Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động điều hoà
Level 3 - Bài số 4 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 20/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phương trình dao động điều hòa của vật là x = 6cos(4πt + π/3) , với x tính bằng cm, t tính bằng s. Giá trị cực đại của gia tốc là (lấy π2=10 ) Cho đồ thị ly độ của một dđđh. Hãy viết PT ly độ: Một vật đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình: x1 = A1cos(ωt + φ1 ) và x2 = A1cos(ωt + φ2). Nếu độ lệch pha của hai dao động Δ φ =π/3 thì biên độ tổng hợp là Một vật nhỏ có khối lượng M = 0,9 (kg), gắn trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25(N/m) đầu dưới của lò xo cố định. Một vật nhỏ có khối lượng m=0,1 (kg) chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ 0,2m/s đến va chạm mềm với M. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lấy gia tốc trọng trường g=10m/s2. Biên độ dao động là Khi xuất hiện hiện tượng cộng hưởng thì biên độ của dao động cưỡng bức Đồ thị vận tốc của một vật dao động điều hòa có dạng như hình vẽ. Lấy π2 = 10. Phương trình dao động của vật nặng là Đồ thị của hai dao động điều hòa cùng tần số được vẽ như sau: Phương trình nào sau đây là phương trình dao động tổng hợp của chúng? Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25N/m, vật nặng có khối lượng 400 g. Khi thang máy đứng yên ta cho con lắc dao động điều hoà, chiều dài con lắc thay đổi từ 32cm đến 48cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a = g/10. Lấy g =  = 10 m/s2. Biên độ dao động của vật trong trường hợp này là Phương trình dao động điều hòa là: x=2cos5πt-π6 cm . Biên độ, pha ban đầu, pha dao động ở thời điểm t lần lượt là Cho dao động điều hòa có phương trình: x = −6cos−πt + (cm). Biên độ, pha ban đầu và tần số góc của dao động là Một con lắc đơn chiều dài l = 1 m, khối lượng m = 50 g. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 30º rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát, lấy g = 9,81 m/s2. Vận tốc của vật nặng và lực căng của dây treo khi nó ở vị trí li độ góc a = 8º có độ lớn là Ba vật A, B, C có khối lượng lần lượt là 400g, 500g, và 700g được móc nối tiếp vào một lò xo (A nối với lò xo, B nối với A và C nối với B). khi bỏ C đi thì hệ dao động với chu kì 3s. chu kì dao động của hệ khi chưa bỏ C và khi bỏ cả C và B lần lượt là Trong quá trình dao động điều hoà Một vật dao động điều hòa với tần số 1Hz. Lúc t=0 , vật qua vị trí M màxM=32   cm với vận tốc 6π2 cm/s. Biên độ của dao động là   Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hoà? Năng lượng của vật dao động điều hoà: Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng cùng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của mỗi vật nằm trên đường thẳng vuôn góc với trục Ox tại O. Trong hệ trục vuông góc xOv, đường (1) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 1, đường (2) la đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 2 (hình vẽ). Biết các lực kéo về cực đại tác dụng lên hai vật trong quá trình dao động là bằng nhau. Tỉ số giữa khối lượng của vật 2 với khối lượng của vật 1 là Khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra, biên độ của dao động cưỡng bức Con lắc lò xo đang dao động với phương trình: x = 5cos(6πt + ). Phát biểu nào sau đây là đúng Có hai dao động được mô tả trong đồ thị sau.  Dựa vào đồ thị, kết luận nào sau đây là đúng? Sau 24s, con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m thực hiện được 48 dao động toàn phần.. Tính khối lượng của vật? Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox (vị trí cân bằng ở O) với biên độ 4 cm và tần số 10 Hz. Tại thời điểm t = 0, vật có li độ 4 cm. Phương trình dao động của vật là Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? Một chất điểm dao động điều hòa, tại thời điểm t1 chất điểm có lí độ và vận tốc: x1 = 3 (cm), v1 = 15π (cm/s); tại thời điểm t2 chất điểm có li độ và vận tốc: x2 = 3 (cm), v2 = 15π (cm/s). Lấy π2 ≈ 10. Tần số dao động của chất điểm là Một đồng hồ quả lắc dùng con lắc đơn làm hệ đếm giây. Dây treo vật bằng kim loại có hệ số nở dài α = 1,8.10-5K-1. Biết đồng hồ chạy đúng ở một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 25°C. Nếu nhiệt độ môi trường giảm xuống còn 10°C thì sau một tuần đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu? Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình , chu kì dao động của chất điểm là Một con lắc đơn có dộ dài l = 16 cm được treo trong toa tàu ở ngay vị trí phía trên của trục bánh xe. Con lắc dao động mạnh nhất khi vận tốc của đoàn tàu bằng 15 m/s. Lấy g = 10 m/s2 và π2 =10, coi tàu chuyển động thẳng đều. Chiều dài mỗi thanh ray bằng Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có g = 10 (m/s2). Vật đang cân bằng thì lò xo giãn 5 (cm). Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1 (cm) rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu v0 hướng thẳng lên thì vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại 30 (cm/s). Vận tốc v0 có độ lớn là Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình: x1 = 3cos (cm) và x2 = 4cos (cm). Biên độ dao động tổng hợp là Một con lắc lò xo có vật nặng và lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm, tần số góc . Cho g =10m/s2. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vượt quá 1,5N là Một con lắc lò xo có độ cứng k khi treo vật có khối lượng m thì vật dao động với chu kì T = 0,2s. Hỏi nếu treo thêm một vật có khối lượng 8m thì chu kì dao động là bao nhiêu? Một con lắc lò xo được treo theo phương thẳng đứng, vật nặng của con lắc m = 200 gam. Từ vị trí cân bằng, nâng vật m theo phương thẳng đứng đến khi lò xo không bị biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động. Lấy g = 10 m/s2. Tại vị trí nào vật nặng chịu lực đàn hồi tác dụng lớn nhất và độ lớn của lực đàn hồi lớn nhất bằng bao nhiêu? Con lắc lò xo gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật nhỏ khối lượng 100 g. Khi vật ở trạng thái cân bằng, lò xo bị biến dạng một đoạn 2,5 cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật thẳng đứng, hướng xuống sao cho lò xo bị biến dạng 6,5 cm rồi buông nhẹ vật. Năng lượng và động năng của vật khi nó cách vị trí cân bằng 2 cm là: Một lò xo độ cứng k = 60 (N/m) được cắt thành hai lò xo có chiều dài l1 và l2 với 2l1 = 3l2. Độ cứng k1 và k2 của hai lò xo l1 và l2 lần lượt là: ** Con lắc đơn  = 0,1 (m), quả cầu khối lượng m = 0,01 (kg) mang điện tích q = 10–7 (C). Đặt con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng và độ lớn E = 104 (V/m). Lấy g = 10 (m/s2).Chu kì dao động, con lắc khi điện trường ngược hoặc cùng hướng với trọng lực P là ** Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 (cm), chu kì T = 0,5 (s). Phương trình dao động của vật ở thời điểm t = 0 là khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm là: Một pittông có khối lượng 1,0 (kg), dao động 20 chu kì trong một giây và khoảng di chuyển là 14 (cm). Lực lớn nhất tác dụng lên pittông là Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà: Một lò xo có độ cứng k0 = 60 N/m được cắt thành hai lò xo có chiều dài l1, l2 với 2l1= 3l2. Ghép hai lò xo với hai vật có cùng khối lượng m = 1 kg thì tần số góc của hai vật lần lượt là  Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm t = 0, gia tốc của vật đạt giá trị cực đại tại thời điểm

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.626
Thành viên mới nhất Buithanh
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.