Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động điều hoà
Level 3 - Bài số 5 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 20/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một con lắc có khối lượng m = 0,5 (g), chu kì T = . Biết rằng khi t = 0 con lắc ở vị trí biên độ góc α0 (có cosα0 = 0,99). Phương trình dao động ở vị trí biên của con lắc là Trong dao động điều hòa  Cơ năng của một vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với: Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1 = 10cos(t + φ) cm và x2 = A2cos(t) cm thì dao động tổng hợp là x = Acos(t) cm. Khi năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào không phải là dao động tuần hoàn? Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì biểu thức dao động điều hòa là Một con lắc lò xo thẳng đứng , khi treo vật lò xo giãn 4 cm . Kích thích cho vật dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm thì trong một chu kì dao động T thời gian lò xo bị nén là Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng m = 1kg. Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn thêm vật m0 = 500g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng. Lấy g = 10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao nhiêu? Một vật dao động điều hoà theo phương trình : . Gia tốc cực đại vật là   Trong dao động điều hoà Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì 2s và biên độ 10cm. Tại thời điểm t, lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F = 0,148N và động lượng của vật lúc đó p = 0,0628 kgm/s. Tính khối lượng của vật nặng? Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là: ; . Cho biết:4x12+x22=13. Khi chất điểm thứ nhất có li độ x1 =1 cm thì tốc độ của nó bằng 6 cm/s. Khi đó tốc độ của chất điểm thứ hai là Một vật dao động điều hòa có phương trình : x = 2cos(2πt – π/6) (cm, s) Li độ và vận tốc của vật lúc t = 0,25s là  Vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm, khi đi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc 24π cm/s. Vật dao động với tần số   Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm một lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng 120 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật thẳng đứng xuống dưới tới khi lò xo bị biến dạng một đoạn 6,5 cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật lúc lò xo bị biến dạng 5 cm là: Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25N/m, vật nặng có khối lượng 400 g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài con lắc thay đổi từ 32cm đến 48cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = g/10. Lấy g =  = 10 m/s2. Biên độ dao động của vật trong trường hợp này là Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ gọi là Đồ thị biểu diễn li độ x của một dao động điều hòa hoà x= Acos(ωt+φ) theo thời gian như sau. Biểu thức của li độ x là Hai dao động điều hòa cùng phương x1 =A1 cos(wt + φ1) và x2 = A2 cos(wt + φ2), trên hình vẽ đường đồ thị (I)biểu diễn dao động thứ nhất đường đồ thị (II) biểu diễn dao động tổng hợp của hai dao động. Phương trình dao động thứ hai là Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng  rad/s và biên độ A = 6 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí x = 3 cm là Vật dao động điều hòa có đồ thị tọa độ như hình bên.  Phương trình dao động là: Một con lắc lò xo có độ cứng k khi treo vật có khối lượng m thì vật dao động với chu kì T = 0,2s. Hỏi nếu treo thêm một vật có khối lượng 8m thì chu kì dao động là bao nhiêu? Cho dao động điều hoà có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là   *Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k, đầu trên được treo vào một điểm cố định. Khi treo vào đầu dưới một vật khối lượng m = 100 (g) thì lò xo giãn ra 25 (cm). Người ta kích thích cho vật dao động điều hoà dọc theo trục lò xo. Kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ bằng 8cm. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên. Lấy gia tốc trọng trường g ≈ 10 (m/s2) và π2 = 10. Tại một thời điểm t1 nào đó vật đang ở vị trí có li độ 4cm và đang chuyển động hướng về vị trí biên dương.  Li độ của vật và độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tại vị trí sau t1 một khoảng thời gian là 1/3 s tiếp theo là Hai dao động điều hòa x1 = A1cos(ωt + φ1 ) và x2 = A2cos(ωt + φ2 ). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực đại khi Một vật dao động với biên độ 6(cm). Lúc t = 0, con lắc qua vị trí có li độ theo chiều dương với gia tốc có độ lớn   (cm/s2). Phương trình dao động của con lắc là Một con lắc đơn gắn vào bên trong một thang máy. Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì T. Khi thang máy bị đứt dây và rơi tự do thì chu kì dao động của con lắc bằng Cho con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nghiêng so với mặt phẳng ngang góc α. Đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng. Con lắc ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là Δl0. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bàng công thức Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,6s, biên độ A= 8cm. Trong vòng 3,4s tính từ lúc vật đang ở vị trí biên dương, có bao nhiêu lần vận tốc của vật thỏa mãn biểu thức v = –ω.x? Một vật dao động với phương trình x=3 sin4πt (cm;s) thì biên độ, chu kì và pha ban đầu là   * Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50 (g) treo vào đầu một sợi dây dài = 1 (m), ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81 (m/s2). Bỏ qua mọi ma sát. Biết góc lệch cực đại của con lắc so với phương thẳng đứng là α0 = 30°. Tốc độ và lực căng dây khi con lắc tại vị trí cân bằng là Một vật dao động điều hòa với phương trình với tần số góc 2 rad/s. Tính từ thời điểm ban đầu t = 0 vật đang ở vị trí li độ x = A. Vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ 5 vào thời điểm Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ ở một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 20°C. Tại đó, khi nhiệt độ là 30°C thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm. Tính thời gian đồng hồ chạy sai sau 1 ngày đêm? Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 2.10-5 K-1. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T = 2s. Biết rằng trong khoảng thời gian 0,5s vật đi từ vị trí có li độ bằng 3,6cm đến vị trí có li độ là 4,8cm. Tính tốc độ dao động cực đại? Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật nặng ở vị trí cân bằng (VTCB) thì lò xo bị giãn 2,5 (cm). Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ dưới lên. Kéo vật xuống dưới cách VTCB 2 (cm) rồi truyền vận tốc 40 (cm/s) theo chiều dương để nó dao động điều hoà xung quanh VTCB. Lấy t = 0 là lúc truyền vận tốc cho vật và g = 10 (m/s2).Phương trình dao động của vật là Vật  thực hiện đồng thời 2 dao động cùng phương cùng tần số theo phương trình x1 = 4sin (πt + α) (cm) và x2 = 4cos(πt)(cm). Biên độ tổng hợp đạt giá trị lớn nhất khi Một con lắc đơn có dây treo dài 20 cm. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 0,1 rad rồi cung cấp cho nó vận tốc 10 cm/s hướng theo phương vuông góc sợi dây. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10 m/s2 và 2= 10. Biên độ dài của con lắc bằng Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì dao động T tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tại nơi đó, người ta giảm chiều dài con lắc 2 lần thì chu kì dao động T' của con lắc bằng: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω. Biểu thức nào sau đây biểu diễn mối quan hệ giữa li độ và vận tốc của vật dao động khi động năng bằng thế năng?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.280
Thành viên mới nhất luan-ly
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.