Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Sóng cơ và sóng âm
Level 3 - Bài số 5 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 24/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một sóng cơ học có chu kì sóng bằng 4.10-5s. Tốc độ truyền sóng là 5 km/s. Bước sóng là Một sóng cơ học lan truyền trên mặt nước với tốc độ 25cm/s. Phương trình sóng tại nguồn là u = 3cos t(cm).Vận tốc của phần tử vật chất tại điểm M cách O một khoảng 25cm tại thời điểm t = 2,5s là Một sóng truyền trên mặt biển có bước sóng 3 m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha π bằng: Sóng dừng trên dây có tần số f = 20Hz và truyền đi với tốc độ 1,6m/s. Gọi N là vị trí của một nút sóng ; C và D là hai vị trí cân bằng của hai phần tử trên dây cách N lần lượt là 9 cm và 32/3 cm và ở hai bên của N. Tại thời điểm  li độ của phần tử tại điểm D là – cm. Xác định li độ của phần tử tại điểm C vào thời điểm  Chọn câu trả lời đúng: Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi thì Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 10 cm, có chu kì sóng là 0,2s. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 25 cm/s. Số cực đại giao thoa trong khoảng giữa S1S2 là Ba điểm O, M, N cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại M là 70 dB, tại N là 30dB. Nếu chuyển nguồn âm đó sang vị trí M thì mức cường độ âm tại trung điểm MN khi đó là Tại thời điểm t = 0, đầu O của sợ dây cao su đàn hồi dài, căng ngang bắt đầu đi lên với biên độ a, tần số f = 2Hz. Tốc độ truyền sóng v = 24cm/s và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi. Gọi P, Q là hai điểm trên dây cách O lần lượt là 6cm và 9cm. Sau bao lâu kể từ khi O dao động (không kể khi t = 0) ba điểm O, P, Q thẳng hàng lần thứ hai? Phát biểu nào sau đây là đúng? Trên một sợi dây có sóng dừng , quan sát trên dây ta thấy khoảng cách giữa điểm dao động mạnh nhất và điểm không dao động liên tiếp nhau là 10 cm . Khoảng thời gian giữa hai thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,1 s .Vận tốc truyền sóng trên dây là Lắp xilanh đã được lồng pittông và âm thoa lên giá sao cho hai nhánh âm thoa nằm trong mặt phẳng chứa trục xilanh, vuông góc với trục xilanh và một nhánh âm thoa nằm gần sát đầu hở của xilanh. Dùng búa cao su gõ nhẹ, đều đặn vào một nhánh của âm thoa, đồng thời dịch chuyển dần pittông ra xa đầu hở của xilanh. Lắng nghe âm phát ra và xác định được hai vị trí gần nhau nhất của pittông khi nghe thấy âm to nhất là l1 và l2 (l1 > l2). Tần số do âm thoa phát ra là f. Tốc độ truyền âm trong không khí bằng Hai điểm M và N nằm ở cùng 1 phía của nguồn âm , trên cùng 1 phương truyền âm có LM = 30 dB, LN = 10 dB , nếu nguồn âm đó dặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó là  Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo dao động với tần số f = 100Hz, gây ra các sóng có biên độ A = 0,4cm. Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là? Trên một dây đàn ghi ta chiều dài l có sóng âm truyền với tốc độ v. Khi dao động, trên dây đàn có 2 bụng sóng. Tần số âm do dây đàn phát ra bằng Một người gõ một nhát búa vào đường sắt, ở cách đó 1056 m một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 3 giây. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s thì vận tốc truyền âm trong đường sắt là Câu trả lời của bạn: Tại hai điểm A và B cách nhau 26cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn dao động kết hợp, cùng pha, cùng tần số 25Hz. Một điểm C trên đoạn AB cách A là 4,6cm. Đường thẳng d nằm trên mặt chất lỏng, qua C và vuông góc với AB. Trên đường thẳng d có 13 điểm dao động với biên độ cực đại. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng Trong các nhạc cụ, hộp đàn có tác dụng ** Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1S2 cách nhau 10 cm, dao động với bước sóng λ = 2 cm. Số điểm dao động cực đại và vị trí các điểm cực đại trên đoạn S1S2 là ** Đầu A của một lò xo dài treo thẳng đứng dao động theo phương thẳng đứng với tần số f = 400 Hz, đầu dưới của lò xo thả tự do. Sau một thời gian, người ta thấy có một số vòng lò xo đứng yên ở các điểm cách đều nhau 40,0 cm còn đầu dưới lò xo dao động rất mạnh. Nếu lò xo có chiều dài tự nhiên là  = 100 cm thì sẽ thấy được bao nhiêu vùng lò xo đứng yên và bao nhiêu vùng dao động mạnh nhất. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau?  Trên một sợi dây đàn hôi dài 100cm với hai đầu A và B cố định đang có sóng dừng, tần số sóng là 50Hz. Không kể hai đầu A và B, trên dây có 3 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là Nguồn phát sóng được biểu diễn: u0 = 3cos(20πt – π/2) cm. Tốc độ truyền sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng cách nguồn 20cm là   Một sóng cơ học truyền theo phương Ox với biên độ coi như không đổi. Tại O, dao động có dạng u = acosωt (cm). Tại thời điểm M cách xa tâm dao động O là  bước sóng ở thời điểm bằng 0,5 chu kì thì ly độ sóng có giá trị là 5cm. Phương trình dao động ở M thỏa mãn hệ thức nào sau đây? Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do: ** Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1S2 cách nhau 10 cm, dao động với bước sóng λ = 2 cm.Số điểm dao động cực tiểu quan sát được trên mặt chất lỏng là Biểu thức sóng dừng tại một điểm có tọa độ x, vào thời điểm t trên dây cho bởi: u = 2cos(πx)cos(10πt ) (cm), trong đó t tính bằng s, x tính bằng m. Vận tốc DĐ của dây tại M có tọa độ x = 25cm, vào lúc t = 1/40s là?  Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB=8(cm). Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2(cm). Số đường cực đại đi qua đoạn thẳng nối hai nguồn là Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào có thể làm giảm độ cao âm của một đàn ghita? Âm thanh Cho sợi dây AB hai đầu cố định có chiều dài l. Kích thích dây dao động với tần số fn thì trên dây hình thành sóng dừng với bước sóng λn (n thuộc số tự nhiên khác không). Biết λn+1-λn=8 (Hz) và 1λn+1-1λn=0,2m-1. Tốc độ truyền sóng trên dây và chiều dài l lần lượt bằng Trên một sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz. người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn có 3 điểm khác luôn đứng yên, vận tốc truyền sóng trên dây là Một nguồn âm P phát ra âm đẳng hướng được đặt tại O. Hai điểm A, B có mức cường độ âm lần lượt là 60dB và 40dB, biết OA vuông góc với OB. Điểm H là hình chiếu vuông góc của O lên AB . Xác định mức cường độ âm tại H? Trên dây đàn hồi chiều dài 240cm với hai đầu cố định có một sóng dừng với tần số f = 50Hz, người ta đếm được 6 bung sóng. Tính tốc độ truyền sóng trên dây? Sóng dừng trên sợi dây dài 1m với vật cản cố định tần số f = 80Hz , vận tốc truyền sóng là 40m/s. Cho các điểm M1; M2; M3;M4 trên dây và lần lượt các vật cản cố định là 10 cm, 22cm ,25cm,27cm. Điều nào sau đây mô tả trạng thái dao động của các điểm? Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của sóng? Trong một môi trường đàn hồi có hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 giống hệt nhau và cách nhau 10 cm. Sóng tạo ra bởi hai nguồn có bước sóng 4 cm. Tăng tần số lên 2 lần thì số vân giao thoa cực đại quan sát được thay đổi như thế nào? Trên hệ sóng dừng trên dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T = 0,5 s. Từ O có những sóng tròn lan rộng ra xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp là 20 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là Tại một điểm cách xa một nguồn âm một khoảng 1 m có mức cường độ âm 90 dB. Cho biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 (W/m2). Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn âm 10 m bằng: Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là: Điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn sóng O một đoạn bằng d dao động ngược pha với O khi:

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.565
Thành viên mới nhất 606999586460620
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.