Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Sóng cơ và sóng âm
Level 3 - Bài số 6 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Chọn câu đúng. Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng Khi sóng cơ truyền từ nước ra không khí thì ** Hai nguồn sóng A và B cách nhau một khoảng  = 50 mm dao động trên mặt thoáng của một chất lỏng theo cùng một phương trình: u = 5cos100πt (mm).Xét về một phía đường trung trực của AB, ta thấy gợn sóng bậc k đi qua điểm M có hiệu số MA – MB = 15 mm và gợn sóng bậc k + 2 đi qua điểm M' có hiệu số M'A – M'B = 35 mm. Bước sóng λ và vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng tương ứng là: λ = 10 (mm); v = 50 (cm/s). Gợn sóng bậc k là cực đại (lồi) hay cực tiểu (đứng yên)? Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau? Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là Nguồn sóng đặt tại O dao động với tần số 10Hz. Điểm M nằm cách O đoạn 20cm. Biết vận tốc truyền sóng là 40cm/s. Giữa O và M có bao nhiêu điểm dao động ngược pha với nguồn? Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca sĩ hát thì mức cường độ âm là 68 dB Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80 dB Số ca sĩ có trong ban hợp ca là Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với tốc độ lần lượt là  330m/s và 1452m/s. Khi sóng âm đó truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi có bước sóng 60cm. Ba điểm theo đúng thứ tự E,M và N trên dây (EM = 3MN = 30cm) và M là điểm bụng. Khi vận tốc dao động tại N là 3cm/s thì vận tốc dao động tại E là Hãy chọn câu đúng. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về Hai nguồn sóng A và B có phương trình là uA = uB = Acos(ωt). Điểm M cách A và B lần lượt là d1 và d2. Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại M là Trong môi trường vật chất đàn hồi, có hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt nhau cách nhau 5 cm. Nếu sóng do hai nguồn này tạo ra có bước sóng λ = 2 cm thì ta quan sát được bao nhiêu vân giao thoa cực đại giữa S1, S2? Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên đây là Một nguồn sóng dao động với tần số góc 2π rad/s. Sóng được truyền đi trong môi trường đàn hồi với tốc độ v = 3 (m/s). Bước sóng bằng Một dây đàn dài  = 0,6 m được kích thích phát ra âm La có tần số f = 220 Hz với 4 nút sóng dừng. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây Hai điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz, cùng biên độ và cùng pha, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 22,5cm/s, AB = 9cm.Trên mặt nước quan sát được bao nhiêu gợn lồi? Trên một sợi dây OB căng ngang, hai đầu cố định đang có sóng dừng với tần số f xác định. Gọi M, N và P là ba điểm trên dây có vị trí cân bằng cách B lần lượt là 4 cm, 6 cm và 38 cm. Hình vẽ mô tả hình dạng sợi dây tại thời điểm t1 (đường 1) và t2=t1+1112f (đường 2). Tại thời điểm t1, li độ của phần tử dây ở N bằng biên độ của phần tử dây ở M và tốc độ của phần tử dây ở M là 60 cm/s. Tại thời điểm t2, vận tốc của phần tử dây ở P là Một sóng ngang truyền trên một dây rất dài có phương trình sóng là . Biên độ sóng, bước sóng và tần số sóng là Một sóng cơ lan truyền trong môi trường. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp là 2m. Tốc độ truyền sóng gấp 4 lần tốc độ dao động cực đại của mỗi phần tử môi trường. Lấy 2 = 10. Biên độ sóng bằng Để tăng gấp đôi tần số của một dây có sức căng T, thì sức căng mới của dây phải là Một màng kim loại dao động với tần số f = 150 Hz, tạo ra trong nước một sóng âm có bước sóng λ = 9,56 m. Vận tốc truyền sóng là Một người ngồi trên thuyền thấy thuyền dập dềnh lên xuống tại chỗ 15 lần trong thời gian 30 s và thấy khoảng cách giữa 4 đỉnh sóng liên tiếp nhau bằng 18 m. Vận tốc truyền sóng là Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s. Tại thời điểm t = 0 bắt đầu cho nguồn dao động với phương trình sóng tại nguồn là u = 6cos(πt+π/3) cm. Li độ tại thời điểm t = 2,5s một phần tử vật chất tại điểm cách nguồn một đoạn 25cm là Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng 0,2m/s, chu kỳ dao động 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là Chọn câu đúng. Trong quá trình giao thoa sóng của hai dao động cùng pha. Gọi Δφ là độ lệch pha của hai sóng thành phần tại cùng một điểm M. Li độ dao động tổng hợp tại M trong miền giao thoa đạt giá trị nhỏ nhất khi Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng vì Sóng dừng chỉ xảy ra Một sợi dây đàn hồi OM = 180 cm có hai đầu cố định. Khi được kích thích thì trên dây có sóng dừng với 3 bó sóng. Biên độ tại bụng sóng là 3 cm. Tính khoảng cách giữa nhỏ nhất giữa hai điểm dao động với biên độ bằng 1,5cm cùng pha với nhau Trong một môi trừơng truyền sóng có hai nguồn kết hợp và có cùng biên độ. Một điểm M trong môi trường sẽ đứng yên nếu cùng một lúc sóng từ hai nguồn truyền tới M là Người ta định đầu tư một phòng hát Karaoke hình hộp chữ nhật có diện tích sàn khoảng 18 m2, cao 3 m. Dàn âm thanh gồm 4 loa có công suất như nhau đặt tại các góc dưới A, B và các góc A’, B’ ngay trên A, B, màn hình gắn trên tường ABB’A’. Bỏ qua kích thước của người và loa, coi rằng loa phát âm đẳng hướng và tường hấp thụ âm tốt. Phòng có thiết kế để công suất đến tai người ngồi hát tại trung điểm M của CD đối diện cạnh AB là lớn nhất. Tai người chịu được cường độ âm tối đa bằng 10 W/m2. Công suất lớn nhất của mỗi loa mà tai người còn chịu đựng được xấp xỉ Một sóng có tần số 500Hz và có tốc độ lan truyền 350m/s. hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng để giữa chúng có độ lệch pha bằng  là? Trên mặt mặt nước tại hai điểm A, B có hai nguồn sóng kết hợp hai dao động  cùng pha, lan truyền với bước sóng λ, khoảng cách AB = 11λ. Hỏi trên đoạn AB có mấy điểm cực đại dao động ngươc pha với hai nguồn (không kể A, B)   Sóng ngang là sóng Tại O có một nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất không đổi. Một người mang theo một máy dao động ký điện tử và đi bộ từ A đến C theo một đường thẳng. Người này ghi được âm thanh từ nguồn O và thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm xuống I . Tỉ số AO/AC bằng ** Một dây đàn hồi rất dài nằm ngang có điểm đầu A buộc vào một điểm dao động với biên độ 4 cm và chu kì T = 2 s. Phương dao động vuông góc với sợi dây, vận tốc truyền sóng biến dạng dọc theo sợi dây là 4 m/s. Phương trình dao động của điểm A khi chọn gốc thời gian qua vị trí cân bằng theo chiều dương là Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nha 16cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ cùng pha, cùng tần số 80Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Ở mặt nước, gọi là ∆ đường trung trực của đoạn S1S2. Trên ∆ điểm M cách S1 10cm, điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn: Trong môi trường, sóng truyền từ nguồn đến điểm M cách nguồn một đoạn x là uM = a.cos() (cm). Phương trình sóng tại nguồn là Chọn câu đúng? Trong hiện tượng sóng dừng Một hòn đá rơi tự do xuống một giếng nhỏ. Sau khi rơi được một thời gian t=6s ta  nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Biết vận tốc truyền âm là 330m/s, lấy g=10m/s2. Độ sâu của giếng là Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống hệt nhau S1, S2cách nhau 5 cm. Tần số dao động của mỗi nguồn là 20 Hz. Một điểm M dao động với biên độ cực đại trên mặt nước cách hai nguồn S1, S2 lần lượt là 4 cm và 8 cm. Giữa M và đường trung trực của đoạn S1S2 có một vân giao thoa cực đại. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường nối S1, S2? Cảm giác về âm phụ thuộc vào:

Thành viên đã làm bài (1)
948985781959484
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.549
Thành viên mới nhất TMTTV123
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.