Bài trắc nghiệm số 2
Trắc nghiệm triết học
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 32/40
Nếu là thành viên VIP: 24/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Yếu tố nào vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Đặc trưng cơ bản của giai đoạn thứ nhất của thời đại ngày nay là: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở trên phạm vi cả nước ta bắt đầu từ khi nào? Cuộc cách mạng tháng 8/1945 ở nước ta do Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo: Các đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng được thể hiện trong văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam? Cuộc cách mạng vô sản, về cơ bản khác các cuộc cách mạng trước đó trong lịch sử Tổ chức “Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên” được thành lập vào tháng, năm nào: Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là: Giai đoạn thứ hai của thời đại ngày nay bắt đầu và kết thúc trong khoảng thời gian nào? Thành phần kinh tế nhà nước Chọn câu đúng: Nguồn gốc của sự hình thành và phân chia giai cấp trong xã hội là do: Nguyên nhân tồn tại nhiều thành phần kinh tế trong TKQĐ ở nước ta là do: Con người theo quan niệm của Hồ Chí Minh là: Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (121976), Đảng ta đã xác định nhiệm vụ đối ngoại là: Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó gọi là mâu thuẫn gì? Phương châm của Đại Hội Đảng lần thứ IX: “Việt Nam [……] là bạn, là [……] của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”. Năng suất lao động là: Thành tựu quan trọng nhất trong việc thực hiện các chính sách xã hội trong thời kỳ đổi mới: Thành phần kinh tế quá độ theo cách gọi của V.I.Lênin là thành phần kinh tế nào? Ngày 09/01/1950 được lấy làm ngày truyền thống của: Phạm trù hình thái kinh tế – xã hội là phạm trù được áp dụng: Chọn câu đúng: Cơ sở trực tiếp hình thành và phân chia giai cấp trong xã hội là do: Nước ta có bao nhiêu dân tộc cùng nhau chung sống? Cơ sở hạ tầng của xã hội là: Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thong qua vào ngày tháng năm nào? Ai là tổng Bí thư đầu tiên của Đảng? Tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là: Bản chất của nhà nước XHCN là gì? Phương thức sản xuất là thể thống nhất của các nhân tố nào? Thực chất CNHHĐH ở nước ta là gì? Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ: Xuất khẩu tư bản là: Cách mạng tháng 8/1945 của VN là bước nhảy gì? Chọn câu trả lời đúng. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm? Nội dung của quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước ở Việt Nam hiện nay? Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải trên cơ sở: Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế là: Lao động trừu tượng là: Hình thái ý thức nào phản ánh thế giới một cách chân thực nhằm giải phóng con người thoát khỏi ngu muội, đưa con người làm chủ tự nhiên, xã hội và bản than? Trong thời kỳ quá độ phải sử dụng cơ cấu kinh tế nhiều thành phần do:

Thành viên đã làm bài (1)
reyes789
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 325.846
Thành viên mới nhất tran-mai
Thành viên VIP mới nhất baobao269VIP

Mini games


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
Mọi người nói về baitap123.com


Đăng ký THÀNH VIÊN VIP để hưởng các ưu đãi tuyệt vời ngay hôm nay
(Xem QUYỀN LỢI VIP tại đây)

  • BẠN NGUYỄN THU ÁNH
  • Học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định
  • Em đã từng học ở nhiều trang web học trực tuyến nhưng em thấy học tại baitap123.com là hiệu quả nhất. Luyện đề thả ga, câu hỏi được phân chia theo từng mức độ nên học rất hiệu quả.
  • BẠN TRẦN BẢO TRÂM
  • Học sinh trường THPT Lê Hồng Phong - Nam Định
  • Baitap123 có nội dung lý thuyết, hình ảnh và hệ thống bài tập phong phú, bám sát nội dung chương trình THPT. Điều đó sẽ giúp được các thầy cô giáo và học sinh có được phương tiện dạy và học thưc sự hữu ích.
  • BẠN NGUYỄN THU HIỀN
  • Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội
  • Em là học sinh lớp 12 với học lực trung bình nhưng nhờ chăm chỉ học trên baitap123.com mà kiến thức của em được củng cố hơn hẳn. Em rất tự tin với kì thi THPT sắp tới.