Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động điều hoà
Level 3 - Bài số 1 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 20/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Biểu thức chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ có dạng Một vật dao động điều hoà với phương trình li độ x = 10sin(8πt - π/3) cm. Khi vật qua vị trí có li độ – 6cm thì vận tốc của nó là Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí bân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x =  là: Một cái đĩa nằm ngang có khối lượng M=200(g), được gắn vào đầu trên của một lò xo thẳng đứng có độ cứng k. Đầu dưới của lò xo được giữ cố định. Đĩa có thể chuyển động theo phương thắng đứng. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí.Đĩa đang ở vị trí cân bằng người ta thả một vật có m=100(g)từ độ cao h=7,5cm so với mặt đĩa.Va chạm giữa vật và đĩa là va chạm đàn hồi.Sau va chạm đầu tiên vật nảy lên và được giữ cho không rơi xuống đĩa nữa.Lấy g=10m/s2. Lấy gốc thời gian là lúc vật chạm vào đĩa, gốc toạ độ là vị trí cân bằng của đĩa lúc ban đầu, chiều hướng lên trên và M = 200 (g), m = 100 (g), k = 20 (N/m), A = 4 (cm), h = 7,5 (cm), g = 10 (m/s2). Phương trình dao động của đĩa là Một vật thực hiện dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có các phương trình dao động: x1 = 4cos2πt (cm) và x2 = 4cos(2πt + ) (cm). Phương trình dao động của vật đó là Cho đồ thị x(t) của một dao động điều hòa như hình vẽ. Hãy viết phương trình ly độ: Đồ thị của một vật dao động điều hoà   có dạng như hình vẽ :   Biên độ và pha ban đầu lần lượt là :    Một con lắc đơn gồm dây treo chiều dài  và vật nặng khối lượng  có thể dao động không ma sát trong mặt phẳng thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng, kéo vật sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc  rồi thả nhẹ. Gia tốc trọng trường là . Độ lớn gia tốc cực tiểu của con lắc trong quá trình dao động là Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn với đường kính 16cm. Gọi P là hình chiếu của M xuống một trục bất kỳ trùng với đường kính của quỹ đạo. Biên độ dao động của M là Một chất điểm dao động điều hòa. Khi đi qua vị trí cân bằng, tốc độ của chất điểm là 40cm/s, tại vị trí biên gia tốc có độ lớn 200cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là Một lò xo khối lượng không đáng kể, độ dài tự nhiên 0 = 25 (cm). Độ giãn của lò xo tỉ lệ với khối lượng của vật treo vào nó (nếu cứ thêm khối lượng vật treo 20 (g) thì lò xo giãn thêm 5 (mm)). Bỏ qua mọi lực ma sát và lực cản của môi trường. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m1 =100 (g). Lấy g = 10,0 (m/s2). Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 2 (cm) rồi buông không vận tốc ban đầu.Chọn trục tọa độ có gốc tại vị trí cân bằng của vật, chiều dương hướng theo phương trọng lực, gốc thời gian được tính khi buông vật. Phương trình dao động của vật có dạng Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng 100g và một lò xo nhẹ có độ cứng k=100N/m. Kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4cm rồi truyền cho nó một vận tốc 40πcm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống. Chọn chiều dương hướng xuống. Coi vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tốc độ trung bình khi vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm lần thứ 2 là Trong quá trình dao động điều hòa con lắc đơn, nhận định nào sau đây sai? Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng m = 100g gắn với một lò xo dao động điều hòa trên phương ngang theo phương trình x = 4. cos(10t + φ)cm. Độ lớn cực đại của lực kéo về là  Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng không khi: Một cái đĩa nằm ngang có khối lượng M, được gắn vào đầu trên của một lò xo thẳng đứng có độ cứng k. Đầu dưới của lò xo được giữ cố định. Đĩa có thể chuyển động theo phương thắng đứng. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí. Ban đầu đĩa ở vị trí cân bằng, ấn đĩa xuống một đoạn A = 4cm, rồi thả cho đĩa tự do. Chọn trục tọa độ hướng lên trên, gốc thời gian lúc thả tay ra khỏi đĩa, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng. Phương trình dao động của đĩa là Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nặng có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A và  tần số  f. Cơ năng dao động của con lắc lò xo là  Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của chu kì vào khối lượng của con lắc lò xo dao động điều hòa? Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Vecto gia tốc của chất điểm có Một chất điểm dao động điều hoà : , biên độ dao động của chất điểm là Một vật nhỏ chuyển động tròn đều theo một quỹ đạo tâm O, bán kính R. Trong 12s vật quay được 18 vòng. Gọi P là hình chiếu vuông góc của vật trên trục tung.  Biết bán kính quỹ đạo tròn là ; lấy . Số đo vận tốc cực đại và gia tốc cực đại ở chuyển động của P là Cho đồ thị ly độ x1 và x2 của các dđđh. Hãy viết PTDĐ của vật: Vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số thì phương trình x1 = 4sin(πt +α) (cm) và x2= 4cos (πt) (cm). Biên dộ dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại khi Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 (cm/s). Lấy π = 3,14. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là Một vật nặng khối lượng m = 1 kg gắn vào một đầu lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu còn lại phía trên lò xo được giữ cố định. Cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz. Trong quá trình vật dao động, chiều dài lò xo thay đổi từ 1= 20 cm đến 2 = 24 cm. Lấy g = 10 m/s2 và 2 = 10. Tại vị trí nào vật chịu tác dụng của lực đàn hồi nhỏ nhất và độ lớn của lực đàn hồi nhỏ nhất bằng bao nhiêu? Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa. Trong quá trình dao động, chiều dài lò xo có giá trị nhỏ nhất là min và có giá trị lớn nhất max. Biên độ dao động của con lắc bằng Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 0,5 (s). Khi pha dao động bằng thì gia tốc của vật là a = −8 (m/s2). Lấy π2 = 10. Biên độ dao động của vật bằng ** Con lắc lò xo gồm vật nặng M = 300 (g), lò xo có độ cứng k = 200 (N/m) lồng vào một trục thẳng đứng như hình bên. Khi M đang ở vị trí cân bằng, thì vật m = 200 (g) từ độ cao h = 3,75 (cm) so với M rơi xuống, va chạm với M (coi ma sát không  đáng kể, lấy g = 10 (m/s2), va chạm mềm). Vận tốc của hai vật này ngay sau va chạm là: Dao động nào sau đây không phải là dao động tuần hoàn ? Đồ thị biểu diễn hai dao động điều hòa (vật 1 và vật 2) cùng phương, cùng tần số như hình vẽ 5. Tại thời điểm t = 0,5s vật 1 có vận tốc và gia tốc là Dao động điều hoà có chu kì là T = 0,50 (s) và biên độ là 20 (mm), vận tốc cực đại của dao động là Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có giá trị cực tiểu khi: Câu nào dưới đây không đúng với vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + φ): Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với phương trình x = 4cos 10t − (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Biết chiều dài tự nhiên của lò xo l0 = 40 (cm). Chiều dài của lò xo sau khi quả cầu dao động được một nửa chu kì kể từ lúc bắt đầu dao động là Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình: x = acosωt + asinωt. Biên độ và pha ban đầu của dao động lần lượt là Vị trí của vật dao động điều hòa có vận tốc bằng nửa lần vận tốc cực đại của nó là: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hoà: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là L, chu kỳ dao động nhỏ là T. Cho chiều dài dây treo con lắc tăng lên một đoạn ΔL rất nhỏ so với chiều dài L thì chu kỳ dao động của con lắc tăng lên một lượng ΔT. Độ biến thiên chu kì của con lắc là Một con lắc lò xo thẳng đứng ở VTCB lò xo giãn, nếu lò xo được cắt ngắn chỉ còn bằng 1/4 chiều dài ban đầu thì chu kì dao động của con lắc lò xo bây giờ là Con lắc thứ nhất có chu kì T1 = 2 (s), con lắc thứ 2 có chu kì có giá trị gần bằng nhưng nhỏ hơn T1 một chút. Hai con lắc trùng nhau hai lần liên tiếp 100 (s). Chu kì dao động của con lắc thứ 2 là

Thành viên đã làm bài (97)
110475772834198097499 110407457012376641622 104733666909137591747 115289256020386416305 749861302068867 464665900578795 2145544232341131 Trongnghia07102000 onlyme 106809228150146885700 lam2012o anhdaymak147 478762795951977 104182071589678255131 392469774495183 2136062120056936 1964607427191161 vuthientinh982 114718748809640051247 106389225760847993061 thangtb 104994952054847049618 Xienglangkhoi2802 2168601570095706 nguyen-hong-khanh 326619961122280 117195893747554201722 tnhhung dinhlucaz 133673587366085 237848576958202 thuy-dung phong1111 vu-tan nguyenxuanmai 326854287785926 2153273501618628 438340713581459 114148398965400794264 948985781959484 838487403014392 118296211547513464730 satthu1520 569822613440547 thuan1201 510528325953067 660472520820873 136132607528175 597754140566923 308931703240068 103429374319929373978 2101118303513444 393975357695056 593951107657847 2097005420588655 665020947183254 105062841834735416595 723592704516750 653054441696275 etuii123 2007427739329730 356545868166841 1953334844883819 saitoh-torido 811393295700941 103802407273508625604 thanhthao6102 377030392750855 111345025246888559013 106211857580715214753 149553349241199 117149096263880581581 levanhai123 548900125565901 638731156494292 655444948128907 1425503730880270 429393094256500 1746648845629528 nguyenthaovan 317765535543125 718484035169894 110783460231749507934 2059374864317365 2089124664661272 ngochuyengshs178 110504881401701286719 2019160511659882 113484909673160 399521200475339 600160920386887 phonglangtu 1846227329005220 1997596817151351 108107096178549259889 100899080987129270376 1983792755243498
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.546
Thành viên mới nhất ha-phan
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.