểm P có li độ bằng không, còn điểm Q có li độ âm và có giá trị cực đại. Vào thời điểm t+ T/4  vị trí và hướng chuyển động của P và Q lần lượt sẽ là Trên một sợi dây căng ngang dài 1,92 m đang có sóng dừng với 5 điểm luôn đứng yên (kể cả hai đầu dây). Tốc độ truyền sóng trên dây là 9,6 m/s, biên độ dao động của một bụng sóng là 4 cm. Biết rằng các điểm liên tiếp trên dây dao động cùng pha, cùng biên độ thì có hiệu khoảng cách giữa chúng bằng 0,32 m; tốc độ dao động cực đại của các điểm này là Trong cùng một môi trường, sóng âm tần số 300 Hz có bước sóng λ, sóng âm tần số 600 Hz có bước sóng λ' thì Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số là  thì mọi điểm trên dây (không kể đầu dây gắn với âm thoa được xem là nút) đều dao động cùng pha với nhau. Với tần số  thì trên dây có sóng dừngvới ba bụng. Tỉ số  bằng Sóng dọc   Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa A nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25cm; NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây? Trong môi trường có vận tốc truyền sóng là v, sóng truyền từ nguồn có phương trình là: u = a.cos() (cm). Một điểm M trong môi trường cách nguồn một đoạn x có pha ban đầu  là Một sóng cơ học truyền trong một môi trường đàn hồi có phương trình dao động của tâm dao động là u(t) = Acos(t) (cm). Sau 1s, sóng truyền đến điểm M. Độ lệch pha dao động của một điểm M trong môi trường truyền sóng so với tâm dao động là Một sóng cơ truyền trên sợi dây với tần số f = 10 Hz. Tại một thời điểm nào đó sợi dây có dạng như hình vẽ. Trong đó khoảng cách từ vị trí cân bằng của A đến vị trí cân bằng của D là 60 cm và điểm C đang đi xuống qua vị trí cân bằng. Chiều truyền sóng và vận tốc truyền sóng là: Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình uA =uB = 4cos10πt mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng v =15cm/s. Hai điểm M1, M2 cùng nằm trên một elip nhận A,B làm tiêu điểm có AM1 –BM1 = 1cm; AM2 – BM2 = 3,5cm. Tại thời điểm li độ của M1 là 3mm thì li độ của M2 tại thời điểm đó là Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ học với hai nguồn kết hợp A và B thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng cùng pha, cùng biên độ a. Các điểm trên mặt nước, nằm trên vân cực tiểu thứ 2, tính từ trung trực của đoạn nối hai nguồn về phía S1 đều thỏa mãn điều kiện   Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn két hợp A và B cách nhau 16cm dao động với tần số f = 15Hz và cùng pha. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Một điểm M nằm trên mặt nước thuộc cực đại thứ 2 cách trung trực AB đoạn 4cm thì M cách AB xấp xỉ bằng Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau x = λ/3, sóng có biên độ A, chu kì T. Sóng truyền từ N đến M. Giả sử tại thời điểm t1 có uM = + 1,5cm và  uN = -1,5cm. Ở thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A. Biên độ sóng A và thời điểm t2 là Kết luận nào sau đây là không đúng khi nói về tính chất của sự truyền sóng trong môi trường? Đặt mũi nhọn S (gắn vào đầu của một thanh thép nằm ngang) chạm mặt nước. Khi lá thép dao động với tần số f = 120Hz, tạo trên mặt nước một sóng có biên độ 6mm, biết rằng khoảng cách giữa 9 gợn lồi liên tiếp là 4cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là Tìm nhận xét đúng trong số các câu dưới đây: Cho v là vận tốc truyền sóng; T là chu kì dao động; f là tần số dao động, k là số nguyên, thì Một ví dụ về một sóng vừa ngang vừa dọc là Ngưỡng nghe của tai con người bằng cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2. Ngưỡng đau của tai con người bằng 10 W/m2. Với các âm nghe được, mức cường độ âm thay đổi trong khoảng nào? Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là: Điều kiện có giao thoa sóng là gì? Phương trình truyền sóng trong môi trường từ nguồn O đến điểm M cách nguồn d(m) là u = 5cos(6πt − πd). Tốc độ truyền sóng v trong môi trường này có thể là Trong buổi hòa nhạc được tổ chức ở Nhà Hát lớn Hà Nội nhân dịp kỉ niệm 1000 năm Thăng Long. Một người ngồi dưới khán đài nghe được âm do một chiếc đàn giao hưởng phát ra có mức cường độ âm 12 dB. Khi dàn nhạc giao hưởng thực hiện bản hợp xướng người đó cảm nhận được âm là 2,376 B. Hỏi dàn nhạc giao hưởng đó có bao nhiêu người? Bước sóng là Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì   Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Trong một môi trường đàn hồi, nguồn sóng O có pha ban đầu bằng 0. Điểm M cách O một khoảng d = 1 m nhận được sóng do nguồn O truyền tới. Phương trình dao động tại M có dạng uM = cos(4πt - 8π) (m). Vận tốc sóng bằng: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 2cos(20πt – πx/3) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng m, t là thời gian được tính bằng s. Biên độ của sóng là Sóng truyền từ O theo đường thẳng Ox với vận tốc 0,5 m/s. Tần số sóng 2 Hz. Xét một điểm M cách O một khoảng 0,875 m. Điểm gần M nhất dao động cùng pha với O sẽ cách M một khoảng bằng: trên một sợi dây đàn hôi dài 1,2m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100Hz và tốc độ 80m/s. Số bụng sóng trên dây là Tại vị trí O trong một nhà máy, một còi báo cháy (xem là nguồn âm điểm) phát âm với công suất không đổi. Từ bên ngoài, một thiết bị xác định mức cường độ âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu bằng không và gia tốc có độ lớn là 0,4 m/s2 cho đến khi dừng lại tại N ( cổng nhà máy). Biết NO = 10 m và mức cường độ âm (do còi phát ra) tại N lớn hơn mức cường độ âm tại M là 20 dB. Cho rằng môi trường truyền âm đẵng hướng và không hấp thụ âm. Thời gian thiết bị đó chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quá trình truyền sóng? Sóng phản xạ:  Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì Một sóng ngang truyền trên một sợi dây dài nằm ngang, qua điểm M rồi đền N là hai điểm trên dây cách nhau  và sóng truyền theo chiều từ M tới N. Tại một thời điểm nào đó M có li độ âm và đang chuyển động đi lên. Tại thời điểm đó N sẽ có li độ và chiều chuyển động tương ứng là Một sợi dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động với tần số f có giá trị trong khoảng từ 22 Hz đến 26 Hz và theo phương vuông góc với sợi dây. Vận tốc truyền sóng trên dây là 3 m/s. Một điểm M trên dây và cách A một đoạn 28 cm luôn dao động vuông pha với A. Xác định bước sóng truyền trên sợi dây? Một sơi dây đàn hồi AB có đầu B cố định, người ta nối đầu A với một cần rung có thể thay đổi tần số được thì thấy hai tần số liên tiếp để xảy ra sóng dừng là 40Hz và 50Hz. Tính tần số nhỏ nhất để có thể tạo ra sóng dừng trên sợi dây Một sợi dây đàn hồi OM = 180 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng. Biện độ tại bụng sóng là 3 cm. Tính khoảng cách giữa nhỏ nhất giữa hai điểm dao động với biên độ bằng 1,5cm ngược pha với nhau

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.258
Thành viên mới nhất 146853829788870
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.