Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động điều hoà
Level 3 - Bài số 2 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 20/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Vật dao động điều hoà, khi đi từ vị trí cân bằng đến biên thì Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kỳ T=1s. Tại thời điểm nào đó, li độ của vật là -2cm. Tại thời điểm ,vận tốc của vật có giá trị : Trong phương trình của vật dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), radian trên giây (rad/s) là đơn vị của đại lượng nào sau đây: Một lò xo có độ cứng k = 20 N/m được treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 100g được treo vào sợi dây không dãn và treo vào đầu dưới của lò xo. Lấy g = 10 m/s .Để vật dao động điều hoà thì biên độ dao động của vật phải thoả mãn điều kiện Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cơ năng của một vật dao động điều hòa Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm, khi vật có li độ x =  - 3cm thì có vận tốc 4π cm/s. Tần số dao động là Tại cùng 1 nơi có gia tốc trọng trường g, hai con lắc đơn chiều dài lần lượt là l1 và l2, có chu kì dao động riêng lần lượt là T1 và T2, chu kì dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tích chiều dài của hai con lắc nói trên là Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300 (g), lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thì vật m = 200 (g) từ độ cao h = 3,75 (cm) so với M rơi xuống, va chạm với M (coi ma sát không  đáng kể, lấy g = 10 (m/s2), va chạm mềm). Vận tốc của m ngay trước khi va chạm là Một vật dao động chuyển động với phương trình chuyển động là x = 3cos(10t + π/3) (cm;s). Phương  trình vận tốc của vật là Một vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz. Lấy .  Tại một thời điểm t vật có gia tốc a = 1,6 m /s2 và  vận tốc là . Biên độ dao động của vật có giá trị là   Cho một vật dao động điều hoà với phương trình cm. Vận tốc của vật có độ lớn lần thứ 2012 tại thời điểm Hai lò xo nhẹ k1,k2 cùng độ dài được treo thẳng đứng đầu trên cố định, đầu dưới có treo các vật m1 và m2 (m1=4m2) Cho m1 và m2 dao động với biên độ nhỏ theo phương thẳng đứng, khi đó chu kì dao động của chúng lần lượt là T1=0,6s và T2=0,4s. Mắc hai lò xo k1, k2 thành một lò xo dài gấp đôi, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật m2. Tần số dao động của m2 khi đó bằng Đồ thị của một vật dao động điều hoà có dạng như hình . Tần số góc là   Một con lắc đơn có chu kỳ dao động nhỏ là T, tại một nơi trên mặt đất. Khi con lắc qua vị trí cân bằng dây treo vấp vào một chiếc đinh đóng tại trung điểm của dây và dính chặt tại trung điểm đó. Chu kỳ của phần dao động nhỏ của con lắc lúc này là Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một vật có khối lượng m = 250 g và một lò xo nhẹ có k = 100 N/m. Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống dưới một đoạn sao cho là xo giãn 7,5 cm và thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật tại vị trí lò xo không bị biến dạng là Hai vật dao động trên trục Ox có phương trìnhx1=A1cos(2,5πt-π3) cm; x2=A2cos(2,5πt-π6) cm. Sau 0,1s, kể từ thời điểm t = 0 thì 2 vật đi ngang qua nhau lần thứ nhất. Tỉ số A1/A2 bằng Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 2cos(4πt) cm. Li độ và vận tốc của vật ở thời điểm t = 0,25 (s) là    Một chất điểm dđđh có đồ thị dao động như hình vẽ. Viết PT gia tốc. Lấy π2 =10   Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos ()(cm;s). Trong khoảng thời gian từ 0 tới 1,5s thì khoảng thời gian để động năng không vượt quá một nửa giá trị cực đại của nó là Một chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng có tọa độ và gia tốc liên hệ với nhau bởi biểu thức : a=-25x(cm/s2).Chu kì và tần số góc của chất điểm là Một vật dao động điều hoà với tần số góc ω = 5rad/s. Lúc t = 0, vật đi qua vị trí có li độ x = -2cm và có tốc độ 10(cm/s) hướng về phía vị trí biên gần nhất. Phương trình dao động của vật là Một con lắc đơn gồm hòn bi khối lượng m = 10 g treo vào một sợi dây mảnh và có chiều dài l = 25 cm. Tích điện cho hòn bi một điện tích q = 10-4 C rồi đặt nó vào giữa hai bản kim loại thẳng đứng, song song và cách nhau d = 22 cm. Đặt vào hai bản kim loại hiệu điện thế một chiều U = 88 V rồi cho con lắc dao động bé. Lấy g = 10 m/s2: Chu kì dao động của con lắc là Hai dao động x1 = Acosωt và x2 = Acos(ωt + ) là Một chất điểm dđđh có đồ thị dao động như hình vẽ. Viết PT vận tốc. Một vật dao động điều hòa với biên độ dao động A = 5 cm. Khi pha dao động bằng thì gia tốc của vật là a = –4 (cm/s2). Lấy 2 = 10. Xác định chu kì dao động của vật? Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, biên độ dao động A1A2 luôn cùng pha nhau khi Đồ thị của một vật dao động điều hoà x= Acos(ωt+φ) có dạng như hình 2. Chu kì dao động là Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ x chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình vận tốc của chất điểm là Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ Chọn phát biểu sai: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về dao động cưỡng bức? Quả cầu khối lượng m gắn vào đầu một lò xo. Gắn thêm vào lò xo một vật có khối lượng m1 = 120 gam thì tần số dao động của hệ là 2,5 Hz. Lại gắn thêm vật có khối lượng m2 = 180 gam thì tần số dao động của hệ là 2 Hz. Khối lượng của quả cầu là: Hai con lắc đơn cùng chiều dài, ở một nơi trên Trái Đất, cùng độ cao so với mặt đất. Hai vật treo hình cầu, cùng kích thước. Một vật bằng sắt (con lắc 1), một vật bằng gỗ (con lắc 2), bên ngoài chúng có phủ lớp nhựa mỏng để sức cản không khí lên hai quả cầu như nhau. Kéo hai vật để hai dây lệch một góc nhỏ bằng nhau so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho hai con lắc dao động tắt dần. Thời gian dao động của con lắc 2 so với con lắc 1 là Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = Acos(5π + ). Véctơ vận tốc và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t = 0) sau đây? Đồ thị của một vật dao động điều hoà có dạng như hình 1. Tần số góc là Điều nào sau đây là đúng khi nói về hai dao động này :  Hình vẽ là đồ thị biểu diễn độ dời dao động x theo thời gian t của một vật dao động điều hòa. Phương trình dao động của vật là Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái một vật dao động tuần hoàn lặp lại như cũ gọi là: Một con lắc lò xo gồm vật có m = 100 g, lò xo có độ cứng k = 50 N/m dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 4 cm. Lấy g = 10 m/s2. Khoảng thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 315.003
Thành viên mới nhất flak0101
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.