Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động điều hoà
Level 3 - Bài số 7 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 20/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Công thức nào sau đây là đúng khi nói về công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc? Cho dđđh có đồ thị như hình vẽ. PT vận tốc tương ứng là Cho đồ thị dđđh như hình vẽ   PT của dao động có dạng nào sau đây:   Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân bằng thì giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng Phương trình dao động của vật có dạng x = Asin(ωt). Pha ban đầu của dao động bằng bao nhiêu? Một vật thực hiện hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số và có biên độ bằng nhau. Dao động tổng hợp có biên độ A và độ lệch pha ban đầu là φ. Kết luận nào sau đây là đúng? Khi nói về dao động điều hoà của một chất điểm, phát biểu nào sau đây sai? Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 = 3,75 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 8 cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lấy π2=10, khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là Trong dao động điều hòa, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời gian và có  Vật dao động điều hòa theo phương trình x=-5cosπt+π6 . Pha ban đầu của dao động là Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = Acos(ωt + ϕ) thì có vận tốc tức thời: Hai chất điểm dao động điều hòa trên cùng một trục tọa độ Ox theo các phương trình lần lượt là  và . Thời điểm lần đầu tiên hai chất điểm gặp nhau là Để duy trì dao động của một dao động tắt dần để nó kéo dài mãi mãi, người ta Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kì T = 3,14(s) và biên độ A = 0,1(m). Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì tốc độ của chất điểm là Chọn câu đúng: Một con lắc lò xo nằm ngang, vật treo khối lượng m đang dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật đang ở li độ x = A, người ta thả nhẹ lên m một vật khác cùng khối lượng và hai vật dính chặt vào nhau. Biên độ dao động mới của con lắc là Một vật dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí biên phải sang vị trí biên trái là Khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm phát biểu nào sau đây sai? Một lò xo có độ cứng k. Lần lượt treo vào hai vật có khối lượng gấp ba lần nhau thì khi cân bằng, lò xo có chiều dài 22,5 cm và 27,5 cm. Chu kì dao động của con lắc khi treo đồng thời hai vật là: Một người chở hai thùng nước phía sau xe đạp và đạp xe trên một con đường bằng bê tông. Cứ 5m, trên đường có một rãnh nhỏ. Chu kì dao động riêng của nước trong thùng là 1s. Đối với người đó, vận tốc không có lợi cho xe đạp là     Một chất điểm khối lượng m = 0,01 (kg), thực hiện dao động điều hoà theo quy luật cosin với chu kì T = 2 (s). Năng lượng toàn phần của chất điểm là E = 10–4 (J). Biên độ của dao động là Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà theo phương nằm ngang trên đoạn thẳng AB = 2a với chu kì T = 2 (s). Chọn gốc thời gian lúc t = 0, khi chất điểm nằm ở li độ x =  và vận tốc có giá trị âm. Phương trình dao động của chất điểm có dạng: Lò xo độ cứng k mắc với vật khối lượng m1 thì vật dao động với chu kì T1. Vẫn lò xo đó mà mắc với vật m2 thì vật dao động với chu kỳ T2. Hỏi khi gộp hai vật lại rồi mắc vào lò xo đó thì hệ hai vật dao động với chu kỳ T3 nào? Một vật dao động điều hòa với biên độ A =4cm và T = 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua VTCB theo chiều dương của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là  Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 5cm, được quan sát bằng một bóng đèn nhấp nháy. Mỗi lần đèn sáng thì ta lại thấy vật ở vị trí cũ và đi theo chiều cũ. Thời gian giữa hai lần liên tiếp đèn sáng là Δt = 2s. Biết tốc độ cực đại của vật nhận giá trị từ 12π cm/s đến 19π cm/s. Tốc độ cực đại của vật là: Biên độ một dao động điều hoà bằng 0,5 (m). Trong thời gian 5 chu kì dao động, vật đi được quãng đường bằng Một vật dao động điều hoà với tần số góc  ω= 5rad/s. Lúc t = 0, vật đi qua vị trí có li độ x = -2cm và có tốc độ 10(cm/s) hướng về phía vị trí biên gần nhất. Phương trình dao động của vật là Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có dạng là Một vật thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình x1 = 3cos (cm) và x2 = 4cos (cm). Chu kì của dao động tổng hợp là Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos (cm). Tính từ thời điểm ban đầu t = 0, sau thời gian bằng bao nhiêu thì vận tốc của vật đạt giá trị bằng 0? Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật khi có li độ x = 3 cm là     Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về pha dao động của li độ và gia tốc của một vật dao động điều hòa? Hãy chỉ ra thông tin không đúng về dao động điều hoà chất điểm: Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là l0, treo vật m, dao động điều hòa tự do thì chu kỳ dao động là T. Cắt đôi lò xo trên và ghép song song 2 lò xo ấy treo vào vật m thì vật đao động điều hòa tự do với chu kỳ dao động mới sẽ là Một con lắc lò xo được bố trí dao động như hình vẽ. Lò xo có độ cứng k = 100 N/m, vật nặng có khối lượng m = 0,4 kg. Kích thích cho vật dao động với biên độ A = 3 cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào vật bằng Biểu thức li độ của dao động điều hoà là x = Asin(ωt + ϕ), gia tốc của vật có giá trị cực đại là Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là  x1 = 12cos(20t+φ1)cm; x2 = 6cos(20t +φ2)cm thì thấy phương trình dao động tổng hợp là x = 6cos(20t +π/2)cm. Biết φ1 >φ2 . Tính φ2? Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của con lắc bằng Dao động điều hòa là: Dao động tổng hợp của 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số góc, khác pha là dao động điều hòa có

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.498
Thành viên mới nhất hoang-ngoc
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.