Ghi nhớ bài học |
Vật lý 12
Dao động điều hoà
Level 3 - Bài số 6 - TH
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 50 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 20/40
Nếu là thành viên VIP: 16/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dao động tự do là dao động Cho dđđh có đồ thị như hình vẽ. PT vận tốc tương ứng là Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, trung bình cứ mỗi phút vật thực hiện 240 dao động toàn phần. Trong quá trình dao động, lò xo có chiều dài nhỏ nhất là 50 (cm), chiều dài lớn nhất là 60 (cm). Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương của trục toạ độ hướng xuống dưới, gốc thời gian là lúc lò xo có chiều dài nhỏ nhất. Phương trình vận tốc của vật là Một đồng hồ quả lắc được coi như một con lắc đơn chạy đúng giờ ở một nơi trên mặt đất có nhiệt độ 20°C. Khi đưa đồng hồ lên độ cao h = 2 km thì đồng hồ chạy nhanh hay chậm? Tính thời gian đồng hồ chạy sai sau 1 tuần. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 2.10–5 K–1, nhiệt độ ở độ cao h = 2 km là 6°C và bán kính Trái Đất là 6400 km. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất điểm : biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không đổi theo thời gian là Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Vận tốc của vật khi có li độ x = 3 cm là   Một vật dao động điều hòa với tần số góc bằng 2 rad/s và biên độ A = 4 cm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ x = 2 cm đến vị trí có gia tốc a = –8 (cm/s2) là Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 3cos(t - ) và x2 =3cost  (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 li độ của dao động tổng hợp là Một vật có khối lượng 0,4 (kg), treo vào một lo xo có độ cứng k = 80 (N/m) dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 0,1 (m). Gia tốc của vật ở vị trí biên của dao động là Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm với f = 10Hz. Lúc t = 0 vật qua VTCB theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật là  Pha ban đầu của một vật dao động điều hòa phụ thuộc vào Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình lần lượt là  và . Tại thời điểm mà tỉ số vận tốc và tỉ số li độ của dao động thứ hai so với dao động thứ nhất lần lượt là 1 và – 2 thì li độ dao động tổng hợp là  cm. Tại thời điểm mà tỉ số vận tốc và tỉ số li độ của dao động thứ hai so với dao động thứ nhất lần lượt là – 2 và 1 thì giá trị lớn nhất của li độ dao động tổng hợp là bao nhiêu? Tần số dao động là Một vật dao động điều hoà với chu kì T = 3 s và biên độ A. Khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x =  đến x =  là Cho hai dao động thành phần cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 4cos100πt (cm) và x2 = 4cos(100π + ). Dao động tổng hợp của hai dao động này là: Một vật có khối lượng m1 = 1,25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 200 N/m, đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường. Vật và lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang có ma sát không đáng kể. Đặt vật thứ hai có khối lượng m2 = 3,75 kg sát với vật thứ nhất rồi đẩy chậm cả hai vật cho lò xo nén lại 8 cm. Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động về một phía. Lấy p2=10, khi lò xo giãn cực đại lần đầu tiên thì hai vật cách xa nhau một đoạn là Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu của vận tốc là Vật dao động điều hòa theo phương trình :     Biết li độ của vật tại thời điểm t là  4cm. Li độ của vật tại thời điểm sau đó 0,25s là  Cho đồ thị vận tốc của một dđđh. Viết phương trình dao động điều hòa? Dao đông điều hòa đổi chiều khi  Đồ thị hình bên biểu diễn sự biến thiên theo thời gian tcủa li độ x một vật dao động điều hòa. Điểm nào trong các điểm A, B, C và D lực phục hồi (hay lực kéo về) làm tăng tốc vật? Ba lò xo có độ cứng k1, k2, k3 được mắc vào ba vật có cùng khối lượng m. Chu kì dao động của ba con lắc lò xo T1, T2, T3. Khi cho ba lò xo mắc nối tiếp và mắc vào vật m thì chu kì dao động của hệ là: Một vật có khối lượng 1 (kg) treo vào đầu một lò xo làm kéo dãn lò xo được 50 (mm). Lấy g = 9,8. Độ cứng của lò xo là Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = , chất điểm có tốc độ trung bình là Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật dao động cơ điều hoà được cho như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng ?  Chọn đáp án đúng? Dao động tắt dần Một vật dao động điều hoà trên trục Ox với tần số f = 4 Hz, biết toạ độ ban đầu của vật là x = 3 cm và sau đó 1/24 s thì vật lại trở về toạ độ ban đầu. Phương trình dao động của vật là Con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m = 400 g và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hoà với cơ năng E = 25 mJ. Khi vật qua vị trí li độ –1 cm thì vật có vận tốc –25 cm/s. Tốc độ góc của vật là Một con lắc đơn gồm vật nặng m nối với sợi dây không giãn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng vật thành 2m thì tần số của vật là Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 3s. Tại thời điểm t nào đó vật đang ở vị trí có li độ là 5cm. Hỏi sau đó 10,5s vật đang ở vị trí nào? Chuyển động dao động là Biên độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào: Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa: ** Một viên bi buộc vào một sợi dây mảnh không giãn ở điểm cố định ở cách tâm bi 1,6 (m). Dùng búa gõ nhẹ theo phương nằm ngang vào bi thì thấy bi di chuyển đến độ cao h, lúc đó dây treo nghiêng so với phương thẳng đứng một góc lớn nhất là αM = 0,05 (rad). Lấy g = 9,8m/s2. Vận tốc của bi khi bắt đầu dao động là Con lắc lò xo bố trí theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30 (cm), đầu dưới móc vật nặng. Sau khi kích thích, vật nặng dao động theo phương trình x = 2cos(20t) (cm). Lấy g = 10 (m/s2). Chiều dài tối thiểu và tối đa của lò xo trong quá trình vật dao động là Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào không phải là dao động tuần hoàn? Phương trình dao động điều hòa của vật là x = 6cos(4πt + π/3) , với x tính bằng cm, t tính bằng s. Tần số dao động của vật là Có 2 điểm M và N trên cùng 1 phương truyền của sóng trên mặt nước, cách nhau ¼ λ . Tại 1 thời điểm t nào đó, mặt thoáng của M cao hơn VTCB 7,5mm và đang đi lên ; còn mặt thoáng của N thấp hơn VTCB 10mm nhưng cũng đang đi lên. Coi biên độ sóng không đổi. Xác định biên độ sóng a và chiều truyền sóng. Cắt một lò xo có chiều dài l0, độ cứng k0 thành các đoạn lò xo có chiều dài l1, l2và có độ cứng tương ứng k1, k2. Biểu thức nào sau đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa l1; l2; k1; k2? Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 250 (g). Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng, gốc O trùng với vị trí cân bằng (VTCB), chiều dương hướng từ trên xuống. Từ VTCB kéo vật xuống dưới đến vị trí lò xo giãn 6,5 (cm) thì buông nhẹ để vật dao động điều hoà xung quanh VTCB. Biết rằng năng lượng của dao động là 80 (mJ). Lấy gốc thời gian là lúc thả vật. Cho g = 10 (m/s2). Phương trình dao động của vật là

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 314.857
Thành viên mới nhất tran-tuan-kiet
Thành viên VIP mới nhất minh-anhVIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.